BAİBÜ Uluslararası Poster Tasarım Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, var olan su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve daha faydalı bir şekilde kullanılabilmesi hakkında farkındalık yaratabilecek posterler tasarlanması amacıyla BAİBÜ Uluslararası Poster Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

BAİBÜ Uluslararası Poster Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kategori:Poster Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Dijital Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 EKİM 2021
Ödüller:A ve B Kategorilerinde ayrı olmak üzere:
Birincilik Öüdülü: Scrikss’in 50. Yılına Özel Tasarlanan
“HERITAGE” Serisi Dolma Kalem ve Roller Ball
+ İlk 3 Yarışmacıya: Plaket
+ Sergilemelere: E-Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Teması

“Yeni Elmas: Su”

Yarışma Amacı

Yaşamın, geçim kaynaklarının ve refahın temeli olan su, sanıldığının aksine sonu olan bir kaynaktır ve git gide daha zor bulunur ve işlenir bir hale gelmektedir. Bu konuda, insanların suyu bilinçsiz kullanımı ve su kaynaklarının kirletilmesi, suyun varlığını doğrudan olumsuz etkilemekteyken, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri de yine insan temelli olup, suyun varlığını dolaylı yoldan etkilemektedir. Bu etkiler çok yavaş ve uzun yıllar sırasında ortaya çıkacaktır ve bunun zararlı sinyallerini insanlık bugünden hisseder hale gelmiştir.1 Bu sebeple dünyanın değişik yerlerinde su kaynaklarının alan ve zaman davranışlarında önceden yaşanmamış değişimler görülmektedir. Suyun azalması ve kalitesinin düşmesi ile kendini gösteren bu değişimler, ekonominin pek çok sektöründe, toplumda ve çevrede önemli ve geniş çaplı etkilerin sürmesi, geniş çevrelerce kabul edilen bir gerçektir. Suyun güvenliğini sağlamak ve su kaynaklarını iyileştirmek, tüm ülkelerin yoksulluk ve sürdürülebilir kalkınma mücadeleleri için vazgeçilmez hedefler olmalıdır.2

Hiç şüphesiz ki, içilebilir suyun bilinçsiz kullanımı ve kalitesinin düşmesi, deniz ve okyanusların yavaş yavaş tükeniyor oluşu insanların bir an önce bilinçlenmesi gereken konuların başında gelmektedir. Aksi halde günümüzdekinin aksine su, çok da uzak olmayan bir gelecekte elmas kadar kıymetli olacaktır.

Ekonomist Adam Smith’in 1776 yılında sunduğu elmas-su paradoksu, bu yıl düzenlenecek olan yarışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. “Lüksün göstergesi olan elmas, neden hayatın sürdürülebilirliği için bir gereklilik olan sudan daha değerlidir?” Elmas-Su dengesinin değişmeye başlayacağının gözlemlendiği günümüzde, bu konu ile ilgili farkındalık yaratabilmek amacıyla uluslararası poster tasarım yarışması düzenleme kararına varılmıştır. Grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımın ulaşılabilirlik açısından altın çağının yaşandığı günümüzde; içme suyunun, nehirlerin, denizlerin, okyanusların, kısacası dünyayı var eden tüm su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili uluslararası çapta etkinlikler düzenlemek, alana sağlanacak katkı ve farkındalığın yaratılabilmesi, sorunun daha da görünür kılınabilmesi adına önemli bir eylem olduğu düşünülmektedir3.

Adam Smith’in paradoksundan yola çıkılarak, suyun önemini çarpıcı bir biçimde belirtilmek adına, “Yeni Elmas: Su” başlığı, yarışmanın teması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda katılımcılardan, var olan tüm su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve daha faydalı bir şekilde kullanılabilmesi hakkında farkındalık yaratabilecek, A ve B kategorisi kapsamında poster tasarımları beklenmektedir. Bu kapsamda seçilecek olan A kategorisinden ilk 100 tasarımın ve B kategorisinden ilk 25 tasarımın ilk aşamada çevrimiçi olarak sergisinin açılması, seçilen tasarımların bazılarının farklı grafik tasarım yüzeylerinde kullanılması planlanmaktadır. İleriki aşamada belirlenecek bir tarihte ise CEIDA yürütücülüğünde, Pekin ve Anvers-Belçika- şehirlerinde fiziksel sergiler açılacaktır. Böylelikle farklı ülke ve şehirlerde farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Yarışma Teması ve Eserlerden Beklentiler

Katılımcılardan;

 1. Gönderecekleri posterlerin içme suyunun, nehirlerin, denizlerin, okyanusların, kısacası dünyayı var eden tüm su kaynaklarının önemi, korunması ve/veya iyileştirilmesi ile ilgili olması,
 2. Suyun kıymeti ve/veya korunması konusu çerçevesinde yapılan ve aşağıda yer alan katılım koşullarına uyan posterler ile katılım sağlanması beklenmektedir.

Yarışmanın Kapsamı 

Yeni Elmas: Su teması altında, yukarıda bahsedilen konularda farkındalık yaratma ve oluşturmayı amaçlayan tasarımların uluslararası bir yarışma/sergi çatısı altında toplanmasını kapsamaktadır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım herkes için açık ve ücretsizdir.
 • Sadece biah.ibu.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Harici bir yöntem ile iletilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kategori A için, posterler 4134 x 5906px, 300dpi, RGB (dikey) olarak çalışılıp, JPEG formatında gönderilmelidir. Uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye girmeden elenecektir.
 • Kategori B için, hareketli afiş çalışmaları 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde (dikey) MP4 (H-264) video formatı ve en çok 10 saniye süreli şekilde hazırlanıp gönderilmelidir.
 • Her aday iki kategoriyi de kapsayacak şekilde en fazla 3 poster ile katılım sağlayabilir.
 • Tasarımlarda herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 • Gönderilen tasarımların daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce sergilenen veya yarışmaya katılmış olan çalışmaların başvuruları değerlendirme aşamasına geçmeden elenecektir. İlk üç çalışma belirlendikten sonra bu durum ortaya çıktığı taktirde, sırlama bir sıra atlayacak şekilde güncellenecektir. Bu durumda adayın başarı belgesi ve ödülün iadesi ile mükelleftir.
 • Bu durumun tespit süreci, A kategorisinde ilk 100’e ve B kategorisinde ilk 25’e giren afişlerin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkarılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.
 • Yarışmaya sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 • Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 • Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve Yer

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenecek yarışma, çevrimiçi olarak biah.ibu.edu.tr/exhibition-2021 adresinden görüntülenebilecektir.

Destekçi Kurum/Kuruluşlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

China Europe International Design Culture Association (CEIDA)

International Design Educator Group (CIDEA)

Scrikss Kalem Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri A.Ş.

Yarışmanın Jürisi

Yarışmanın jürisi, Türkiye, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Slovakya, Meksika, Endonezya ve Güney Kore ülkelerindeki poster tasarım alanında yetkinliğe sahip, profesyonel ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

Uluslararası Seçici Kurul

 • Prof. H. Emre BECER (Yeditepe Üniversitesi – Türkiye)
 • Prof. Yusuf KEŞ (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye)
 • Prof. Christopher SCOTT (UTE Üniversitesi– Ekvador)
 • Prof. Kye-Soo MYUNG (Konkuk Üniversitesi – Güney Kore)
 • Doç. Dr. Rikke HANSEN (SDU Kolding Üniversitesi– Danimarka)
 • Doç. Didem ÇATAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Doğan ARSLAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Li XU (Pekin Üniversitesi – Çin)
 • Doç. Peter JAVORIK (Sztuk Pieknych Akademisi– Polonya)
 • Doç. Xu WEI (Wuxi Taihu Üniversitesi – Çin)
 • Dr. Öğr. Üy. Arzu GÜRDAL (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. Anna KLOS (Varşova Teknoloji Üniversitesi – Polonya)
 • Öğr. Gör. Ayşegül G. PAMUKLU (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. Hakan ARSLAN (Ordu Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. Irwan HARNOKO (Pradita Üniversitesi – Endonezya)
 • Öğr. Gör. Orhan ARDAHANLI (Atatürk Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. O. Oktay BARKIN (Akdeniz Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. Onur TOPRAK (Kayseri Erciyes Üniversitesi – Türkiye)
 • Öğr. Gör. Onur AŞKIN (İstanbul Şehir Üniversitesi – Türkiye)
 • He HUANG (Çin Marka Araştırmaları Merkezi – Çin)
 • Olga SEVERINA (PosterTerritory Marka Sahibi – Rusya)
 • Victor KOVALENKO (Freelance Tasarımcı – Rusya)
 • Naandeyé Garcia VILLEGAS (İllüstratör ve Tasarımcı – Meksika)
 • Peter ELIAS (Freelance Tasarımcı – Slovakya)
 • Yong HUANG (NICE Creative Marka Sahibi – Çin)

Yarışma Kurulları

Onur Kurulu;

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

Yürütücüler;

Arş. Gör. Orhun TÜRKER (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Arş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu;

Prof. Dr. Alpaslan UÇAR (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KEŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Mahmut ÖZTÜRK (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Cihan Şule KÜLÜK (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Didem ÇATAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serap YASA (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Proje Araştırmacısı;

Öğr. Gör. Ercan MAKREŞ (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirilecek çalışmalar tek aşamalı bir jüri eleme sürecinden geçecektir. Değerlendirme aşaması, jürilere tanımlanacak çevrimiçi oylama sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Jürilere tanımlanmış çevrimiçi oylama panelinde katılımcıların bilgileri (ülke bilgisi dahil olmak üzere) gizlenecektir. Sonuçlar ise, jüri üyelerinin 1 ile 5 arasında oy verdikleri posterlerin puan ortalamalarının alınmasıyla belirlenecektir. Eleme aşamalarındaki tüm işlemler tamamen internet ortamında yapılacak olup, puanlar ve sonuçlar otomatik olarak sistem tarafından hesaplanacaktır. Süreç boyunca jüriler, posterlere daha önce verilen oyların oranlarını görüntüleyebilecek, ancak şeffaflık gereği hangi jürinin hangi çalışmaya kaç puan verdiğinin görüntülenmesi kısıtlanacaktır.
 • Oylama sürecinin 03.06.2021 – 10.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi, sonuçların ise 15.06.2021 tarihinde internet sitesinden duyurulması planlanmıştır.
 • Yarışma sonunda katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm çalışmaların görselleri; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya İlişkin Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün kararları geçerlidir.
 • Yarışmada iki kategorinin birincilerine, birincilik ödülleri, Scrikss Kalem Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri A.Ş. tarafından, eser sahiplerinin belirttiği adrese, firmanın belirleyeceği bir tarihte gönderimi yapılacaktır. Ayrıca iki kategoride de ilk üçe giren eser sahiplerinin plaketleri kurumumuzca, eser sahiplerinin adreslerine gönderimi sağlanacaktır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yarışmanın sadece Türkiye ayağındaki düzenleme ve yürütme faaliyetlerinde sorumluluk sahibi olup, ödül ve ödülün ulaştırılması ile ilgili herhangi bir süreçte sorumluluk sahibi değildir.
 • Ödül kazanan eser sahiplerinin, sonuçlar yayınlandıktan sonra en geç 30 iş günü içerisinde biah@ef.ibu.edu.tr adresine adres bildirimi yapması gerekmektedir.

BAİBÜ Uluslararası Poster Tasarım Yarışması Ödülleri

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda A ve B kategorisindeki birinci olan eser sahiplerine, Scrikss’in 50. Yılına özel olarak endüstriyel tasarımcı Kunter Şekercioğlu tarafından tasarlanan “HERITAGE” serisi dolma kalem ve Roller Ball verilecektir. Ayrıca iki kategoride de ilk 3’de yer alan yarışmacılara plaket verilecektir. Çalışmaları sergilenen tüm katılımcılara e-sertifika gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EYLÜL 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 2 EKİM 2021

BAİBÜ Uluslararası Poster Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-bolu-internationalart-hall-ii-uluslararasi-poster-tasarim-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap