Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi tarafından, kültürümüzde önemli bir yeri olan Nasreddin Hocayı daha geniş kitlelere tanıtmak çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak, çocukların tiyatro alanındaki yeteneklerini ortaya koymalarına imkan oluşturmak amaçlarıyla Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü ilkokul yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

  Düzenleyen: Akşehir Belediyesi
   Kategori: İlkokul Yarışmaları, Tiyatro Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

  Son Başvuru Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10. 000 ₺ 

Tarık Buğra Özel Ödülü: 2.000

Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü: 2.000

Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü: 2.000

Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü: 2.000

Akşehir Belediyesi Özel Ödülü: 2.000

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;

 • Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,
 • Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,
 • Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,
 • Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak
 • İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,
 • Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
 • Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,
 • Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

Yarışmanın Konusu

Nasreddin Hoca Fıkraları

Hedef Kitle

Yarışma, ülkemiz çapında resmi ve özel okulların ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

Tertip Komitesi

İlçeler ve Merkez İlçelerde;

 1. İlçelerde;
 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İlçe Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır.
 3. İlçe genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanağı (Ek-4)”, Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1) uygun şekilde tanzim edilerek bağlı oldukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ve Akşehir Belediyesi’ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya posta yolu ile ve canlandırma videosunu içeren usb belleği de bağlı oldukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 14/07/2021 tarihine kadar posta veya kargo yolu ile göndermek yoluyla değerlendirmeyi tamamlayacaktır.
 4. Merkez İlçelerde; (Büyükşehir olmayan illerin merkez ilçelerine bağlı okullarda)
 5. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır.
 6. İlçe genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanağı (Ek-4)”, Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1) uygun şekilde tanzim edilerek bağlı oldukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ve Akşehir Belediyesi’ ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya posta yolu ile ve canlandırma videosunu içeren usb belleği de bağlı oldukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine 14/07/2021 tarihine kadar posta veya kargo yolu ile göndermek yoluyla değerlendirmeyi tamamlayacaktır.

Not: Örnek yarışma etapları tablosu Ek-7 ve Ek-8 de düzenlenmiştir.

İllerde;

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır.
 2. İl genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanaği (Ek-4)” ile Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1)” in uygun şekilde tanzim edilerek 02/07/2021 tarihine kadar Akşehir Belediyesi’ ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya posta yolu ile ve canlandırma videosunu içeren usb belleği de Akşehir Belediyesi’ ne 20/08/2021 tarihine kadar posta veya kargo yolu ile göndermek yoluyla değerlendirmeyi tamamlayacaktır.

Bölge ve Türkiye Finallerinde;

 1. Akşehir Belediyesi’nce yapılacak yarışmaların organizasyonu için Akşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, Akşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
 2. Canlandırma yarışmasında dereceye giren ekipler, sonuç bildirim formu ve tutanağını uygun şekilde tanzim ederek Akşehir Belediyesi Başkanlığına göndermelidir.
 3. Bütün okullara yazı, afiş ve yarışma talimatını göndermek suretiyle yarışmayı tüm çocuklara duyurulacaktır.
 4. Yarışma için uzman kişilerden oluşan 5 asil ve 1 yedek üyeden oluşan seçici kurul (jüri) üyelerini belirleyecektir. 
 5. Canlandırmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandıracaktır.
 6. Şartnamede belirtilen koşullara uygun davranmayan ekiplerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar verecektir.

Seçici Kurul

Seçici Kurul 5 asil ve 1 yedek üyelerden oluşturulacaktır. Seçici Kurul Üyeleri öncelikle üniversitelerin Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı, İletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, mümkün olmadığı durumda ise liselerin Edebiyat, Türkçe, Resim ve Müzik branşlarındaki öğretmenlerinden, ayrıca Nasreddin Hoca ile ilgili çalışma yapan kurum veya kuruluşlardan oluşturulacaktır.

Not : 1. Seçici Kurul üyeleri, yarışan okulların teknik ekip ve yarışmacıların birinci dereceden yakınları olamaz.

2. Seçici Kurul Üyeleri finalden önce belirlenerek Millî Eğitim Bakanlığına resmî yazı ile bildirilecektir.

Katılım Koşulları

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir. 

 1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.
 2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler. 
 3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalar en fazla 15 en az 3 dakika ile sınırlı olacaktır.
 4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.  Canlandırma videolarında sadece öğrenciler rol alacak olup, teknik ekip öğretmenlerden oluşacaktır.
 5. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanabilirler.
 6. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.
 7. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 8. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.
 9. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.  
 10. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır. 
 11. Yarışmacıların, canlandırma videolarında okulların isimlerini, katıldıkları ilçe ve il adını belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.
 12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen değerlendirme komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir. 
 13. Videoların kalitesi/çözünürlüğü, en az 1920×1080 piksel olmalıdır. Videolar yatay modda çekilmelidir.
 14. Yarışmaya katılacak canlandırmaların videosu, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.
 15.  Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan Belediyemiz sorumlu değildir.
 16. Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır. 
 17. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. 
 18. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir.
 19. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.
 20. İl birincisi olan katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.
 21. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.
 22. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 23. Yarışmanın Bölge ve Türkiye Finalleri yüz yüze yapılması halinde;

Finallere katılma hakkı kazanan ekiplerimiz içerisinde yer alan engellilerimizin Akşehir’ deki konaklama, şehir içi ulaşım, yeme içme giderleri Akşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Ayrıca talepleri halinde Akşehir Belediyesi tarafından engelli yarışmacılarımıza yarışma süresince kendilerinin kullanabileceği tekerlekli sandalye ve ya akülü araç temin edilecektir.

Disiplin Suçları ve Cezalar

 1. Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, tertip komitesi üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;
 2. Mühtehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenler, organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanlar, itirazlarını sözlü olarak bildirenler,
 3. Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanlar,
 4. Başkalarının kimliklerini kullanma, başkalarının yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevasül edenler,
 5. Yarışma Şartnamesi Katılım Koşulları bölümünün 19. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanlar,

Yarışmaya alınmaz. Yarışma esasında veya sonrasında bu durumlar tespit edildiğinde söz konusu ekipler değerlendirme dışı kalırlar.

 • Yarışma sonucunda Tertip Komitesi tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Değerlendirme

 1. Metin Çalışması: Canlandırmanın “Fıkralarla Nasreddin Hoca” kitabındaki fıkralara uygun olması ile ekiplerin canlandırmalarındaki mesaj ve önermenin veriliş biçimi 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 2. Sözcükler: Türkçe’nin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması / canlandırmada kullanılan sözcüklerin günümüze uygun ve net anlaşılır bir dille ele alınması 10 puan üzerinden değerlendirilir.
 3. Mimik ve Jestler: Mimik kullanımının genel anlamda başarılı olup / olmaması / eylemlerin içsel coşkuları ile oyuncuların maske kullanımının örtüşmesi / karaktere uygun bir yüz anlatımı olup olmaması / oyunda karakterlerin bedensel hareketlerinin başarılı olması 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 4. Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması : Komedi ve dram unsurlarının sahneye taşınması / sahnenin uzamı, derinlik, dikey ve yatay olarak başarılı bir şekilde oluşturulması / oyuncuların dramatik mekan kullanımındaki başarısı 15  puanlık bir dilimi kapsar.
 5. Oyunculuk: Ekipte yer alan oyuncuların; beden dili ve rolüne uygunluğu / sahne hakimiyeti konusundaki performansı 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 6. Giysi- Kostüm: Karakterlerin kostümü, rol kişisi ve karekterin özellikleri ile uyumlu olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 7. Makyaj: Karakterin makyajının rolüne uygun olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 8. Dekor-Oyun Aksesuarları: Oyun aksesuarlarının dekor ve oyun metni ile uyumlu olması ve karakterlerin aksesuarlar ile uyumlu hareket etmesi 10 puanlık bir dilimi kapsar.
 9. Yöresel Ağızlar: Yarışmacıların senaryo gereği yöresel ağzı kullanmaları ve temsil ettikleri yöresel ağzı başarılı bir şekilde taşımaları 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 10. Efekt: Canladırmadaki; ışık ve ses efektleri ile müziklerin kullanımının başarılı olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

Not:

 1. Katılım Koşulları 3. Maddesinde belirtilen “Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalar en fazla 15, en az 3 dakika ile sınırlı olacaktır.”  süre sınırının altında kalan veya süre sınırını aşan ekiplerin her 1 dakikası için toplam puanlarından 5 ( beş ) puan düşürülür.
 2. Ekiplerin tüm seçici kurulu üyelerinden aldıkları puanlara bakılır. Kurul üyelerinin belgeleri, geçerli değerlendirme belgesi olarak kabul edilir ve toplam puan alınır. Şayet en yüksek puanlarda eş değer birden çok puan var ise Tertip Komitesi değerlendirmenin yeniden yapılması için değerlendirme belgelerini seçici kurul üyelerine iade eder. Seçici kurul üyeleri eş değer puanı son değerlendirmesiyle ortadan kaldırır.

Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10. 000 ₺ 

Tarık Buğra Özel Ödülü: 2.000

Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü: 2.000

Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü: 2.000

Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü: 2.000

Akşehir Belediyesi Özel Ödülü: 2.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
Ödül Töreni: 26 EKİM 2021

Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.aksehir.bel.tr/v2/aksehir/tarihi-sahsiyetler/nasreddin-hoca/fikra-canlandirma-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap