Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Tatvan Belediyesi tarafından, belediyenin vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün bir logo oluşturulması amaçlarıyla “Marka Şehir Tatvan’ın Yeni Logosunu Sen Tasarla” sloganıyla Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Tatvan Belediyesi
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:26 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 HAZİRAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: Yöresel Ürünler Paketi (3 Adet)

Konu ve Amaç

Yarışmanın konusu, belediyemizin vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün bir Tatvan Belediyesi logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara/katılımcılara açıktır. Özel bir mesleki statü ya da profesyonel unvan taşıma şartı beklenmez. 18 yaşını doldurmamış katılımcıların dereceye girmeleri halinde, belirlenen ödülün ödemesi veli ya da vasiye yapılır. 
 • Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün nitelikli olmaları, daha önce başka yarışmalara gönderilmemiş olmaları, başka hiçbir yerde/mecrada ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya eser gönderen tasarımcılar, gönderiye konu eserdeki tasarımın kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların etik ve yasal sorumlulukları her koşulda tasarımcısına aittir. Yarışma katılımcısı tasarımcılar Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.
 • Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları ve yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşu personeli ile birince derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. Ayrıca, söz konusu katılım kısıtlarının kapsamındaki kişilerin ‘yakın ilişkide oldukları’ sosyal çevrelerinden olanların da (samimi arkadaş ve öğrenci v.s.) yarışmaya katılımı etik açıdan ihlâl sayılacaktır. Yarışma sonrası, bu maddeyle ilgili bir ihlal tespiti durumunda yasal süreç takibi yapılarak derece ve ödül iptali gerçekleşecektir. Yarışma düzenleme kurulu, tasarım etiği değerini tasarım estetiğinden üstün tutmaktadır.
 • Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda yarışma düzenleme ve yönetim kurulunun yeni bir logo seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.
 • Logo tasarımının üzerinde isim, imza, mahlas, slogan veya ayırıcı hiçbir ‘kimlik bildiren/çağrıştıran’ işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmada siyasal ve etnik taraflılık bildiren hiçbir sembolün kullanılmaması gerekir. Kamu yararı ve kamuya hizmet bilinci gözetilerek ‘bütünleştirici’ anlam üretimlerine odaklanılmalıdır. Dini semboller ise, yalnızca kültürel bir zenginlik ve desen olarak kullanılabilirler. Çarpıtılmış, bağlamından koparılmış, ayrıştırıcı ve yozlaştırıcı yaklaşımlar içeren tasarımlar ön değerlendirmede elenecektir.
 • Tasarımlar en geç 26 Mayıs 2023 günü 24:00’e kadar logoyarismasi@tatvan.bel.tr web adresi üzerinden yüklenmelidir.

Teknik Koşullar

 • Tatvan Belediyesi logosu görsel anlamda geleneksel ve çağdaş olanı sentezleyen, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır. Kurumun imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanması beklenen logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
 • Tüm çalışmaların “Tatvan Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir. Tatvan ilçesinin üç temel değeri olarak ön plana çıkan “Nemrut Dağı ve Krater Gölü”, “Van Gölü” ve “Feribotlar” tasarlanacak logoya yön vermelidir.
 • Logoların renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmaması, çok küçük ölçülerde ayrıntılarının kaybolmaması, çok büyük ölçülerde ise dağınık görünmemesi öncelikle beklenir. Ayrıca logonun her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanıma uygun hazırlanması gerekmektedir.
 • Fotoğraf içeren veya CGI teknolojileri kullanılmadan kağıt üstüne elle yapılan tasarımlar yarışmaya kabul edilmez
 • Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB’dir. Her katılımcının toplamda 12 MB’lik çalışma gönderme hakkı bulunmaktadır.

Gönderim Koşulları

 • Katılım sadece elektronik ortamda, logoyarismasi@tatvan.bel.tr adresine yapılacaktır. Görsel, yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi JPEG, PDF ve vektörel çalışma dosyası ile birlikte) hazırlanmış olmalıdır. Tasarımlar, CMYK renk modunda olacaktır.
 • Tasarım dosya isimleri, rumuz olarak kaydedilecek ve eser rumuzu başvuru formuna da yazılacaktır. Birden fazla tasarım gönderiminde, rumuzun sonuna numaralandırma yapılması gerekir. Örneğin, Tatvan1, Tatvan2, Tatvan.
 • Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’si büyüklüğünde siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
 • Katılımcılar çalışmalarını ve özgeçmiş bilgilerini (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, ikamet ettiği il, telefon numarası) ayrı ayrı dosyalar halinde ve belirleyecekleri rumuz ile adlandırarak göndermelidir.
 • Tasarımların üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.
 • Teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması halinde, katılımcının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacak ve seçici kurul tarafından eleme usulüyle ödül alacak ilk 6 (Altı) logo belirlenecektir. Ödül alacak ilk 6 Logo arasından ise 1., 2. ve 3. seçilecektir. İlk altıya girip, ilk üçe giremeyen eser sahipleri mansiyonla ödüllendirilecektir.

Düzenleyici Kurul

 • Mehmet Emin GEYLANİ – Tatvan Belediye Başkanı
 • Doç. Dr. Menduha Satır Kayserili – Atatürk Üniversitesi
 • Dr. Bülent Polat – MEB
 • Dr. Savaş Keskin – Bayburt Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Oktay Subaşı – Bitlis Eren Üniversitesi

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ – İstinye Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih ÖZDEMİR– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aydın Zor – Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. İsmail Keskin – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Zafer Lehimler – Atatürk Üniversitesi
 • Doç. Dr. Behçet KOCAMAN – Bitlis Eren Üniversitesi
 • Doç. Mehmet Ferruh Haşıloğlu – Atatürk Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İmran Uzun – Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Tamer Kavuran – Fırat Üniversitesi
 • Öğr. Gör. İsmail Birlik – Bayburt Üniversitesi

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları, 2 HAZİRAN 2023 tarihinde Tatvan Belediyesi resmi internet sitesi (www.tatvan.bel.tr) üzerinden açıklanacaktır.

Telif Hakları

 • Seçici kurul tarafından dereceye layık görülen logo tasarımlarının her türlü telif ve yayın hakkı Tatvan Belediyesi’ne ait olacaktır. Tatvan Belediyesi bu çalışmaların tam kullanım hakkını süresiz olarak her türlü görsel ve yazılı iletişimde kullanabilecektir. Yarışmada birinci olan eser dışında diğer dereye giren eserlerin de ilerleyen zamanlardaki kullanım hakları saklıdır.
 • Dereceye layık görülen çalışmaların tasarımcıları, logo tasarımlarının telifini süresiz olarak Tatvan Belediyesi’ne vermiş olduklarını kabul ederler. Buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat verdiği haklar düzeyindeki en geniş kapsamda, dereceye giren tasarımcılar söz konusu tasarımlarının çoğaltma, işlenme, yayma, temsil ve umuma iletim yetkisi; adının belirtilme yetkisi; eserde değişiklik yapma yetkisi; eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum haklar için Tatvan Belediyesi’ne tam lisans verdiklerini de kabul ederler.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tatvan Belediyesi, eser için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra dahi olsa dereceye layık görülen tasarımın özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Tatvan Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3’üncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: Yöresel Ürünler Paketi (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 MAYIS 2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 2 HAZİRAN 2023

Tatvan Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tatvan.bel.tr/logo-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap