Ailede İletişim Temalı Animasyon Kısa Film Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aile bireyleri arasındaki sevgi, merhamet, şefkat ve saygı bağlarının görünür kılınması amacıyla Ailede İletişim Temalı Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü animasyon kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Ailede İletişim Temalı Animasyon Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı
  Kategori: Animasyon, Kısa Film, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üzeri ilgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 9 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Birinci: 15.000 ₺

İkinci 10.000 ₺

Üçüncü 7.000 ₺

Mansiyon: 3.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddetin değil sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin yer aldığı davranış modellerini görünür kılarak bizi aile yapan değerlerimize dair farkındalık oluşturmak, aile içi iletişimde şiddetin değil merhametin var olduğu, manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Yarışmanın Konusu

Başkanlığımızca ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma bilinci konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Aile İçi İletişim” temasıyla ulusal düzeyde “Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

Genel Katılım Şartları

1. Yarışma, Jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

2. Eserler ve telif formunun wetransfer ile aile@diyanet.gov.tr adresine 15 Mayıs 2020 günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.

3. Eser sahipleri birden fazla eser ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir telif formu doldurmalıdır.

4. Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

5. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

7. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin ticari amaç olmaksızın eserlerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Animasyon Kısa Film Yarışması Teknik Şartları

1. Yarışmaya katılacak animasyon kısa filmlerin süresi, en az 40 saniye, en fazla 3 (üç) dakika olmalıdır. Ancak Jüri Üyeleri gerekli gördüğü takdirde film süresinde inisiyatif kullanabilir.

2. Animasyon tekniği serbesttir. Yarışmaya 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon tekniği

(stop-motion, cut-out vb.) ile hazırlanmış filmler katılabilir.

3. Filmlerin ses kurgusu yapılmış, 24 kare/saniye olarak izlenecek şekilde, FULL HD PAL 16:9 (1920X1080), H264 video codec ile sıkıştırılmış, asgari 10 megabit kalitede, renk kayıpsız MOV, Mp4 veya AVİ formatında hazırlanması ve diyalog içermesi halinde, Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir.

4. Animasyon kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Logosu” yer alacaktır.

5. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içeriğe yer verilmeyecektir.

6. Animasyon kısa film birden fazla kişi veya tüzel kişiler tarafından yapılmış ise, ekip halinde katılım sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilerek bu kişi tarafından telif formu doldurulmalıdır.

7. Eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Katılımcı eseri oluşturan özgün iş, senaryo, karakterler, yönetmenlik, hareketli-hareketsiz tüm görüntüler, müzik, işitsel ve benzeri içerikleri dâhil tüm unsurların haklarına sahip ve/veya hak sahiplerinden gerekli izinleri almış olmalıdır. Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. Başkanlık telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Telif (Kullanım) Hakları

1. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde kullanılabilir. Ayrıca sergilemeye hak kazanan fotoğraflar için bir defaya mahsus olmak üzere Başkanlığımızca öngörülen sergileme bedeli ödenir.

2. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

3. Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların bu Şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermeyeceğini taahhüt eder.

4. Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6. Eserlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

7. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jürinin kararları geçerlidir.

Düzenleme Kurulu ve Jüri Üyeleri

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Huriye MARTI (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)

Bünyamin ALBAYRAK (Din Hizmetleri Genel Müdürü)

Dr. Fatih KURT (Dini Yayınlar Genel Müdürü)

Sedide AKBULUT (Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı)

Mustafa ÇUHADAR (Radyo ve Televizyon Daire Başkanı)

Fatih YILDIZ (Diyanet İşleri Uzmanı)

Meryem DALĞIÇ (Vaiz)

Jüri Üyeleri

Şafak TAVKUL (Animatör)

Haşim VATANDAŞ (Yönetmen)

Hasan KAÇAN (Karikatürist)

İsmail FİDAN (Yapımcı)

Yarışma İletişim

Tel: 0312 295 73 49 – 65 92.

E-posta: aile@diyanet.gov.tr

Adres: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik

Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108

Çankaya/ANKARA

Ailede İletişim Temalı Animasyon Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birinci: 15.000 ₺

İkinci 10.000 ₺

Üçüncü 7.000 ₺

Mansiyon: 3.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 9 EKİM 2020

Ailede İletişim Temalı Animasyon Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/6/19/yarisma_sartnamesi.pdf

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap