Ailede İletişim Temalı Fotoğraf Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aile bireyleri arasındaki sevgi, merhamet, şefkat ve saygı bağlarının görünür kılınması amacıyla Ailede İletişim Temalı Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Ailede İletişim Temalı Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı
  Kategori: Fotoğraf, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üzeri ilgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 9 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Birinci: 5.000 ₺

İkinci 3.000 ₺

Üçüncü 2.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺

Sergileme: 300 ₺ 

Yarışmanın Amacı

Aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddetin değil sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin yer aldığı davranış modellerini görünür kılarak bizi aile yapan değerlerimize dair farkındalık oluşturmak, aile içi iletişimde şiddetin değil merhametin var olduğu, manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Yarışmanın Konusu

Başkanlığımızca ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma bilinci konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Aile İçi İletişim” temasıyla ulusal düzeyde “Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

Genel Katılım Şartları

1. Yarışma, Jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

2. Eserler ve telif formunun wetransfer ile aile@diyanet.gov.tr adresine 15 Mayıs 2020 günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.

3. Eser sahipleri birden fazla eser ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir telif formu doldurmalıdır.

4. Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

5. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

7. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin ticari amaç olmaksızın eserlerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fotoğraf Yarışması Teknik Şartları

1. Fotoğraf yarışmasında dijital tek mercek yansıtma (DSLR) fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer alacaktır.

2. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet sayısal (dijital) renkli eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.

3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

4. Yarışmaya gönderilecek eserlere 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra verilecektir.

Örneğin 223461_1_anne, 223461_2_bizim_mahalle, 223461_3_sohbet vb. olmalıdır.

5. Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten eser sahibine aittir.

7. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını muhtelif zamanlarda sergileyebilir, bu durumda eser sahibine belirlenen sergileme bedeli ödenir.

8. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler ile reklam içerikli, sponsora ait olabilecek logo veya herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içeriğe yer verilmemelidir.

9. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Jürinin kanaati esastır.

10. Fotoğraflar Jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları

1. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde kullanılabilir. Ayrıca sergilemeye hak kazanan fotoğraflar için bir defaya mahsus olmak üzere Başkanlığımızca öngörülen sergileme bedeli ödenir.

2. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

3. Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların bu Şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermeyeceğini taahhüt eder.

4. Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6. Eserlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

7. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jürinin kararları geçerlidir.

Düzenleme Kurulu ve Jüri Üyeleri

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Huriye MARTI (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)

Bünyamin ALBAYRAK (Din Hizmetleri Genel Müdürü)

Dr. Fatih KURT (Dini Yayınlar Genel Müdürü)

Sedide AKBULUT (Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı)

Mustafa ÇUHADAR (Radyo ve Televizyon Daire Başkanı)

Fatih YILDIZ (Diyanet İşleri Uzmanı)

Meryem DALĞIÇ (Vaiz)

Jüri Üyeleri

Fırat YURDAKUL (Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editörü)

Ömer ŞAHİN (Fotoğrafçı)

Seher MERİÇ (Fotoğraf Eğitmeni)

Mehmet ÖZTÜRK (DİB Basın Müşavirliği Foto Muhabiri)

Yarışma İletişim

Tel: 0312 295 73 49 – 65 92.

E-posta: aile@diyanet.gov.tr

Adres: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik

Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108

Çankaya/ANKARA

Ailede İletişim Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: 5.000 ₺

İkinci 3.000 ₺

Üçüncü 2.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺

Sergileme: 300 ₺ 

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 9 EKİM 2020

Ailede İletişim Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/6/19/yarisma_sartnamesi.pdf

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap