USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması

47

USAYED tarafından ulusal ve uluslararası alanda gizli kalmış, edebiyat dünyasında yeterince şans bulamamış şiir ve öykü yazarlarını Türk edebiyatına kazandırmak amacıyla USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması düzenleniyor. İlgi duyan tüm yazar ve şairlerin eserleriyle başvurabileceği ödüllü şiir yarışması ve ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

 

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması

  Düzenleyen:

Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği

  Kategori: Edebiyat, Hikaye, Şiir, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 20 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2020
  Ödüller:

İlk 3 dereceyi alanların eserleri kitaplaştırılacaktır ve eser sahiplerine 3’er kitap gönderilecektir.

Yarışmanın Konusu

 Yarışma konusu”Serbest”tir. Her konuda öykü ve şiirlerle başvurulabilir.

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması Katılım Şartları

1) USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışmasına genç ve yetişkin herkes katılabilir.

2) Katılımcılar 1 şiir ve 1 öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.

3) Yarışmaya katılan eserler; Genç Kategorisi (İlköğretim ve ortaöğretim (lise). Yetişkin Kategorisi (18 yaş ve üzeri) olarak 2 farklı kategoride değerlendirilecektir.

4) Yarışma için gönderilecek şiir ve öykülerin daha önce başka bir mecrada yayınlanmamış ve basılmamış olması gerekmektedir.

5) Yarışma için gönderilecek şiir ve öykülerin aşağıda tarif edilen formatta hazırlanması gerekmektedir:

 • Şiirler: Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1 satır aralığında olacaktır. Şiirler 10 kıtayı geçmeyecektir.
 • Öyküler Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve 2-6 sayfa aralığında olacaktır.
 • Gönderilecek olan Word dosyasının adı, kategorisine göre “ Şiir / Öykü Adı-Yazar Adı” şeklinde yazılacaktır.
 • Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, okulunun adı, yaşı, şiir / öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş gönderilebilir.
 • Başvurular usayed.org sitesi üzerinden yapılacaktır. 

Şiir ve Öykü Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Kurulu

USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği ve Pencere Dergisi tarafından belirlenen alanında uzman üyelerden oluşacaktır. Kurul, kendi üyeleri arasından birini başkan seçer ve değerlendirme esaslarına göre çalışmasını yürütür. Katılımcılar tarafından gönderilen şiir ve öyküler belirlenen esaslara göre kritik edilir ve dereceye giren eserler ile mansiyona hak kazanan eserler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

Değerlendirme aşağıda belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır:

 • Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi)
 • Özgünlük ve edebi nitelik
 • Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma)
 • Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği

Diğer Hususlar

 • Şiir ve Öykü içeriklerinde kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği’ne aittir.
 • Yarışma sonrası basılmaya değer görülen şiir ve öykülerin her türlü yayın hakkı US Yayınları’na aittir. 
 • Yarışmanın sonucu USAYED – Uluslararası Şair Yazar Eğitim ve Danışmanlık Derneği, Pencere Dergisi ve US Yayınları resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
 • Yarışmaya katılan şiir ve öyküler “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir.
 • USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 • Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması Ödülleri

Değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan ve yayınlanmaya hak kazanan şiir ve öyküler US Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.

Şiir ve öyküsü kitaplarda yayımlanmaya hak kazanan her bir yazara, basılacak kitaplardan 3’er adet kitap hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 20 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2020

          

USAYED 1. Uluslararası Şiir ve Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

http://www.osmangazikultursanat.com.tr/tr/etkinlik/tanpinar-hikaye-yarismasi-20201

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
yorum Yap