Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Arbella Makarna tarafından, sanatı ve sanatçıyı desteklemek, kurumsal kimliklerini sanatsal faaliyetlerle pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amaçlarıyla Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 13.’sü düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Arbella Makarna
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:6 AĞUSTOS 2023 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi:19 AĞUSTOS 2023
Ödüller:Toplam Ödül: 11.300 $
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Arbella Makarna olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiştirmek üzere çıktığımız bu yolda Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluşturan bir platform oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu sene on üçüncüsünü düzenlediğimiz Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ana kategorisini “Göç” olarak belirledik.

Yarışma Organizasyonu

Arbella Makarna Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Arbella 13.Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023; sayısal (dijital) kategoride olmak üzere 3 (üç) bölümden oluşmuştur:

 • SAYISAL: GÖÇ (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 • SAYISAL: SOKAK LEZZETLERİ (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 • SAYISAL: SERBEST (Renkli veya Siyah-Beyaz)

Arbella Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Düzenleme kurulu, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalışanları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Daha önce Uluslararası Arbella fotoğraf yarışmalarında ödül alan fotoğraflar bu yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Jüri değerlendirilmesinden önce düzenleyici kurum; FIAP Kırmızı listesini ve Kırmızı Listesini kontrol edip kısıtlılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • Yarışmanın her kategori/bölümüne katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı,  yarışma  için  yüklediği  fotoğrafların  tümüyle  kendisine  ait  olduğunu  ve  tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

Telif Hakları

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Arbella Makarna Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin www.arbella.tv ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş / billboard / raket olarak da kullanılabilecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışmada ödül alamayan ve kabul edilmeyen fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

* Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF 2023/040) /Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP 2023/309) ve Global Photographic Union (GPU L230097-M3G,3S,3B) tarafından onaylanmıştır. Bu yarışmada alınan ödül ve kabuller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.arbella.tv adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Fotoğraf üzerinde isim, çerçeve ve paspartu olmamalıdır.
 • Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document

018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

 • Gönderilen fotoğraflar, en fazla 300 dpi çözünürlükte, uzun kenar maksimum 3840 piksel, maksimum dosya boyutu 5 MB olan bir jpg / jpeg formatında gönderilmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.
 • Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Seçici Kurul

 • Gülçin Arslan HAZAR: Arbella Makarna Genel Müdürü – TR
 • Romain NERO: HonEFIAP – Lüksemburg
 • Reha BİLİR: HonEFIAP, Hon.SSS, ESFIAP – TR
 • Burak ŞENBAK: ESFIAP, EFIAP/b, GPU Hermes, Hon.SSS – TR
 • Dr. Haluk UYGUR: EFIAP, Hon.SSS – TR

Salon Başkanı

Sumru Gözaydın

Yarışma İletişim

Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadi İstanbul Park 7B Blok, Durum gıda Kat:15 Daire:60

34485 Sarıyer/Istanbul

E-mail: durum@durum.com.tr

E-mail support: iletişim@arbella.tv

Telephone: +90324 241 1111

Fax: +90324 451 3201

Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

FIAP En İyi Fotoğrafçı ÖdülüTüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçı
FIAPFIAP Altın Madalya ve 600 USD
TFSFTFSF Altın Madalya ve 600 USD
GPUGPU Altın Madalya ve 600 USD
FIAPFIAP Gümüş Madalya ve 400 USD
TFSFTFSF Gümüş Madalya ve 400 USD
GPUGPU Gümüş Madalya ve 400 USD
FIAPFIAP Bronz Madalya ve 200 USD
TFSFTFSF Bronz Madalya ve 200 USD
GPUGPU Bronz Madalya ve 200 USD
FIAP MansiyonlarHer bölümden 6 adet
GPU MansiyonlarHer bölümden 6 adet
TFSF MansiyonlarHer bölümden 3 adet
Arbella Özel ÖdülüPlaket ve 500 USD (Tüm bölümlerden 1 adet, Arbella temsilcisi tarafından seçilecektir)
SergilemelerHer bölümden en fazla 75 adet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 AĞUSTOS 2023 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 AĞUSTOS 2023

Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://aipc.arbella.tv/PhotoCompNowJoin.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap