Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Çankaya Üniversitesi tarafından öğrencilerde yabancı dil öğrenmenin önemini vurgulamak, yabancı dilde kendilerini ifade edebilme kabiliyetlerine katkı sunmak ve İngilizce düşünüp yazıya aktarma becerisi geliştirmelerine katkı sunmak amaçlarıyla Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

  Düzenleyen: Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü -Mütercim Tercümanlık Bölümü
  Kategori: İngilizce Yarışma, Edebiyat Yarışması, Kompozisyon Yarışması, Lise Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Lise öğrencileri. 

  Son Başvuru Tarihi: 22 MART 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Apple Ipad

İkincilik Ödülü: Laptop

Üçüncülük Ödülü: Bisiklet

Dördüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Beşincilik Ödülü: Scooter

Altıncılık Ödülü: e-Reader

Yedincilik Ödülü: Hediye Paketi (Mavi)

Sekizincilik Ödülü: Waveboard

Dokuzunculuk Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Onunculuk Ödülü: Bluetooth Hoperlör

10 Kişiye: 10 Adet İngilizce Kitap

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 28. 05. 2021 tarihinde, uzaktan katılım, değerlendirme ve ödül töreni düzenlenmesi usulüyle, X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liselerdeki öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden konusu “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül,  ikinci 10’a giren öğrenciler de mansiyon almaya hak kazanacaktır. Tüm ödül ve mansiyonlar Çankaya Üniversitesi tarafından karşılanacak ve ödemesi Çankaya Üniversitesi tarafından yapılarak kazananlara kargo yoluyla gönderilecektir.

Kompozisyon Konusu

“Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim”

Ulusal ve uluslararası ekonomideki büyük ve hızlı gelişim ile bilim ve teknoloji alanındaki başdöndüren ilerlemeler iş yaşamında çeşitli değişikliklere neden olmakta. Yeni ekonomik düzenin ve sosyal yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yepyeni meslek ve kariyer olanakları hızla ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan aynı süreç, kök salmış bazı mesleklerin yok olmasını da bereberinde getiriyor. Bir takım mesleki becerilere duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, bazı yeni becerilerin hem iş hem de sosyal yaşamda ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Bütün bunları dikkate alarak, iş yaşamında gelecekte ortaya çıkması olası değişimler, yeni kariyer olanakları ve öğrencilerin bu sürece kendilerini uygun bir biçimde hazırlayabilmeleri için eğitim alanında atılması gereken adımlar konusunda 450-500 sözcükten oluşan bir kompozisyon yazın. Üzerinde farklı görüşlerin olabileceği bu konuda düşüncelerinizi açıkça ifade etmeden önce konunun olumlu ve olumsuz yönlerini tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayın.

Kompozisyonun giriş paragrafında, savunacağınız ana fikri bir tez cümlesi yazarak ifade ettikten sonra gelişme bölümlerinde bu tezi desteklemek üzere somut örnek ve öneriler ortaya koyun. Kompozisyonun sonunda görüşlerinizi özetleyerek bir sonuç paragrafı yazın.

Yazınız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 1. Kompozisyon konusunun doğru anlaşılması
 2. Yaratıcılık ve orijinallik
 3. Yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin uygun şekilde düzenlenmiş olması, paragraftaki cümleler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması, cümlelerin mantıklı ve akıcı bir biçimde sıralanması
 4. Anlatımda farklı dilbilgisi yapılarının ve uygun sözcüklerin kullanılması
 5. Verilen örneklerin ortaya atılan görüşü destekler nitelikte olması
 6. Sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve noktalama işaretlerinin yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması
 7. Tezin güçlü bir biçimde savunulması

Ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı (http://ell.cankaya.edu.tr) ile  Mütercim-Tercümanlık (http://mtb.cankaya.edu.tr) bölümlerinin Web sayfalarını ziyaret ediniz.

Yarışmanın Amacı

 • Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
 • Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
 • Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.

Yazı Yarışması Katılım Koşulları ve Diğer Hususlar

 • Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 • Salgın koşulları nedeniyle bu yılki yarışmanın tüm aşamaları uzaktan erişim yöntemiyle yapılacağı için engelli öğrenciler de yarışmaya rahatlıkla katılabilecektir.
 • Yarışma, 2020 yılındaki yarışmanın devamı olduğundan 2020 yılındaki yarışmaya katılmak üzere kompozisyon gönderen öğrencilerin yazıları değerlendirmeye alınacak ancak bu öğrenciler yeni bir kompozisyonla bu yılki yarışmaya katılamayacaklardır.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 • İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 • İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
 • İngilizce metin 450-500 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
 • Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
 • Metnin bir başlığı olmalıdır.
 • Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
 • Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 • Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.
 • Aynı adreste yer alan “Başvuru Formu”nun içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı” ve “Veli İzin Formu”nun da doldurulması zorunludur.
 • Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda ilan edilecek sonuçlar kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir.

Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri

Bülent Akat (Öğr. Gör. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Damla Atay (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)

Mine Baskan (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)

Nalan Büyükkantarcıoğlu (Prof. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Özkan Çakırlar (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Şerife Dalbudak (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Neslihan Ekmekçioğlu (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Mustafa Güneş (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)

Özge Güvenç (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)

Bülent İnal (Öğr. Gör. Dr., Hazırlık Eğitimi Birimi)

Rudolf Peter Jelen (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)

Mustafa Kırca (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Ertuğrul Koç (Prof. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Berkem Sağlam (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yağmur Sönmez Demir (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Özlem Uzundemir (Prof. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Alev Yemenici (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Ceyda Yıldırım (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)

Yarışma İletişim Adresi

Çankaya Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA

Telefon:   0 312 233 14 13  (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)

0 312 233 14 40  (Mütercim-Tercümanlık Bölüm Sekreterliği)

E-posta: gunes@cankaya.edu.tr   yaraticiyazin@cankaya.edu.tr

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Apple Ipad

İkincilik Ödülü: Laptop

Üçüncülük Ödülü: Bisiklet

Dördüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Beşincilik Ödülü: Scooter

Altıncılık Ödülü: e-Reader

Yedincilik Ödülü: Hediye Paketi (Mavi)

Sekizincilik Ödülü: Waveboard

Dokuzunculuk Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Onunculuk Ödülü: Bluetooth Hoperlör

10 Kişiye: 10 Adet İngilizce Kitap

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 MAYIS 2021

Çankaya Üniversitesi İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr/sartname/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap