Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Roman Yarışması

Tudem Eğitim Hizmetleri tarafından, çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak, Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmak ve eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunmak amaçlarıyla Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Roman Yarışması düzenleniyor. Ödüllü roman yarışması başvuruları devam ediyor.

Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Roman Yarışması

Düzenleyen:Tudem Eğitim Hizmetleri
Kategori:Roman Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 KASIM 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir. Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunma amacı taşıyan yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunuyor.

Roman Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 • Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
  • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
  • Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
  • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
 • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
 • Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
 • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.
 • Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eserlerin Teslimi

 • Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde
 • e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.
  • Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
  • Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
  • Eser, 1 Kasım 2022 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
 • Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Mart 2023’ün son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür.
 • Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.
 • Yarışma başvurusu için gönderilen dosyalar ve belgeler geri verilmez.
 • Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2023 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Seçici Kurul

 • Güzin Öztürk
 • Hanzade Servi
 • Koray Avcı Çakman
 • Mavisel Yener
 • Miyase Sertbarut

Eserlerin Yayımlanması

 • Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 • Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve eser sahibinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Tudem Yayın Grubu, ödül alan eserleri yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan eserlerin arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahibi arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Roman Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 KASIM 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: NİSAN 2023

Tudem Edebiyat Ödülleri 2022 Roman Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tudem.com/tudem-edebiyat-odulleri.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap