Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması 2023

SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Fotoğraf sanatı yoluyla, Sakarya ilinin tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek kuşaklara bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımının yapılması, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek vermek amaçlarıyla Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Tüm Amatör ve Profesyonel Fotoğrafçılar
Son Başvuru Tarihi:19 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:5 ARALIK 2023
Ödüller:Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Mansiyonlar (3 eser): 5.000
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 500

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Fotoğraf sanatı yoluyla, Sakarya ilinin tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak,
turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek
kuşaklara bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımının yapılması, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek
vermek amaçlanmaktadır.

Sakarya ili, gölleri, yaylaları, akarsuları, denizi, ormanları, mesire alanları, tarımsal ve sınai faaliyetleri,
mevsimsel ve doğal güzelliklerinin yanında; köprüleri, tarihi evleri, su yapıları, camileri, kaleleri vb.
kültürel mirası, sportif faaliyetleri ile turistik değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Yarışmaya
gönderilecek fotoğrafların bu zengin yelpazeyi kısmen veya bütün olarak kapsayacak şekilde ilimizin
doğal ve kültürel turizm değerlerini, sportif faaliyetlerini yansıtacak nitelikte olmasına özen
gösterilmelidir. Yarışmaya katılım sağlanacak fotoğrafların Adapazarı, Arifiye, Akyazı, Erenler, Ferizli,
Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve
Taraklı olmak üzere 16 ilçeden müteşekkil olan Sakarya ili sınırları içinde çekilmesi gerekmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

Yarışma sayısal dalda düzenlenmiştir. Fotoğraflar Sakarya il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

 • Fotoğraflar dijital çekilmiş, renkli ya da siyah-beyaz görüntülerden oluşmalıdır.
 • Her bir katılımcı en fazla 5 fotoğraf ile katılım sağlayabilir.
 • Drone ile çekilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
  edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların son katılım tarihine kadar sayısal ortamda
  www.sakaryabirbaska.com adresinden kayıt yapılarak yüklenmesi gerekir.
 • Yarışmaya sadece www.sakaryabirbaska.com adresinden sunulan eserler kabul edilecektir. Baskı,
  CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) ve 300
  dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 piksel ve 3 Mb’ dan
  küçük 4 Mb’ dan büyük olmayacak boyutta www.sakaryabirbaska.com internet sitesine üye kaydı
  yapılarak yüklenecektir. Yüklenecek fotoğrafları isimlendirirken çekilen yerin ismi yazılarak
  yükleme yapılacak aynı yerde birden fazla çekim olması halinde (çark cad-1, çark cad -2
  …..şeklinde ) numara ya da ilave isim uzantısı yazılabilir. Çekilen fotoğrafla ilgili nerde çekildiği
  ve hikayesini anlatan kısa bir açıklama yazılmalıdır. (Taraklı Topçu tepesinden gün batımı,
  Çökekler Köyünde mısır hasatı gibi) Türkçe karakterlerin kullanılması sorun teşkil etmez.
  Yüklenen fotoğraflare yer ismi ile birlikte sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarası verilir
  ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını
  göremez.
 • Yukarıdaki boyutları karşılaması koşuluyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da katılabilir.
 • Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Genel Katılım Koşulları

Yarışma; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.

 • Fotoğrafların, Sakarya il sınırlarında çekilmiş, daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır. Benzer fotoğraflarda, fotoğrafı çekenin ve kadraj değişikliğinin belirgin olması şarttır.
 • Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar, tekrar katıldığı tespit edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Sakarya ili sınırları içinde çekilmiş ve güncel fotoğraflar olmalıdır. Güncelliğini yitirmiş fotoğraflar ve başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya  gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ödül ve sergileme hakkı kazanan, satın alınan fotoğrafların sergi ve kataloğunun hazırlanması ya da exif bilgilerine ulaşmak için üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
  iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iptal ya da erteleme
  durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Sakarya Büyükşehir
  Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
  kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya
  yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları www.sakarya.bel.tr ve www.sakaryabirbaska.com web sitelerinden ilan
  edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür
  ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
  hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi
  bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve
  taahhüt etmektedir.
 • Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif
  (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka
  eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun SAKARYA
  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak
  istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve/veya
  sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını
  kabul etmektedir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında
  izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
  olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
  hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur.
  İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının
  hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları
  kabul etmiş sayılır.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme hakkı almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
  bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
  geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan
  sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde
  yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların
  adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Katılımcılar; www.sakaryabirbaska.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma
  koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname,
  yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
  hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışma sonunda; ödül ve sergileme hakkı alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
  Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan işleme, 22. maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23.
  maddesinde tanımlanan yayma, 24. maddesinde tanımlanan temsil ve 25. maddesinde tanımlanan
  işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte
  süresiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Yarışma sonunda, ödül ve sergileme alan eserler için ödenecek olan ücretlere ait gelir vergisi ve
  damga vergisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya
  dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser
  sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj veya grafik
  düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılmamaktadır); SAKARYA
  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından kitap olarak basılabilir.

Düzenleme Kurulu

 • Doç. Dr. Furkan BEŞEL (Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Sinan ÇİLELİ (Başkan Danışmanı)
 • İrfan KARDEŞ (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı)
 • Yasin DİŞLİ (Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü)
 • Servet SEZGİN (SUBÜ Öğretim Görevlisi, Fotoğraf Sanatçısı)

Seçici Kurul

 • İbrahim ZAMAN (Fotoğraf Sanatçısı)
 • İsa CIDA (Fotoğraf Sanatçısı, ADAFAD, AFIAP)
 • İzzet KERİBAR (Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP)
 • Merih Mehmet AKOĞUL (Fotoğraf Sanatçısı, Şair, Yazar)
 • İhsan KORKUT (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Sinan ÇİLELİ (Başkan Danışmanı)
 • Servet SEZGİN (SUBÜ Öğretim Görevlisi – Fotoğraf Sanatçısı )

İletişim ve Sekreterya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
44 44 0 54 (3434)

Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Mansiyonlar (3 eser): 5.000
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 500

Yarışma Takvimi

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi: 19 KASIM 2023 – Saat 23:59
Jüri Toplanma Tarihi: 28 KASIM 2023
Sonuçların Açıklanması: 5 ARALIK 2023
Ödül Töreni: Kurumumuz tarafından bildirilecektir.

Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.sakaryabirbaska.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap