BİLSEM Dijital Oyun Yarışması

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine girişimcilik ruhunu, tasarım, modelleme ve programlama becerisini kazandırmak, onları yaratıcı bireyler haline dönüştürmek ve çalışmalarını farklı platformlara taşımak amaçlarıyla BİLSEM Dijital Oyun Yarışması düzenleniyor. Ödüllü oyun tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

BİLSEM Dijital Oyun Yarışması

Düzenleyen:Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Lise Yarışmaları, Dijital Yarışmalar, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması, Öğrenci Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Bilim ve Sanat Merkezlerine giden Ortaokul ve Lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:18 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 MART 2022
Ödüller:Ortaokul ve Lise Kategorilerinde ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: Bilgisayar
İkincilik Ödülü: İOS Tablet
Üçüncülük Ödülü: Android Tablet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilke, esas ve amaçlara uygun olarak girişimcilik ruhunu, tasarım, modelleme ve programlama becerisini kazandırmak, onları yaratıcı bireyler haline dönüştürebilecek teşviki sağlamak, yönetilen değil yönlendiren toplum olma yolunda girişimciler yetiştirmek, programlama, tasarım ve modelleme eğitimini yaygınlaştırmak ve hazırlanan ürünleri farklı platformlara taşımaktır.

Kategoriler ve Takım Tanımı

Dijital Oyun Yarışması lise ve ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir. Takımlar oluşturulmasında:

 • Takım üyeleri BİLSEM’e devam eden öğrencilerden oluşmalıdır. Yarışmaya katılımda takım üyelerinin öğrenci belgeleri ile başvuru yapması zorunludur.
 • Ortaokul kategorisi takım üyeleri 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerden oluşabilir.
 • Lise kategorisi takım üyeleri 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerden oluşabilir.
 • BİLSEM’lerin kategorilere katılımında takım sayısı sınırlaması yoktur.
 • Bir takım en az iki en fazla beş kişiden oluşabilir. Takım üyeleri sayısı belirtilen sayıdan az veya fazla olması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Danışman öğretmenlerin takım danışmanlığı sayısı sınırlaması yoktur.

Oyunun Tanımlanması

 • Yarışmaya katılacak oyunların aşağıdaki temalardan en az birini içermesi gerekmektedir:
 • İklim Değişikliği
 • Yeni Nesil Tarım
 • Yenilenebilir Enerji
 • Havacılık ve Uzay
 • Dijital oyun geliştirilirken kullanılması gereken herhangi bir yazılım sınırlaması yoktur.
 • Geliştirilen oyunların Bilgisayar, Mobil (Android, İOS) veya Tarayıcı destekli olarak çalışması gerekmektedir.
 • Geliştirilen oyunun birden fazla platformda çalışması değerlendirmede göz önünde bulundurulmayacaktır.

BİLSEM Dijital Oyun Yarışması Başvuru Süreci

 • Yarışmaya katılım ücretsiz olup gönüllülük esasıyla yürütülecektir.
 • Yarışma başvuruları bilsemdijitaloyun@gmail.com e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Başka yoldan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Takımların birinci aşama başvurusunda;
 • Yarışma Ön Başvuru Formu (Ek 1) ve
 • Geliştirilmesi planlanan oyun içeriği ile ilgili bir sayfayı geçmeyecek bilgi metninin bilsemdijitaloyun@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Katılımcılar, oyunları ile beraber, oyunlarının tanıtımı için yaptıkları video, afiş, banner ve benzeri gibi, reklam ve pazarlama çalışmalarını da jüri tarafından değerlendirilmesi amacıyla bilsemdijitaloyun@gmail.com adresine dosya paylaşım siteleri aracılığıyla göndermelerigerekmektedir.
 • Takımların ikinci aşama başvurusunda;
 • Dijital Oyun Yarışması Taahhütnamesi ıslak imzalı hali (Ek 2)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Ek 3)
 • Başvuru Formu’ nu (Ek 4) göndermeleri gerekmektedir.
 • Geliştirdikleri dijital oyunu bilsemdijitaloyun@gmail.com adresine dosya paylaşım siteleri aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Dosya paylaşımı yapılırken takım adı ve oyun adı belirtilmelidir.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen belgelerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların proje başvurularını son başvuru tarihinden en az bir hafta önce gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir. Zamanında iletilmeyen başvurulardan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Yarışmanın Değerlendirmesi

 • Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürlük Temsilcileri, Görsel Sanatlar, Müzik ve Bilişim alanında uzman akademisyenler, öğretmenler, oyun sektöründen uzman kişilerden oluşmaktadır.
 • Söz konusu değerlendirme kurulu başvuruları, geliştirilen dijital oyunları ve oyunların tanıtım çalışmalarını değerlendirecektir.
 • Lise ve ortaokul kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
 • Aşağıda belirtilen esasların tamamı her bir başvuru için jüri tarafından puanlanacaktır:
 • Dijital oyunda kullanılan grafik ve sanatsal ögeler (%15),
 • Dijital oyunun orijinalliği (%15) ,
 • Dijital oyunda kullanılan ses ve müzikler (%10),
 • Dijital oyunun hikâyesi (Motivasyon) (%10),
 • Dijital oyunun bölüm tasarımı ve oynanış (%15),
 • Dijital oyunun performans (Optimizasyon) (%10),
 • Dijital oyunda amaç ve içeriğin uyumluluğu (%15),
 • Dijital oyunun tanıtımı için planlanan reklam ve pazarlama faaliyetleri (%10).

Genel Açıklamalar

 • Yarışmaya katılan projenin başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen başvurunun herhangi bir firmaya veya kuruma ait olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin geliştirilen ürün üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Ödül törenine katılacak olan engelli bireyler için, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde tören sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel kolaylaştırıcı düzenlemeler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Tören programı katılımcıların engel durumları dikkate alınarak düzenlenecektir.
 • Yarışmanın sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Jüri (yarışma değerlendirme heyeti) ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül derecelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Yarışmacılar, sundukları ürün için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemezler.
 • Jüri üyeleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olup, zorunlu hallerde Jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • Jüri üyeleri ile katılımcılar yarışma süresince devam eden herhangi bir finansal ilişki kuramaz.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç doğması halinde Teknik Şartname ’de yer alan hususlarda değişiklik yapabilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında

 • Her bir katılımcı, kendi çözümüne ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olarak kalacaktır. Fikri mülkiyet hakları yarışma dolayısıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geçmez.
 • Yarışmaya katılan her bir başvuru/tasarım/ürünün fikri mülkiyet hakkı başvuru sahibine ait olmak zorundadır. Bununla birlikte yarışmacılar açık kaynak olarak tanımlanan teknoloji ya da uygulamaları çözümlerinde kullanabilirler. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlere ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmada yer alacak çözümler hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş kişiler tarafından üstlenilecektir. Bu konuda yarışmayı düzenleyen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yarışma başvurusu gerçekleştirilen ve dereceye giren ürünleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında ürün sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Yarışma Başvurusunu gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir. V. Yarışma Başvurusu gerçekleştirenler çözümlerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışmaya ilişkin tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • EK2.Taahhütnamenin kişi tarafından imzalanması ile bu form, katılımcı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ek3.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, katılımcı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde yarışmaya katılanlar yayınlanan güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.

Jüri Üyeleri

1 – Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU – Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü / Genel Müdür

2 – Tamer KARATAŞ – Taleworlds Entertainment / Sanat Bölümü Takım Lideri

3 – Koray KIYAKOĞLU – Taleworlds Entertainment / Yazılım Bölümü Takım Lideri

4 – Dr. Nuri Kara – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü / Doktor Öğretim Üyesi

5 – Âdem BAL – Tarsus Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi / Görsel Sanatlar Öğretmeni

6 – Savaş ÖZBEY – Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi / Teknoloji-Tasarım Öğretmeni

7 – Gökhan BAYHAN       Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi / Görsel Sanatlar Öğretmeni

Diğer Hususlar

 • Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşımla hazırlanması,
 • Oyunun işleyişinde veya örneklerde, insanların betimlenmesi ve olayların sunulmasında, toplumsal eşitlik ilkesi gözetilmesi,
 • İçerikte bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek unsurlar bulunmaması,
 • Verilen örneklerde ve kullanılan karakterlerde kadın ve erkek dağılımı açısından makul bir denge gözetilmesi,
 • Kadın erkek temsilinde isnat, ön yargı, kalıp yargı vb. ifadeler bulunmaması,
 • İçerikteki unsurlarda millî ve manevi değerler, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurulmuş; toplumun giyim ve hayat tarzı gerçekliğe uygun olarak yansıtılması,
 • Farklı kültürel ve etnik yapılar ile din ve mezheplere dair olumsuz genellemeler bulunmaması,
 • İçerikte bireysel, sosyal, mesleki kimlikleri ve kişilikleri küçülten; toplumsal barış ve anlayışı bozan veya bunlara zarar veren herhangi bir ifade veya ima yer almaması,
 • İçerikte öğrenciler için muzır tesirde bulunacak korku, şiddet, hakaret, aşağılama; cinsel içerikli öge vb. herhangi bir mesaj veya ima yer almaması,
 • İçerikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil edecek herhangi bir unsur yer almaması,
 • İçerik herhangi bir reklam unsuru içermemesi gerekmektedir.

BİLSEM Dijital Oyun Yarışması Ödülleri

Ortaokul ve Lise Kategorilerinde ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: Bilgisayar
İkincilik Ödülü: İOS Tablet
Üçüncülük Ödülü: Android Tablet

Taahhüt edilen ödüller takıma verilecek olup bireysel ödül verilmeyecektir. Yarışmaya katılan tüm takım üyelerine katılım belgesi verilecektir.

Yarışmada verilecek ödüllere ait bütçe Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 MART 2022

Ön Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi: 30 MART 2022

İkinci Aşama Başvuruların Alınması: 2 – 27 MAYIS 2022

Sonuçların Açıklanması: 1 TEMMUZ 2022

BİLSEM Dijital Oyun Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://orgm.meb.gov.tr/www/dijital-oyun-yarismasi/icerik/1906

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap