Bahçelievler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçenin kimlik ve değerlerini yansıtacak; özgün bir logo oluşturulması amacıyla Bahçelievler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Bahçelievler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Bahçelievler Belediyesi
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Logo Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü:25.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü:10.000 ₺ 
Mansiyon 1:2.000 ₺ 
Mansiyon 2: 2.000 ₺ 
Mansiyon 3: 2.000 ₺ 

- Advertisement -

style="display:inline-block;width:606px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-3015769059605865" data-ad-slot="4275126391">

Yarışmanın Amacı

Sürekli yenilenen, gelişen ve gençleşen Bahçelievler’in kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, ilçe karakterinin ve yönetim felsefesinin özlü bir şekilde anlatılması ve marka şehir anlayışının amblem/logo aracılığı ile ifade edilmesi ve daha önce hiçbir yerde kullanılmamış olan özgün bir logonun tasarlanması öncelikli amaçtır. Aynı zamanda amblem/logo tasarım yarışması, sanatçıları, tasarımcıları ve yeteneği olan halkımızı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek Bahçelievler kimliğine yeni ve özgün bir anlayışla, geniş katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Bahçelievler, güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16,7 km2’dir. 11 mahalleden oluşmaktadır.
1950’li yıllara kadar bugün Bahçelievler ilçesinin bulunduğu bölgede Kocasinan ve Yenibosna köyleri vardı. Bahçelievler’in bulunduğu kesim, Bakırköy’ün O-1 karayolunun (eski E-5) kuzeyine doğru büyümesiyle oluşmuştur.
Havuzlu Köşk (Siyavuş Paşa Köşkü), Çobançeşme Köprüsü, Viran Saray (Viran Bosna) tarihi dokusunu oluşturur.
Bu özelliklere sahip Bahçelievler ilçesiyle özdeşleşerek, Bahçelievler’in tarihini, sosyolojik, kültürel ve fiziksel yapısını yansıtacak, evrensel değerlerle üretilmiş, yenilikçi ve akılda kalıcı görsellikte Bahçelievler Belediyesi kurumsal kimlik amblem/logo tasarımıdır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu tasarım yarışması, Bahçelievler Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Bahçelievler Belediyesi’ne özel olarak yapılmalıdır.
 • Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Katılımcı, Bahçelievler Belediyesi amblem/Logo Tasarım Yarışmasına katılımından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret de talep edemeyecektir.
 • Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan, bu yarışmadan daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı tespit edilen ve yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığı veya tasarımın başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda tasarımlar, yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül geri alınacaktır. Yarışma koşullarında belirtilen hususlardan dolayı ödülü iade eden kişi ve kişiler, bu durumda Bahçelievler Belediyesi’nin yeni bir amblem/logo seçme hakkı olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma katılımcısının tasarımı, Bahçelievler Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul, ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışmayı iptal edebilir veya yarışmayı tekrarlayabilir.
 • Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
 • Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki ad soyad, vatandaşlık numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
 • Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
 • Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
 • Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.
 • Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan amblem/logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
 • Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo, Bahçelievler Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli veya siyah-beyaz olarak, sosyal mecralarda dahil olmak üzere tüm yayın organlarında kullanılabilecektir.
 • Logo tasarımında “Bahçelievler Belediyesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
 • Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (başlıklı kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
 • Tasarımlar İllustrator, Corel-Draw vb. gibi vektörel çizim tabanlı grafik tasarım programlarından biriyle yapılabilir. Program kullanılarak oluşturulan tasarımların çeşitli formlarda geliştirilerek belirtilen ölçülerde ve nitelikte olması gerekir.
 • Her bir amblem/logo tasarım çalışması, 300 gr. beyaz A4 kağıda çalışma alanının üst orta kısımda, en uzun kenar 11cm.’yi geçmeyecek şekilde (110x110mm) alanda renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca beyaz A4 kağıdın alt bölümünde amblem/logo tasarımının küçültülmüş 4cm.’i geçmeyecek şekilde (40×40 mm) ölçülerinde siyah beyaz ve renkli örneği bulunacaktır. Amblem/logo tasarımları, beyaz A4 kağıdına yerleştirilmeden önce tasarımda yer alan yazı karakterleri convert edilmelidir.
 • Her bir tasarım çalışması 300 dpi CMYK; JPG ve PDF adlı iki formatta yüklenmelidir.
 • Yarışma katılımcısının her bir tasarım çalışması için maksimum izin verilen dosya boyutu 4.99 MB’dir.(Her bir tasarımın JPG ve PDF dosyasının toplamı: 4.99 MB) Her katılımcının toplamda 14.97 MB’lik tasarım çalışması gönderme hakkı bulunmaktadır.
 • Her katılımcı ayrı ayrı rumuzlarla en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı şartname ve katılım formu zarf oluşturacaktır.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Tasarımcılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar, (www.benimlogom.com) adresinden yarışma şartnameye ulaşabilir, kayıt formunu edinebilirler.
 • Tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümlelerle, amblemlerin/logoların hikâyelerini başvuru formundaki “Logonun Hikâyesi” kısmına yazacaklardır.
 • Tasarımlar, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, yarışmanın amacına uygunluk ile uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 • Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu” nu eksiksiz doldurmalıdır.

Diğer Koşullar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül
verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Bahçelievler Belediyesi’ne iade edilir.
Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Bahçelievler
Belediyesi’ne aittir.

Telif Hakları

 • Jüri tarafından ödüle layık görülen ve Bahçelievler Belediyesi tarafından onaylanan amblem/logo tasarımlarının kullanımı ve çoğaltılma hakları eser sahibi ile Bahçelievler Belediyesi arasında yapılacak olan protokolle belirlenecektir. Eser sahibi ile Bahçelievler Belediyesi arasında yapılacak protokol neticesinde Bahçelievler Belediyesi, bu tasarımları istediği gibi kullanabilecektir.
 • Amblem/logo Yarışmasına katılan tasarımcı, üçüncü kişilerden gelen 5876 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve diğer tüm yasalardan kaynaklanabilecek isteklerin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu ve tasarıma ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hususlara ilişkin olarak Bahçelievler Belediyesi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla amblemi/logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
 • Bahçelievler Belediyesi ödüle layık tasarım bulunmadığı takdirde ödül dağıtma hakkını saklı tutar.

Çalışmaların Gönderilmesi

 • Katılımcılar her eser için 2 adet zarf kullanacaklardır.
 • Söz konusu zarflar; *İçerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formu ve şartnamenin yer aldığı kapalı kimlik zarfı ile *Eserin (CD dâhil) yer aldığı evrak zarfıdır. Her zarfın üzerine Rumuz yazılacaktır. Zarflar mutlaka kapalı olacaktır.
 • Katılımcının rumuzu eser ya da eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
 • Katılımcılar her eser için 5 kopya hazırlayacaktır

Çalışmaların Değerlendirilmesi

Kapalı zarf içerisinde gönderilen/teslim edilen eserler, rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici Kurul Üyeleri tarafından her bir eser ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanacak ve aritmetik ortalaması o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser, yarışmayı kazanacaktır.

Seçici Kurul

Dr. Sinan GENİM – Mimar
Öğrt. Üyesi Dr. Dide Akdağ Satır – Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı
Öğrt. Üyesi Dr. Ülkü GEZER – Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı ve Lisansüstü Ana Sanat
Öğrt. Gör. Dr. Emin SANSARCI-Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Başkanı
Kemal KAPTANER – Anar Araştırma Şirketi Genel Müdürü

Yarışma Sekreteryası

Adres: Hizmet Binası – Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No: 9 Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon: 444 0 311

Bahçelievler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
Mansiyon 1: 2.000 TL
Mansiyon 2: 2.000 TL
Mansiyon 3: 2.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 15 Haziran 2021
Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 2021

Bahçelievler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.benimlogom.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap