Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Yarışması

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması amaçlarıyla Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Yarışması

Düzenleyen:Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
Kategori:Girişimcilik Yarışması, Tasarım Yarışması, Üniversite Öğrenci Yarışması,
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerde eğitim gören tüm öğrenciler
ve 2021 yılı içerisinde mezun olanlar.
Son Başvuru Tarihi:1 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 EKİM 2021
Ödüller:3 Kategoride ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 5.000₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Teşvik Ödülü: 1.000 ₺ 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri” üniversite öğrencilerinin katılabildiği bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıdır.

Başvuru Kategorileri

Ambalajda Önleme Uygulamaları

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azaltımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır.

Bu kategoride yapılan başvurularda ambalajın üç temel görevi olan sarma, saklama ve satma yani 3S işlevleri göz önüne alınmalıdır.

Buna paralel bir şekilde;

 • Üretiminde daha az kaynak kullanılması (daha az malzeme ve daha az enerji – Reduce),
 • Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse)
 • Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover) konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.

Kategorinin değerlendirme kriterleri ve puan ağırlığı;

Ambalajın özgün ve ilgi çekici olması, ambalajın var olan benzerleri arasında tasarımı, malzemesi, kaynak kullanımı, üretim modeli ile anlamlı bir fark yaratması, (20 Puan)

Ambalajda yapılan önleme uygulamaları, ürünün kullanımı sonrasında ambalajın geri dönüşümü/geri kazanımı, tüketiciye bununla ilgili verdiği mesaj (ambalajın 3R işlevlerini karşılaması esastır), (40 Puan)

Ambalajlanan ürüne uygun malzeme seçimi, ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu, dayanıklı olması, içerdiği ürünün korunması, tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi, nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması, (20 Puan)

Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu, ambalajda ürün hakkında bilgilendirme sağlayabilecek alanın ayrılması (ihtiyaç halinde bilgilendirme yapılabilecek alan sunulabiliyor mu) (20 Puan)

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri, nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarımızdaki değişim sonucunda ortaya çıkan atıklar, atık yönetimini günümüzün en önemli konularından biri haline getirmiştir. Mevzuatta sürekli yapılan güncellemeler, geri kazanım konusunda yaşanan teknik gelişmeler, atık yönetiminde kullanılan yöntem ve araçların sürekli geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların;

Sıfır atık felsefesi doğrultusunda azaltımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı amacıyla atık yönetim sisteminin kurulması ve toplama, ayırma ekipman tasarımı (atık kutusu, getirme merkezi, toplama araçları) gibi süreçlerin herhangi bir aşamasına yönelik olarak yapılan fiziki ve/veya dijital çalışmalar değerlendirilecektir.

Kategorinin değerlendirme kriterleri ve puan ağırlığı;

Mevzuatta tariflenen gereklilikleri karşılaması, (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği) (10 Puan)

Mevcut uygulamalar/projeler ile karşılaştırıldığında yenilik/inovasyon içermesi, (20 Puan)

Mevcut ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik katkı  sağlaması, (30

Puan)

Uygulama süreçlerinde çevreye optimum fayda sağlayacak yöntem, malzeme ve teknolojilerin tercih edilmesi (örneğin; toplama araçlarının elektrikli olması, atık toplanması ile ilgili optimum rota oluşturulması gibi), (20 Puan)

Oluşturulacak atık toplama sisteminin; kentsel tasarım, teknoloji ve ekonomi ilkeleri açısından uygulanabilir olması. (20 Puan)

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum ve tüketici nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu kategoriye; tamamlanmış, hali hazırda devam eden veya ilerde uygulanacak projeler başvuruda bulunabilir.

Bu başlık altında;

 • Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, amaçları ve hedefleri,
 • İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı / yapılacağı, ne kadar devam edileceği,
 • Hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemler,
 • Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,
 • Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Kategorinin değerlendirme kriterleri ve puan ağırlığı;

Projenin mevcut ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik katkı sağlaması,

(30 Puan)
Projenin devam ettirilebilir ve geliştirilebilir olması, (20 Puan)

Uygulama süreçlerinde çevreye optimum fayda sağlayacak yöntem, malzeme ve teknolojilerin tercih edilmesi, (10 Puan)

Evrensel değerlere uygunluk, (10 Puan)

Proje çıktılarının raporlanabilir olması, yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik faydalar, etkiler, (30 Puan)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, üniversitelerde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 2021 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci olarak kabul edileceklerdir.

Yarışmacılar için farklı kategorilerde katılım ile ilgili sınırlandırma bulunmamaktadır. Ancak, bir proje sadece tek bir kategoride başvuruda bulunabilir.

Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir. Bireysel olarak veya grup olarak (grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır).

Yarışmaya katılan her projenin özgün olması ön koşuldur. Özgün olduğuna dair beyan olan “Orijinallik Beyanı”nın her öğrenci tarafından imzalanması şarttır.

Yarışma başvurularının elektronik ortamda da teslim edilmesi gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Başvuru Evrakları

Yarışma başvurusu yarışma web sitesi www.yesilnoktaogrenci.org üzerinden yapılacak olup, başvuru formu, kişisel verilerin işlenmesine yönelik aydınlatma metni, öğrenci belgesi hem başvuru aşamasında sisteme yüklenmeli hem de kargo ile yarışma sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

 • Öğrenci Belgesi: Öğrencilik durumunu gösteren öğrenci kimliğinin fotokopisi ya da ilgili kurum/bölümden alınacak resmi bir öğrenci belgesi, 2021 yılında mezun olmuş öğrenciler için onaylı mezuniyet belgesi fotokopisi eklenmelidir.
 • Başvuru Formu: Tüm katılımcılar tarafından bilgiler doldurularak imzalanmalıdır.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni: Tüm katılımcılar tarafından isim soyisim yazılarak imzalanmalıdır.
 • Orijinallik Beyanı: Tüm katılımcılar tarafından imzalanmalıdır.
 • Proje Özeti: Projeyi tanıtıcı özet 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Projenin dereceye girmesi durumunda tanıtıcı amaçlarla kullanılacaktır.
 • Proje Raporu: Proje raporu 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Raporun ön sayfasında bir adet proje görseli yer almalıdır.
 • Proje Dosyaları: Projeyi detaylıca anlatacak doküman ve görseller PDF, MP4, yüksek çözünürlüklü JPG formatında yüklenmelidir. Dosyaların herhangi bir virüs ihtiva etmesi veya çalışmama durumu başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Her bir proje için yukarıdaki katılım süreci ayrı ayrı yapılacaktır.

Değerlendirme Esasları

Tüm başvurular yarışma web sayfası üzerinden elektronik ortamda alınır. Başvuru formu, öğrenci belgesi, KVKK aydınlatma metni dışında kağıt kabul edilmez.

Sekretarya ön kontrol yapıp varsa eksiklerini öğrencilerden talep eder. Jüri başvuruları elektronik ortamda inceleyecek ve değerlendirecektir. Ödül töreni çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Başvurular iki aşamada değerlendirilecektir.

 1. Değerlendirme;
 • Birinci Değerlendirme tarihi 20 Ekim 2021 Çarşamba olarak belirlenmiştir. (Jüri veya organizatör isterse bu tarihi değiştirebilir, değişim durumunda yarışma web sitesinden ilan edilir)
 • Birinci değerlendirme yarışma web sayfası üzerinde yapılan başvuru bilgilerine göre yapılacaktır. Her bir Jüri üyesi, gelen her bir başvuruyu bağımsız olarak değerlendirir ve 100 üzerinden puanlama yapar.
 • 60 puan ve üzerinde alan projeler finale yani ikinci değerlendirmeye kalmaya hak kazanır. 59 puan ve altında alan projeler elenir.
 • İkinci değerlendirmeye kalmaya hak kazanan projelerin, 1.değerlendirmede jüri üyelerinden aldıkları tüm puanların ortalaması alınır ve projenin 1. değerlendirmede aldığı puan, toplam puanının %40’ını oluşturur.
 • Değerlendirme;
 • İkinci değerlendirme 17 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. (Jüri veya organizatör isterse bu tarihi değiştirebilir, değişim durumunda yarışma web sitesinden ilan edilir)
 • İkinci değerlendirmede Öğrenciler Jüriye başvuru projeleri ile ilgili sunum yapacaktır.
 • Sunum akabinde jüri tarafından ikinci puanlama yapılır. Her bir Jüri üyesi, gelen her bir başvuruyu bağımsız olarak değerlendirir ve 100 üzerinden puanlama yapar.
 • Jüri üyelerinden gelen tüm puanların ortalaması alınır ve projenin 2. değerlendirmede aldığı puan, toplam puanının %60’ını oluşturur.
 • Birinci değerlendirmenin %40’ı ikinci değerlendirmenin %60’ı alınır ve nihai puan hesaplanır ve liste netleşir. Ödüller Jüri tarafından belirlenir.

Telif Hakları

Ödül kazanan projelerin telif hakları proje sahibine aittir. Yarışmayı düzenleyen kuruluş (ÇEVKO Vakfı) katılan projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir.

Jüri Üyeleri

 • Atık Yönetimi Uzmanı, Sanayi Temsilcisi
 • Çevre Bilimleri Enstitüsü, Akademisyen
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü, Akademisyen
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Akademisyen
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Akademisyen
 • Gıda Mühendisliği Bölümü, Akademisyen
 • Sürdürülebilirlik Kurumsal İletişim Uzmanı, Sanayi Temsilcisi

Raportör

ÇEVKO Vakfından 1 kişi

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

ÇEVKO Vakfı

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No:94 Kadıköy 34718 İstanbul

Tel: (0216) 428 78 90      Faks: (0216) 428 78 94

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için: Hülya Ataman / ÇEVKO Vakfı Üye İlişkileri ve Yeşil Nokta Şefi / hulyaataman@cevko.org.tr

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Yarışması Ödülleri

3 Kategoride ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 5.000₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Teşvik Ödülü: 1.000 ₺ 

Her kategoride ödüller ayrı ayrı verilecektir. Jürinin yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde jüri ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.

Yarışmaya katılanlar bu Şartnamede belirtilen koşulları ve Jürinin alacağı kararları kabul etmiş olurlar. Organizatör ÇEVKO Vakfı yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik olması durumunda yarışma web sitesinden yeni tarihler duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 EKİM 2021

Birinci Jüri Değerlendirme: 20 EKİM 2021

İkinci Jüri Değerlendirme: 17 KASIM 2021

Ödül Töreni: 15 ARALIK 2021

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.cevko.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=944:yesil-nokta-ogrenci-odulleri-basliyor&catid=11:haberler&lang=tr&Itemid=131

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap