Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu

Kütahya Valiliği tarafından Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) iş birliğiyle; Büyük Zafer’in kazanıldığı topraklardaki şehitleri anmak, fotoğrafın ve sosyal medyanın güçlü etkisini kullanarak manevi duyguları geliştirmek ve Kütahya ilinin tarihi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini fotoğraflayarak Büyük Zaferin 100. Yılı anısını yarınlara taşımak amaçlarıyla Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu

Düzenleyen:Kütahya Valiliği tarafından Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) iş birliğiyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:24 HAZİRAN 2022 Saat: 21:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 MAYIS 2022
Ödüller:Fotoğraf Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Şehit Sancaktar Özel Ödülü: 2.000 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Özel Ödülü: 2.000 
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 30 adet)

Drone Görüntüsü Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (10 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin geçtiği Tarihi Alan içindeki şehitlikler, abideler, anıtlar, heykeller, müzeler, savaşın yaşandığı mekânlar, tarihi ve doğal alanlar ayrıca şehir merkezinde tarihi turistik mekanlar, kültürel unsurlar (çini, seramik, yöresel kıyafetler, yemekler vb.) bu yarışmanın konusudur.

Fotoğrafçılar maratonu, şartname sonuna ekli haritada görüldüğü gibi Tarihi Alan içerisinde ve şehir merkezinde gerçekleşecektir. Bu alanlar Kütahya şehir merkezi ve Başkomutan tarihi Milli Meydan Muharebesi’nin geçtiği Altıntaş ve Dumlupınar ilçeleri şehitlik ve anıtları kapsamaktadır.

Yarışmanın Amacı

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, yakın Tarihimizin en önemli kırılma noktası olan, Mehmetçiğin elinden sancağının düşmediği, büyük zaferin kazanıldığı bu topraklarda binlerce şehidimizi minnetle anmak. Fotoğrafın ve sosyal medyanın güçlü etkisini kullanarak manevi duyguları geliştirmek. Kütahya ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini fotoğraflayarak Büyük Zaferin 100. Yılı anısını yarınlarımıza taşımak ayrıca fotoğraf sanatının desteklenmesini sağlamaktır.

Yarışma Organizasyonu

Kütahya Valiliği tarafından Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma;

Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah Beyaz fotoğraf,    Drone fotoğrafı,

Olmak  üzere  iki  bölümlüdür.  Renkli  veya  Siyah  Beyaz  fotoğraflar  bir  arada

değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

 • Maraton katılım başvuruları 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 09.00 ile 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 18.00 arasında;

Kütahya Merkezde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kütahya Belediyesi Önü ve Dumlupınar İlçesi Zafer Müzesinde olmak üzere iki merkezde kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır.(Başvuru yeri konum bilgisi https://www.ecfod.org.tr/ Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği web sitesinde yer almaktadır.

 • Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Katılımcının T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğrafçılar Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların 24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Kütahya ‘da belirtilen alanlarda çekilmiş olması zorunludur.
 • Her katılımcı her bölüme en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
 • üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • l. Kütahya Valiliği uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Kütahya Valiliği, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Kütahya Valiliği, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma
 • uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Kütahya
 • Valiliği ve iştiraklerine (Paydaşlara) ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül   alan   ve   sergilemeye   değer   bulunan   fotoğraflar   organizasyonun https://www.ecfod.org.tr/ web sitesi adresinde ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda Kütahya Valiliği ve TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak  da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmacılar, doğal ve tarihi bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-029” numara ile onaylanmıştır.
 • Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, sadece “Katılım Başvuru Formu”nu doldurmuş yarışmacıların https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek yükledikleri eserlerin kabulü ile geçerli olacaktır. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • İlgili  sayfaya  fotoğrafları  yükleyebilmek  için  önce  üye  olunması  gerekmektedir.
 • Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-350 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Bahir DİBEKOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı – AFFD –  EFIAP
 • Burak ŞENBAK – Fotoğraf Sanatçısı, İFSD – EFIAP/b
 • Emel OĞUR – Fotoğraf Sanatçısı EÇFOD -Dernek Başkanı
 • Murat ÖZÇELİK – Fotoğraf Sanatçısı – AFFD – EFIAP
 • OKAN YILMAZ – Fotoğraf Sanatçısı – EFOD- AFIAP

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA ile yapılacak. Seçici Kurul Üyelerinin, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır..

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Metin ARAS

Konaklama

Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a sosyal medya sayfalarından duyurulacaktır.

https://www.ecfod.org.tr/

T.C. Kütahya Valiliği (kutahya.gov.tr) ,

5. Bölge Müdürlüğü (tarimorman.gov.tr),

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (dpu.edu.tr)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ksbu.edu.tr)

Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Katılımcılar foto maraton boyunca, kendilerine kayıt sırasında verilen yarışmacı kartlarını göstererek, isimleri sonradan duyurulacak cafe ve restoranlarda, indirimli fiyatlarla kahvaltı yapabilecek ve yemek yiyebilecektir.

Yarışma İletişim

Zekeriyya AKBAŞ – EÇFOD Başkan Yardımcısı (05372282553) zekeriyyaakbas@windowslive.com

Zafer YILDIZ – EÇFOD Üye (0505 751 34 86) zafer_gs1990@hotmail.com

Efkan OĞUR – EÇFOD Üye (0505 522 3830) dtefkan@gmail.com

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu Ödülleri

Fotoğraf Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Şehit Sancaktar Özel Ödülü: 2.000 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Özel Ödülü: 2.000 
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 30 adet)

Drone Görüntüsü Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (10 adet)

Yarışma Takvimi

Kayıt Tarihi: 24 -26 HAZİRAN 2022

Sonuç Bildirimi: 2 TEMMUZ 2022

Ödül Töreni ve Sergileme: 30 AĞUSTOS 2022

Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/zaferin-100-yilinda-kuetahya-dan-dumlupinar-a-fotografcilar-maratonu-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap