Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları

Fındıklı Belediyesi tarafından Rize Fındıklılı mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın yaşatmak ve ilçenin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek amaçlarıyla Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları düzenleniyor. Sınırları Kaldırmak: Kavuşma temasıya düzenlenen ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları

  Düzenleyen: Fındıklı Belediyesi 
  Kategori: Proje Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Mimari Yarışmalar, Üniversite Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Ekip başvurularında ekibin içinde en az bir mimarlık öğrencisi olması gerekmektedir.

  Son Başvuru Tarihi: 6 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 HAZİRAN 2021
  Ödüller:
 
 
Eşdeğer Ödüller: Fındıklı Yaylalarında 1 Haftalık Tatil (6 Eşdeğer Ödül)
   

Yarışma Teması

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma

Yarışma Amacı

Rize Fındıklılı (Viçeli) olan, mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Fındıklı Belediyesi’nin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek için Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları planlanmıştır.

Aydın Boysan Biyografi

Aydın Boysan Viçeli.1939 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul Şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.1957-1972 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 5 Ocak 2018 tarihinde 97 yaşında vefat etti.

Yarışma Konusu

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Samsun’dan Sarp Sınır kapısına kadar uzanan 542 km’lik Karadeniz sahil yolu insanların denizle buluşmasında bariyer/sınır oluşturmaktadır. Deniz ile kent arasındaki bağlantıyı koparan sınırları kaldırmak, kentlilerin denizle buluşmasını sağlayacak projeler elde etmek üzere hazırlanan proje yarışması, Rize Fındıklı Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından düzenlenmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, aynı zamanda nehirlerin denize ulaşması için de bir engel oluşturarak sel taşkınlarının ve afetlerin nedeni olmaktadır. Bu kapsamda, coğrafyayı ikiye bölen sınır yolun yaratığı kopuşa karşı bir kavuşma hattı oluşturulması için Fındıklı sahil sınırında kent ile denizi buluşturacak yaya ağırlıklı çözümler üretilmesi yarışmanın ana konusudur.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi ve Rize Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Biçimi

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’nin Fındıklı İlçesi sınırları içerisinde denizle kentlilerin buluşturulması amacıyla yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi için “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya farklı disiplinlerden bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Aralık 2020 tarihinde üniversitelerin lisans/yüksek lisans bölümlerinde öğrenci olmak esastır.
 • Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları/yüksek lisans öğrencilerinin Mimarlar Odasına üye olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye/üye olmaları gerekmektedir. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.
 • Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
  • Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
  • Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.
 • Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 • Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmaya Kayıt İşlemleri

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya kayıt işlemleri http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org bağlantısı üzerinden 6 Mart 2021 saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.
 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği / bölümü ve üniversitesi, eğitim durumu (lisans/yüksek lisans), açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi; (Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, bütün ekip üyelerinin kayıt yaptırması gereklidir. Buluşmaya ekipler adına en az bir kişi katılım göstermelidir.)

 • 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması Sınırları Kaldırmak:Kavuşma buluşmasına katılım için kayıt yaptırması ve yer görme ile birlikte gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak, etkinlik katılım belgesi alması zorunludur. Yer görmeye ekipler adına en az bir kişi katılım sağlamalıdır. Bu buluşma pandemi koşulları kapsamında o tarihteki duruma göre yeniden programlanabilir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Sınırları Kaldırmak:Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

Yarışmacılardan İstenenler

Sunum

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80×200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kâğıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da hem basılı hem de elektronik kopya olarak CD içerisinde teslim edeceklerdir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD teslim edilecektir. Birinci CD’de posterler 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD’de ise posterler yine 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında her iki CD içinde de yer almalıdır.
 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD’lerin, kimlik zarfının ve ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Sınırları Kaldırmak:Kavuşma” Aydın BoysanProje Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının kimlik fotokopileri ile birlikte, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı, (ekipte yer alan kişi sayısına bağlı olarak, birden fazla A4 kullanılabilir)

b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışma aşamalarında yer alan değerlendirme konferansı süreci ile birlikte kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

 • Yarışma Şartnamesi
 • Karadeniz Sahil Yolu TMMOB raporu
 • 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Rize Fındıklı İmar Planı
 • Fotoğraflar
 • Fındıklı Belediyesi Videosu

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Buluşması

13 Mart 2021 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Buluşması”na katılacağını bildiren katılımcılar ile birlikte yarışma yerinin görülmesi amacıyla Rize’nin Fındıklı ilçesinde buluşma gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılmak için bu etkinliğe katılım zorunludur. Katılımcılara etkinlik ve yer görme katılım belgesi verilecektir.

Pandemi koşullarına göre etkinlik programı daha sonra, katılımcılara detaylı şekilde iletilecektir.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı/Rize adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler 21 Mayıs 2021 Cuma günü belediyeye teslim edilmiş olacak şekilde kargoya verilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “’Sınırları Kaldırmak: Kavuşma’ Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı /Rize” adresi yazılacaktır.

Gizlilik

Yarışmanın değerlendirme konferansı aşamasına kadar katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CDler, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığı için sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

Yarışma Dışı Bırakılma

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

 1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,
 2. Projenin, CD’lerin, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

Değerlendirme Konferansı, Sonuçların Açıklanması, Kolokyum ve Ödül Töreni

 • Jüri tarafından belli sayıda proje Değerlendirme Konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından 5 Haziran 2021 tarihinde fikir projelerinin sunuşları Fındıklı’da gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, kamuoyunun ve politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan bütün projeler sergilenecektir.
 • Kolokyum 15 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Fındıklı’da toplanacak ve aynı zamanda sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna yaygın şekilde duyurulacaktır.

Sonuçların İlan Şekli ve Duyurulması

“Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması sonuçları basın toplantısı ile açıklanacak ve düzenleyici kuruluşlar olan Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi yayın organlarında (internet, bülten ve dergi) ve http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org adresinde ilan edilecektir.

Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

Tüm projelerin telif hakkı müellife/müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi, müellifin/müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi’nde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları Ödülleri

Eşdeğer Ödüller: Fındıklı Yaylalarında 1 Haftalık Tatil (6 Eşdeğer Ödül)

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre eşdeğer ödüle layık görülen proje ekipleri, ödül olarak Fındıklı Belediyesi’nin MECİ/dayanışma programı kapsamında 1 hafta boyunca Fındıklı yaylalarında tatil kazanacaklardır. Eşdeğer ödüle layık görülenlerin tatil programları Fındıklı Belediyesi tarafından hazırlanacak ve karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 MART 2021

“Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Buluşması: 13 MART 2021

Projelerin Fındıklı Belediyesi’ne Teslimi İçin Son Tarih: 21 MAYIS 2021 (Saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı: 5 HAZİRAN 2021

Sonuçların Açıklanması: 7 HAZİRAN 2021

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 HAZİRAN 2021

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org/index.php?Did=7

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap