Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

Bodrum Belediyesi Tarafından, kentte sit alanı konumunda olan alanın tarihi çevre ve dokusunun korunarak ele alınması; aynı zamanda yeniliklere açık bir “fikir” sunan tasarımların ortaya çıkarılması amaçlarıyla Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

Düzenleyen: Bodrum Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Öğrenci Yarışması
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans
eğitimine devam eden ya da 2021 yılı içerisinde mezun durumunda
olan mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım,
şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2021
Ödüller:20 Projeye Ayrı Olmak Üzere Eş Başarı Ödülü: 20.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Eski Bodrum Meydanı (Eski Şehirlerarası Otobüs Alanı, Şimdi Vittoria Dancing), Askerlik Şubesi, PTT, İş Bankası ve Belediye Sarayı ile Türkkuyusu Caddesi’nin Türkkuyusu Camisi ve Meydanı, Çocuk Parkı ile Sarnıç’ı kapsayan alandır. Bodrum, doğal ve tarihi değerleriyle Türkiye’nin en bilinen ve sevilen yerleşim yerlerinden biridir. Yerel mimari değerlerinin yanında çağdaş mimari gelişmelere de sahnedir. Turizm odaklı bir anlayışla hızla büyüyen ve artık küçük bir kente dönüşen Bodrum’un Kent Merkezi’nin yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu yarışmanın temel amacı kentin bu gereksinimine ışık tutacak öneri projelerin geliştirilmesidir.

Yarışma Amacı

Bodrum, doğal ve tarihi değerleriyle Türkiye’nin en bilinen ve sevilen yerleşim yerlerinden biridir. Yerel mimari değerlerinin yanında çağdaş mimari gelişmelere de sahnedir. Turizm odaklı bir anlayışla hızla büyüyen ve artık kış aylarında küçük bir kent, yaz aylarında ise Bodrum’u sevenlerin akın ettiği neredeyse milyon nüfuslu bir ortama dönüşen Bodrum Merkezli Yarımada’nın kullandığı Bodrum Kent Merkezi’nin daha verimli ve anlamlı yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu yarışmanın temel amacı, kentin bu gereksinimine ışık tutacak öneri projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesidir.

Belirlenen kent parçası için tasarlanacak kentsel düzenleme projesinde aranan ilk nitelik, bu alandaki tarihi ve kültürel mirası koruyarak fiziksel sorunlara çözüm üretilmiş olmasıdır. Ancak bununla birlikte sınırların dışına olumlu etki yapacak, tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda bulunacak olması aranan diğer önemli niteliklerdendir.

Projenin anahtar kelimeleri arasında “kentsel bütünlük, kamusal alandaki zenginlik, mekânsal bellek, kentsel mekânın hissi, erişilebilirlik, yerel dilin ve özgün kent kimliğinin yorumları” yer alabilir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacakların, bireysel ya da grup halinde katılım fark etmeksizin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

1. Yarışma, Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden ya da 2021 yılı içerisinde mezun durumunda olan mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açıktır.

2. Yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılım yapılabilir. Ancak her yarışmacı/grup en fazla iki farklı proje ile katılabilir.

3. Katılım en az 1, grup katılımında ise en fazla 6 kişi olabilir. Aynı grupta farklı bölümlerde okuyan öğrenciler yer alabilir.

4. Grup olarak katılan grup üyelerinden her birinin, koşulların tamamına uyması zorunludur.

5. Grup olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere aralarından bir kişiyi grup temsilcisi (başkanı) olarak belirtmesi gereklidir. Yarışmaya grup olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı birlikte ve peş peşe (müteselsilen) sorumludurlar.

6. Başvuru aşamasında katılımcılardan öğrenci belgesi istenmeyecek olup bireysel ya da grup katılımlarında e-posta adreslerinin geçerli/aktif “.edu.” uzantılı olması yeterlidir. Kesin “öğrencilik durumu”, yarışma bitiminde, kazananlar için teyit edilecektir.

Katılımcılar için Genel Koşullar

1. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu ve Raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;

2. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

3. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak;

Yarışmada Değerlendirme Dışı Kalacak Durumlar

1. Yarışma projesi ile ilgili web sitesi üzerinden başvuru yapılacaktır. Elden gönderilen dosyalar ya da başvuru dikkate alınmayacaktır.

2. Bu sayfada belirtilen Yarışma Şartnamesinin “Yarışma Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar,

3. Katılım sayfasında bulunan Katılım Formunu istenilen biçimde doldurmayan, zorunlu alanları boş bırakan, dosya yüklemeyen başvurular,

4. Şartnamede belirtilen katılım tarihlerini geçiren başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.

Yarışma Katılımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Yarışmaya tüm katılım süreci sadece web sitemizden Katılım Formu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Mail ortamında gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yarışma Katılım Formu: Bireysel ya da Grup Katılım olarak seçilmeli ve öyle doldurulmalıdır.

3. Katılım Formu bölümünde YÜKLEME ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR detaylı olarak okunmalı ve proje dosyaları ona göre hazırlanarak yüklenmelidir.

4. .edu uzantılı mail adreslerinizi kontrol ediniz. Aktif, çalışır durumda olması sizler ile kuracağımız bağlantılar için önemlidir.

Yükleme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

1. Tüm projelerin DÜŞEY olarak A1 ölçüsünde en çok 2 poster olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

2. Yüklenecek proje dosyaları .PDF ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanması gereklidir. Projenizin dosya boyutunun 50 MB. büyüklüğünü geçmemesine dikkat ediniz.

3. Proje paftalarının kenarlarında çerçeve olmamalıdır.

4. Posterlerin tasarımı, kullanılan ölçekler ve sunum biçimi katılımcıya bırakılmıştır.

5. Sunumda, mikro ve makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller olmalıdır.

6. Ayrıca posterlerde; düşünsel arka plan, tasarım kararları, malzeme, strüktür ile ilgili açıklamalar bulunmalıdır.

7. Proje raporu, yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri 500 ile 700 sözcükten oluşan bir metindir. Bu metin, PROJE 1 HAKKINDA (zorunlu) PROJE 2 HAKKINDA (opsiyonel) alanlarında sunulmuştur. Bu bölümü doldurduğunuzdan emin olunuz.

Yarışma Alanı Tasarımı

Yarışma proje konusu, amaçlı olarak değişik çeşitlemelere olanak sağlayacak, bir ana meydan, bir cadde ve bir mahalle meydanından oluşan ortamdır. Bodrum Kent Merkezi’nde, Çarşı’dan başlayıp Türkkuyusu Caddesini ve Türkkuyusu Cami Meydanını kapsayan alandır. Alan sınırları yarışmayla ilişkili belgeler arasında yer alan haritada belirtilmekle birlikte şöyle detaylandırılabilir: Geçmişte pazar yeri, şehirlerarası otobüs terminali gibi farklı kullanımları olan ve şu an Belediye Ticaret ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan; bu alana hizmet veren Cevat Şakir Caddesi ve üzerinde bulunan Askerlik şubesi, PTT, İş Bankası yapıları; Bodrum Belediye Binası’nı da dâhil edecek şekilde Türkkuyusu Caddesi ve iki kenarını oluşturan yapılar; bu caddenin ulaştığı ve çocuk park alanının bulunduğu Cami Meydan; meydanın tanımlayıcıları olan yapılar ve meydanda yer alan cami, çeşme, sarnıç yarışma alanı içinde yer alan önemli kentsel elemanlardır.

Yarışma İletişim

Bodrum Belediyesi

Adres Çarşı Mah. Belediye Meydanı No.1 Bodrum, Muğla / Türkiye

www.bodrumyarisma.com

Santral: 444 00 48

Whatsapp: 0516 164 00 48

info@bodrumyarisma.com

Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması Ödülleri

Eş Başarı Ödülü: 20.000₺ (20 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: KASIM 2021
Sonuçların Duyuru Tarihi: ARALIK 2021

Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bodrumyarisma.com/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap