Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara”

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle Ankara’nın doğal ve baraj göllerinin fotoğraflanarak görsel arşiv oluşturulması ve ilin doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması amaçlarıyla Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara” düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara”

Düzenleyen:Ankara Kalkınma Ajansı tarafından,
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:19 ARALIK 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Sergileme: 150 ₺ (24 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışma ile Ankara’nın doğal ve baraj göllerinin fotoğraflanarak görsel arşiv oluşturulması ve ilin doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Ankara’nın sahip olduğu doğal ve yapay (baraj gölleri) su kaynakları ile su altı güzelliklerinin fotoğraflanarak bilinirliğinin artırılması ve görsel mesajlarla toplumla paylaşılması sağlanacaktır. Öte yandan, fotoğraflarda su ile doğa, su ile insan ilişkisini ortaya koyacak, göllerin doğal ekosistemini yansıtacak bir yaklaşım izlenmesi, Ankara’nın gerek mukimleri gerek ziyaretçileri tarafından nasıl görüldüğünün ortaya konması beklenmektedir.

 İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın doğal güzelliklerinin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitleler tarafından erişimin sağlanması,

 Ankara’nın gerek Ankara’da yaşayan gerekse Ankara’yı ziyaret eden kişilere hissettirdiklerinin, doğa-su ilişkisi çerçevesinde ortaya konması,

 Ankara’ya yönelik iç ve dış turizmin canlandırılması,

 Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın doğal güzelliklerini tanımalarının ve bu güzelliklerin kayıt altına almalarının sağlanması,

Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesidir.

Yarışma Organizasyonu

Ankara Kalkınma Ajansı 5.  Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara” temasıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

“Gölleriyle Ankara”

Doğa turizmi açısından gölleri ile zengin olan Ankara, göller çevresinde ve su altında birbirinden değişik floralara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca göller, çevresindeki mesire alanları ve doğa alanları ile bölge içinden ve dışından insanları ağırlamaktadır. Bu kategoride Ankara’da bulunan bilinen ve bilinmeyen doğal göller ile yapay göllerin doğa ile su, su ile insan ilişkisi, su altı ve benzeri temalarda eserler beklenmektedir.  Bu kapsamda göllerin her yönden (yaban hayatı, peyzaj, su sporları, balıkçılık, su altı zenginlikleri vb.) özelliğini yansıtan fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir.

Bu kategori kapsamında; Ankara’nın doğal gölleri ve göletleri olan: Eymir Gölü, Karagöl (Çubuk), Karagöl (Beypazarı), Karagöl (Kızılcahamam), Eğriova Göleti, Sorgun Göleti, Mogan Gölü   ve Tuz Gölü ile baraj gölleri olan: Bayındır Baraj Gölü, Çamlıdere Baraj Gölü, Kesikköprü Baraj Gölü, Kurtboğazı Baraj Gölü, Çubuk I Baraj Gölü, Çubuk II Baraj Gölü, Asartepe Baraj Gölü, Sarıyar Baraj Gölleri ile gizli kalmış göllerin ele alınması beklenmektedir. Park ve rekreasyon alanlarında sonradan oluşturulmuş göl fotoğrafları kapsam dışı tutulacaktır.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

a.) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b.) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Ankara sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Yarışmaya, “Gölleriyle Ankara” kategorisinde, kategori açıklamasında belirtilen fotoğraflarla katılım sağlamak mümkündür. Katılımcılar, eserlerinin kategoriye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Eserin kategori kriterlerine uygun olmaması durumunda, yarışma başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

c.) Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

d.) Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları  dışında,  ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

e.) Daha önce Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

f.) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g.) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

h.) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ı.) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

i.) Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

j.) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

k.) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

l.) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

m.) Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

n.) Ajans; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

o.) Ajans, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir

Telif (Kullanım) Hakkı

a.) Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansının arşivinde kalacaktır.

b.) Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

c.) Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. Kişilerce, bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansının hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

d.) Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Ankara Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. 

e.) Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

f.) Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

g.) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

h.) Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Ajansın www.ankaraka.org.tr adresinde ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılacaktır. Ayrıca TFSF ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, TFSF yayını olan E-Almanak 2021 ve TFSF sosyal medya hesaplarında da “Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara”” ibaresi kullanılarak tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilecektir.

ı.) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

a.) Yarışmanın ödülleri ve yarışma başvuru onay bedeli Ajans tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Ajans tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

b.) Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

c.) Yarışma sonucunda, yarışmada ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.

d.) Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (150.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

e.) Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Ankara Kalkınma Ajansına gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

f.) Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

g.) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Ajans, seçici kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a.) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b.) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c.) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

d.) Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

e.) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

f.) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

g.) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

h.) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

ı.) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

i.) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul

  • Dr. Cahit ÇELİK                – Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
  • S. Aybars ERDEMLİ       – Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal İletişim Birim Başkanı
  • Sami TÜRKAY                 – Fotoğraf Sanatı Kurumu Başkanı
  • Tansu GÜRPINAR          – FSK Kurucu ve onur üyesi. AFSAD onur üyesi.
  • Prof.Dr. Adnan ATAÇ     – FSK Kurucu ve onur üyesi.

Yedek

  • Prof.Dr. Taner KIRAL FSK ve AFSAD üyesi

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir. 

TFSF Temsilcisi: Erdem ZENGİN

Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Ahmet ÜNAL

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 310 03 00 / 180

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-058” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara” Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Sergileme: 150 ₺ (24 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 ARALIK 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 ARALIK 2021

Ankara Kalkınma Ajansı 5. Fotoğraf Yarışması “Gölleriyle Ankara” Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ankaraka.org.tr/tr/5-fotograf-yarismasi-golleriyle-ankara-basliyor_4991.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap