Uluslararası Taş Kongresi Bitirme Projesi Yarışması

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans son sınıf öğrencilerine yönelik Uluslararası Taş Kongresi Bitirme Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öğrenci kongresi ve proje yarışmaları başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Taş Kongresi Bitirme Projesi Yarışması

  Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi
  Kategori: Bilim Yarışmaları, Proje Yarışması,  Uluslararası Yarışmalar, Kongreler
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde
öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 5 ŞUBAT 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü:7.000₺
İkincilik Ödülü: 5.000₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000₺
Mansiyonlar: JMO tarafından hazırlanacak Jeolog Seti

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışma, öncelikli olarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri ile Mermer ve Doğal Taş Sektörü arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlar. Ek olarak, ilerleyen yıllarda sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek Jeoloji Mühendisleri’nin, lisans aşamasından itibaren sektör hakkında bilgi sahibi olmasını, deneyim kazanmasını ve bununla birlikte işbirliği olanaklarının oluşturulmasını hedefler. Yarışma yoluyla, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve danışmanlığını yaptığı lisans öğrencilerinin, Mermer ve Doğal Taş ocaklarında karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik daha fazla araştırma yapmaları teşvik edilecektir. Aynı zamanda sektör için, jeolojik etüt katkısının sadece araştırma aşamasında değil işletme aşamasında da ne derece önemli olduğu konusundaki farkındalığın
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Başvuru sırasında Türkiye’deki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.
 • Bitirme tezi 2018 ve sonrasında yapılmış ve bitirme ödevi jürisi tarafından kabul edilmiş olmalıdır.
 • Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun jeolojik etüt gerektiren bir sorununun çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
 • Bitirme tezi akademik danışman rehberliğinde ve özel sektör kuruluşunun temsilcisi gözetiminde hazırlanmalıdır. Akademik danışman ve özel sektör gözetmenleri birden fazla bitirme tezinde görev yapabilir.

Başvuru Belgeleri

 • Başvurunun bitirme tezi olduğuna ve hangi tarihte kabul edildiğine dair Bölüm Başkanlığı yazısı.
 • Bitirme Tezi (renkli basılı 2 kopya ve pdf dosyası)
 • Tezin konusunun ilgili özel sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu ve kuruluşun izniyle yapıldığını gösteren bilgilendirme yazısı.
 • Başvurular internet üzerinden yarisma@uluslararasitaskongresi.com adresinden çevrimiçi yapılacaktır.
 • Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.
 • Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Değerlendirme

Birinci Aşama

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden görevli kişi tarafından kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan jüri heyetince değerlendirilerek başarılı bulunan tez sahipleri (bitirme tezi öğrencisi, tez danışmanı ve özel sektör gözetmeni), tezlerini bir poster sunumu halinde Uluslararası Taş Kongresi (UTK) süresince sergilemek ve kongre takviminde yer alan tarihte jüri heyetine sözlü olarak sunmak üzere Uluslararası Taş Kongresi’ne davet edilir.

Üçüncü Aşama (Final) Değerlendirmesi

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceler ve mansiyon ödülleri belirlenir. İlgili ödüller tez sahiplerine takdim edilir.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)

VI. Uluslararası Taş Kongresi için pandemi süreci nedeniyle tarih netleşmemekle birlikte öngörülen tarihin 2021 yılı Mart ayının ikinci yarısı olduğu bilinmektedir.

Uluslararası Taş Kongresi Bitirme Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.000 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Mansiyonlar: JMO tarafından hazırlanacak Jeolog Seti

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri: 1 OCAK – 5 ŞUBAT 2021
Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 15 ŞUBAT 2021
İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 1 MART 2021
Üçüncü Aşama (Final) Değerlendirmesi: MART 2021 UTK Kongresi

Uluslararası Taş Kongresi Bitirme Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://muhendislik.sdu.edu.tr/jeoloji/tr/haber/vi-uluslararasi-tas-kongresi-bitirme-projesi-yarisma-daveti-31511h.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap