TET Proje Pazarı 2021 Proje Yarışması

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılması, ihracatın sürdürülebilir kılınması, üniversite-sanayi iş birliği kültürünün artırılması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması amaçlarıyla TET Proje Pazarı 2021 Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

TET Proje Pazarı 2021 Proje Yarışması

Düzenleyen:Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği.
Kategori:Proje Yarışması, Fikir Yarışmalar, Teknoloji Yarışması
Girişimcilik Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İnovasyon odaklı çalışan tüzel kişiler (Ar-Ge merkezleri,
araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar,
Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireyler.
Son Başvuru Tarihi:4 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021
Ödüller:Akıllı Enerji Kategorisi Birincilik Ödülü: 100.000 TL
Akıllı Sağlık Kategorisi Birincilik Ödülü: 100.000 TL
Diğer Akıllı Uygulamalar Kategorisi Birincilik Ödülü: 100.000 TL
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Program Hakkında

Yarışma Amacı

TET Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yarışma Konusu

Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektöründe yenilikçi projeler kabul edilmektedir.  

Organizasyon

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nce düzenlenmektedir.

Proje Yarışması Katılım Koşulları

TET Proje Pazarı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

TET Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, temsilci olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin ekinliğin yapılacağı tarihlerde en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.  

TET Proje Pazarı’na katılım için T.C Vatandaşı olma gerekliliği bulunmamaktadır. İngilizce dilinde yapılacak başvurular da kabul edilmektedir.

Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Proje Pazarı’na aynı kişi/grup birden fazla proje ile başvurulabilir.

*Etkinlik sonunda dereceye giren ve İstanbul’a davet edilen her bir proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır.

*Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ise ödeme kapsamı dışındadır.

Katılım Formatı

Başvurular www.tetprojepazari.org web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje Pazarı katılımcıları, www.tetprojepazari.org adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ettikten sonra elektronik ortamda belirlenen formatta projelerini yükleyeceklerdir.  

www.tetprojepazari.org adresindeki başvuru yönlendirmelerinin doğrultusunda proje sahiplerinin projelerini tanıtırken web sitesinde yer alan tüm soruları doğru ve detaylı olarak cevaplamalıdır. Buna ek olarak, proje başvurusu yapılırken, maksimum süresi 5 dakikayı aşmamak üzere projeyi tanıtıcı video yükleme imkanı da bulunmaktadır.   

 Projelerin Değerlendirilmesi

TET Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu, başvuruda bulunan tüm projeleri online olarak değerlendirerek, etkinliğe davet edilecek projeleri belirler. Ön elemeyi geçen proje sayısının belirlenmesi Proje Değerlendirme Kurulu’nun yetkisindedir.

4 Ekim 2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvurusu web sitesine yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. TET Proje Pazarı Yürütme Kurulunun kararı ile son başvuru tarihi uzatılabilir.

Ön değerlendirmede başarı gösteren projeler, www.tetprojepazari.org  web adresinde ilan edilecek tarihlerde Proje Değerlendirme Kurulu tarafından online olarak değerlendirilecektir.

Proje Değerlendirme Kurulu kendi içinde 3 gruba ayrılarak etkinlikte yer alan 3 kategoride değerlendirme yapacaktır. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra etkinlik web sitesi üzerinden yayınlanacak tarihte kategori birincileri web sitesi ve etkinlik sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

Proje Değerlendirme Ölçütleri

Proje Pazarı’na katılım için başvuran projelerde, Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkat edeceği en önemli hususlardan biri ilgili sektöre uygunluk olacaktır. Ayrıca, projelerin sağlayacağı katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirliği ve özgünlüğü de Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkate alacağı diğer kriterlerdir.  

Fikri ve Sınai Haklar

Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu tarafından projelerin herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakları konusunu ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İMMİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Kişisel Verilerin Doğruluğu ve Yarışmacının İlgili Yükümlülükleri

Proje sahibi başvuru esnasında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder. Proje sahibi ayrıca söz konusu bu bilgilerin Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu çerçevesinde gerekmesi durumunda işlenmesine ve iş ortakları ile paylaşılmasını kabul ettiğini gayrikabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Diğer Hususlar

  • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
  • Önceki yıllarda TET Proje Pazarı etkinliğine katılan projeler ile başvuru yapan proje sahipleri, etkinliğe tekrar aynı proje ile başvuru yaptıkları takdirde jüri ve yatırımcı görüşmelerine katılabilir ancak ödül kategorisine dahil edilmeyebilirler. Ancak yeni bir proje ile başvuru yaparlarsa bu proje ödül değerlendirmesine dahil edilir.
  • TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
  • TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET’in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
  • TET ve bağlı bulunduğu İMMİB Genel Sekreterlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri, etkinlik jürisinde görev alan kişiler ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, ödül geri alınır.
  • Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, proje özgünlüğünün aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
  • TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.

* Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Sonuçlar www.tetprojepazari.org sitesinden ayrıca ilan edilecektir

Yarışma Sekretaryası ve İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır:

TET – ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 4 /

Elektrik Sektör Şubesi Yenibosna 34197 İSTANBUL  

Tel: 0212 4540091  

Faks: 0212 4540098  

e-posta: info@tetprojepazari.org

web: www.tetprojepazari.org  

TET Proje Pazarı 2021 Proje Yarışması Ödülleri

Proje Pazarı başvurularında ön elemeyi geçen projeler, Proje Değerlendirme Kurulu tarafından dijital ortamda detaylı değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. Değerlendirme sonrası aşağıda yer alan her kategorinin birincisine  100.000 TL olmak üzere toplamda 300.000 TL ödül verilecektir.

Akıllı Enerji Kategori Birincisi: 100.000 TL

Akıllı Sağlık Kategori Birincisi: 100.000 TL

Diğer Akıllı Uygulamalar Kategori Birincisi: 100.000 TL

Kazanan projeler etkinlik sonrası www.tetprojepazari.org web sitesi ve/veya TET Proje Pazarı sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ilan edilecektir.

TET Proje Pazarına başvurusu yapılan her proje için bir kişi proje temsilcisi olarak belirlenmelidir. Proje kaydını ilk yapan kişi değiştirilmediği sürece proje temsilcisi olarak kabul edilecektir. Proje temsilcisi başka birini proje temsilcisi olarak atayabilir fakat bir projenin aynı anda 2 proje temsilcisi olamaz. Proje ile ilgili tüm işlem ve süreçlerde proje temsilcisinin beyanı esas alınır.

Ödül kazanan projenin ödül ödemesi

  • Proje temsilcisinin mail yoluyla bildireceği IBAN hesabına kimlik fotokopisi beyanı ile yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

TET Proje Pazarı 2021 Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tetprojepazari.org/tr/Default.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap