Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

Yeşilay Cemiyeti tarafından gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa olumsuz etkilerini ortaya koymak ve gençlerin madde bağımlılığı konusunda duyarlılığını arttırmak amacıyla Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Kurmaca ve belgesel olmak üzere iki kategoride düzenlenen kısa film yarışması için başvurular devam ediyor.

 

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Yeşilay Cemiyeti, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Sinema, Kültür-Sanat 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Üniversite (ön lisans – lisans – yüksek lisans) öğrenimi gören tüm T.C. vatandaşı öğrenciler

  Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021 (Güncellendi) 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

Her bir kategoride ayrı olmak üzere;                                            Birincilik Ödülü: 15.000 ₺                  İkincilik Ödülü: 10.000 ₺            Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 

Halkın Favorisi 100. Yıl Özel Ödülü: 5.000  ₺                                               T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: 5.000 ₺

   

Yarışmanın Adı

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Konusu

Gençlerin gözünden uyuşturucu madde bağımlılığı

Uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı arttırmak.

Yarışmanın Amacı

Uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı arttırmak. Yeşilay olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle kültür sanat faaliyetlerine her zaman öncelik ve destek vermeyi amaçlıyoruz. 2015 yılından bu yana tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı temalarıyla “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması”nı düzenliyoruz. 2020 yılında ise yarışmamızı, “Gençlerin gözünden uyuşturucu madde bağımlılığı” konusuyla ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirerek 7. sanat yoluyla gençlerde farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.

Yarışmanın Türü

Yarışma “kurmaca” ve “belgesel” olmak üzere 2 türde düzenlenmektedir.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye genelinde üniversite (ön lisans – lisans – yüksek lisans) öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır. İlgili eserin başvuru sahiplerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya en fazla 3 eser ile başvuru yapılabilir. Her bir eser için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Yarışmacılar en fazla bir eseriyle dereceye girebilir.
 • Yarışmaya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir.
 • Yarışmaya grup çalışmalarıyla başvuru yapılabilir. Bu çalışmalarda öğrenci sayısı en fazla 4 olabilir. Başvuruyu yapan kişi, diğer grup üyelerinden “yazılı onay” aldığını başvuru kapsamında iletmelidir..
 • Başvuru yapacak olan kişiler, 31 Aralık 2020 tarihinde en geç saat 17:00’a kadar online formu eksiksiz olarak doldurarak başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Başvuru yapacak kişi eseri Vimeo’ya şifreli yükleyerek, başvuru formunda yer alan link ve şifre kısmını doldurmalıdır.
 • Başvuru sahipleri beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, başvuru sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Başvurular yalnızca kisafilm.yesilay.org.tr web sitesi üzerinden online başvuru alınarak yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru yapılırken; özgeçmiş, senaryonun özeti (sinopsis), öğrenci belgesi ve yönetmenin seçeceği film karesi veya film afişi yer almak zorundadır. Başvuru sahipleri başvuru aşamasında online olarak KVKK gereği aydınlatma metni ve/veya açık rıza metinlerini onaylamalıdır.
 • Başvuru sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan ve/veya alıntı-çalıntı metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konu ve cezai sorumluluk eser sahibinin sorumluluğundadır. Yeşilay bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Diğer Koşullar

 • Kısa filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü veya herhangi bir kişisel verisi yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince aydınlatmanın yapılması ve/veya açık rızalarının alınmasına, işlenmesine, ve Yeşilay’ a aktarılmasına ilişkin her türlü yükümlülük eser sahibine aittir. Yeşilay Kısa Film Yarışma Düzenleme Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde, eser sahibi, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve gerekli diğer hususlarda aydınlatmanın yapıldığını ve/veya açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşmak mecburiyetindedir. Aynı şekilde eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü kullanılanlardan, icracı sanatçılardan FSEK gereği telif haklarının devrine, muvafakatine ilişkin yazılı onayları almak eser sahibinin sorumluluğunda olup, Yeşilay hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 • Başvuru yapılması ile birlikte “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ olduğunu, daha önce aynı eserle benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Umuma Arz, Adın Belirtilmesi, Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın bedelsiz ve süresiz olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürlüğüne geçeceğini ve tüm şartları kabul ederim/ederiz.” ibaresi kabul edilmiş sayılacaktır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
 • Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzemenin (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya telif haklarına uygun olduğu veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. “Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Düzenleme Komitesi” bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına, ek koşullar talep etme hakkına veya sonucun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada, sebep göstermeksizin yarışmayı erteleme / iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi halinde, yarışmaya gönderilen hiçbir eser Yeşilay tarafından kullanılamaz.
 • Yarışma jürisi dereceye layık eserler bulamadığı durumda ödül vermeyebilir.
 • Ödüle layık görülen kişilerle mail ve iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilecektir. 3 ay içinde geri bildirim alınamayan / ulaşılamayan kişiler ödül töreninden sonra hak talep edemezler.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Yeşilay tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yeşilay çalışanları ve jüri heyetinin birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma hakkında duyurular yesilay.org.tr ve kisafilm.yesilay.org.tr web adreslerinden ve Yeşilay sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

Filmde Aranan Özellikler

 • Eser, başvuru tarihinden en fazla 12 ay önce çekilmiş olmalıdır.
 • Kısa filmin süresi en az 30 saniye ile en fazla 4 dakika olmalıdır.
 • Filmler Türkçe dilinde veya Türkçe altyazılı olmalıdır.
 • Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
 • Filmlerde kullanılan müzik ve benzeri görsellerin telifiyle ile ilgili tüm yasal sorumluluk film sahibi / sahiplerine aittir.
 • Eserlerde kaynak belirtilmeden alıntı yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde bildirilmesi zorunludur.
 • Kısa filmde “Bonzai, Jamaika” gibi markalaştırılmaya çalışılan ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Filmlerde uyuşturucu madde, şırınga ve benzeri özendirici ürünler gösterilmemelidir. Metafor ile anlatılmaya çalışılan eserler kabul edilmektedir.
 • Yarışma kapsamında jüri değerlendirmesinin yanı sıra https://kisafilm.yesilay.org.tr/ web sitesi üzerinden yapılacak oylama ile “halkın favorisi” belirlenecektir. Halkın favorisi seçilen esere “Yeşilay Özel Ödülü” verilecektir.

Değerlendirme

Ön Jüri

İletişim, sinema alanlarında yetkin ve uzman psikoloğun dâhil olduğu ekipten oluşur. Ön jüri, Yeşilay Genel Merkezi tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde jüri tarafından değerlendirilmek üzere eserler seçer ve sunar.

Jüri

Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Yeşilay Genel Merkezi tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman kişilerden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve ödüle hak kazanan eserleri belirler.

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Ödülleri

Belgesel Türü Ödül Miktarı

Belgesel Türünde Büyük Ödül: 15.000 TL

Belgesel Türünde İkincilik Ödülü: 10.000 TL

Belgesel Türünde Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Kurmaca Türü Ödül Miktarı

Kurmaca Türünde Büyük Ödül: 15.000 TL

Kurmaca Türünde İkincilik Ödülü: 10.000 TL

Kurmaca Türünde Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Özel Ödüller

Halkın Favorisi 100. Yıl Özel Ödülü: 5.000 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü : 5.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021 (Güncellendi)  Ön Değerlendirme Süreci: 2021 Jüri Değerlendirme Süreci: 2021 Halkın Favorisi Tarihi: 2021 Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 2021 Ödül Töreni: 2021

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kisafilm.yesilay.org.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap