Türkiye Geneli Ödüllü Slogan Yarışması

Niğde15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi tarafından “Gençler Pandemi  Sürecinde Yeni Slogan Arıyor” mottosuyla ortaöğretim öğrencilerine yönelik Türkiye Geneli Ödüllü Slogan Yarışması düzenleniyor. Ödüllü slogan yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Geneli Ödüllü Slogan Yarışması

  Düzenleyen: Niğde15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Yazı Yarışması, İlkokul – Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki tüm Ortaöğretim öğrencileri. (9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri)

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 Saat 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Tam Altın

İkincilik Ödülü: Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

   

- Advertisement -

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi

Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim (lise) kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı, “Pandemi sürecinde COVİD-19 önlemlerine ilişkin, çocuklarımızda ve gençlerimizde duyarlılık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya her okul, pandemi sürecinden dolayı okulların açık olmaması göz önünde bulundurulduğunda, isteyen her öğrenci bireysel koşulları yerine getirdiğinde katılabilir.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci en fazla bir slogan ile yarışmaya katılabilir. Gönüllülük esasına dayanır. Yarışmaya başvuran adaylar MEB Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi gereği Başvuru Formunda bulunan Veli İzin Belgesi ve Açık Rıza Onayı’nı doldurması gerekmektedir. İki belge de eklerde sunulmaktadır.
 • Yarışmaya başvurular; ekte yer alan excel formatındaki formun doldurulup Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesiyle beraber yarışmacının okulunun onayının ardından okulunun kurumsal e-postasından ya da yarışmacı kendi e-mailinden  sloganyarismasi51@gmail.com  adresine veya okulumuzun web adresi olan 751960@meb.k12.tr adresine, iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • Bilgileri eksik olan ve 15 Ocak 2021 tarihinden sonra bize ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan sloganlar, sahibinden izin alınmak koşuluyla, 15 Temmuz Spor Lisesi tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses, veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Komisyonu tarafından iptal edilir.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 • 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Komisyonun kararı nihaidir

Teknik Koşullar ve Diğer Hususlar

 • Sloganlar çok kısa(tek kelime) ya da çok uzun kelimelerden(12 kelime) oluşmamalıdır.
 • Sloganlar Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğünde yazılacaktır.
 • Slogan yarışmamız ticari bir amaç gütmemektedir ve katılımcılardan da herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından da silinecektir.
 • Slogan yarışmamıza katılan herhangi bir engelli bir adayımız olursa bu adayımız öncelikle başvuru formunda belirtilen kısma engelinin hangi tür olduğunu belirtecektir. Eğer yarışma sonunda bir organizasyon yapılırsa engelli yarışmacımız için okulumuz tarafından gerekli önlemler alınacaktır.(Ulaşım, barınma vs.) Ayrıca yarışmaya katılan engelli bireylerimiz eğer ilk üçe giremezse bu engelli adaylarımız arasından komisyon tarafından birinci olarak belirlenen sloganın sahibi engelli adayımıza, mansiyon ödülü verilecektir.(Akıllı Bileklik)

 Değerlendirme Kriterleri

 Sunulan sloganlar aşağıdaki belirtilen olan ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir.

 • Temaya uygunluk: 30 Puan

Yaratıcılık ve özgünlük(orijinal, alıntı olmayan):  40 Puan

Teknik kullanımı ve sanatsal değer:  20 Puan

Akılda kalıcı Olma:  10 Puan

Esere Ait Haklar

 • Yarışmaya gönderilen sloganların telif hakkı 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesine aittir. 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu slogan yarışması çerçevesinde sunulmuş olan sloganları ticari amaçlar dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya konu sloganlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan slogan sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için “Türkiye Sloganını Arıyor” nezdinde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesine izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan sloganlar için slogan sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve sloganın yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, slogan için katılımcının yukarıda verdiği izin/ muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
 • Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli/vasi ve okul yönetimi yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

Yarışma Dışı Bırakılacak Eserler

• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair sloganlar,

• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki sloganlar,

• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar,

• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen sloganlar,

•İçerisinde küfür, hakaret, argo, siyasi içerik, cinsel içerik içeren ve estetik olmayan sloganlar,

• Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılarak illerinde ilk üç dereceye girmiş eserler ya da ödüllü yarışmalar kapsamında ödül almış eserler,

• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışma Değerlendirme Komisyonu

SIRA NOADI  SOYADIKADROSUNUN BULUNDUĞU KURUMGÖREVİASİL/YEDEK
1Yakup  EVLİCENiğde 15 Temmuz Şehitleri Spor LisesiOkul Müd./Kom. Baş.Asil Üye
2Sezer BAŞNiğde 15 Temmuz Şehitleri Spor LisesiEdebiyat  Öğrt./ÜyeAsil Üye
3Ebru BUZNiğde Yıld-Hacıabdullah Şht.Mehmet Kayahan  Ç.P.A.L.Edebiyat  Öğrt./ÜyeAsil Üye
4Ülkü DEMİRAYNiğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GETürkçe  Öğrt./ÜyeAsil Üye
5Fatih AGSANNiğde 15 Temmuz Şehitleri Spor LisesiEdebiyat  Öğrt./Müdür Yard./ÜyeYedek Üye
“GENÇLER PANDEMİ  SÜRECİNDE YENİ SLOGAN ARIYOR” YARIŞMASI KOMİSYON ÜYELERİ

Yarışma İletişim

 Okul Telefonu: 03882250346

Adres; Koyunlu Köyü Yolu.  Birko  Sk. No:278  Merkez/Niğde

Türkiye Geneli Ödüllü Slogan Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tam Altın

İkincilik Ödülü: Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

Mansiyon Ödülü: Akıllı Bileklik (Yarışmaya katılan ve ilk üçe giremeyen engelli bireyler arasından sadece komisyonun belirleyeceği sloganın sahibi engelli bireye verilecektir)

Yarışmada verilecek ödüller ile yarışma döneminde yapılacak diğer masraflar (baskı, afiş, posta, vb.) Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödüller için dereceye giren öğrencilerle iletişime geçilecek ve eğer Pandemi sürecinden dolayı organizasyon düzenlenmezse öğrencilerin gönderecekleri hesaplara havale edilecektir. (Altının o günkü kurda ki değerine göre hesaplama yapılacak ve TL olarak karşılığı kazanan adayların hesabına havale edilecektir)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 Saat: 17.00
Sonuçların Açıklanması: 21 OCAK 2021

Türkiye Geneli Ödüllü Slogan Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://nigde15temmuzsehitlerispl.meb.k12.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap