Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması düzenleniyor. İl bazında ödüllerin verileceği bilgi yarışması başvurular devam ediyor.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması

  Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kategori: Bilgi, Kültür, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, imamhatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan tüm personel.
  Son Başvuru Tarihi: 19 HAZİRAN 2020 Saat 23:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2020
  Ödüller:

Her il için;

Birinci: 3 Çeyrek Altın

İkinci: 2 Çeyrek Altın

Üçüncü: 1 Çeyrek Altın

+ İl birincileri arasından 3 kişiye Umre Ödülü

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Bilgi Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin mesleki bilgi ve yeterliklerini geliştirmek, kitap okuma ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerine ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarına vesile olmaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması Katılım Şartları

Bilgi Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imamhatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan bütün personel katılabilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması Müracaat

a) Şartları uygun olan personelimiz, 16 Mart–19 Haziran 2020 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir. Ayrıca adaylar bağlı bulundukları müftülüklere/dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerine başvurmaları halinde DHYS yöneticileri (admin) tarafından başvuru işlemleri yapılabilecektir.

b) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

c) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Uygulama

a) Bilgi Yarışmasında Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında bulunan “Amme Cüzü Meal ve Tefsiri” kitabından sorumlu olunacaktır.

b) Bilgi Yarışması sadece il düzeyinde yapılacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır.

c) Yarışmanın yapılacağı yer ve saat, yarışma tarihinden en az iki hafta önce il müftülüklerince DHYS’deki yarışma programına işlenecek ve başvuruda bulunan personele duyurulacaktır.

ç) Yarışmalar için ilgili komisyonlar marifetiyle çoktan seçmeli sorular hazırlanacak, her soru beş şıklı olacaktır. Yarışma sınavının ölçücü nitelikte olabilmesi için en az 25 soru sorulacaktır. Yarışmalarda her soru eşit puan olacak, toplam puanın hesaplanmasında doğru cevaplar esas alınacak, yanlış cevaplar ve boş bırakılan sorular dikkate alınmayacaktır. Soruda hata olması durumunda bu soru, tüm yarışmacılar için doğru kabul edilecektir.

d) Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinden Bilgi Yarışmasına başvuran personelin bilgileri, merkezin bulunduğu il müftülüğüne sevk edilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması sağlanacaktır. e) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere yarışma puanı dikkate alınacaktır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir. Eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

Yarışma Komisyonları

Yarışma komisyonları aşağıda belirtilen çerçevede teşekkül ettirilecektir. Komisyonlar test usulü ile soruların hazırlanmasından, muhafazasından ve cevap kâğıtlarının okunmasından sorumlu olacaklardır.

İl Yarışma Komisyonları

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il yarışma komisyonu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden iki kişi, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanlarından bir kişi, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Bilgi Yarışmasına il genelinde sadece bir yarışmacı müracaat etmiş olsa dahi yarışma komisyonu oluşturulacak, sorular hazırlanacak ve yarışma sınavı icra edilecektir.

Diğer Hususlar

a) İlgili komisyonca yarışma sonuçları bir tutanakla tespit edilerek, yarışma kitapçıkları ve cevap anahtarları ile birlikte özel dosyasında saklanır.

b) İl müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacaktır. Başvuru sayısını da dikkate alarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde fiziki açıdan yarışma için elverişli mekan/mekanlar tespit edecektir.

c) Yarışma için yeterli sayıda gözetmen görevlendirilecektir.

ç) Yarışma sonuçları, tutanakların komisyonda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra DHYS üzerinde yer alan yarışma programına kaydedilmek ve onaylanmak suretiyle ilan edilecektir.

d) Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasimlerinde protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

e) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

f) Yarışmalarda, gözetmen olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 200 (İkiyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, İl Yarışma

Komisyonunda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 300 (Üçyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması Ödülleri

Her il için;

Birinci: 3 Çeyrek Altın

İkinci: 2 Çeyrek Altın

Üçüncü: 1 Çeyrek Altın

İl birincileri arasından 3 kişiye Umre Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 19 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2020

Bilgi Yarışmasına, 16 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresi kullanılarak başvuru yapılabilecektir.

Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri yarışma programına yapılan başvuruları onaylayarak 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.

İl müftülükleri bünyesinde oluşturulacak komisyonlar, 13 Eylül 2020 Pazar günü bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma sınavı ile başvuranlar arasından il birincisini seçecektir. Yarışmanın sonuçları, DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS üzerindeki Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan yarışma programına yarışma gününü takip eden yedi gün içerisinde kaydedilecektir. İl Müftüsü, aynı süre içerisinde bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayacak ve Başkanlığa sevk edecektir.

Yarışma sonuçları en geç 20 Eylül 2020 tarihine kadar DHYS’deki yarışma programında ilan edilecektir.

İl birincileri arasından Başkanlıkça umreye gönderilecek üç personel kura ile belirlenecektir.

Kura, Başkanlıkça bilahare belirlenecek bir tarihte (muhtemelen 01 Ekim 2020) gerçekleştirilecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasiminde çekilecek ve sonuçlar takip eden gün (https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

Yarışma programına DHYS’de yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Yönetimi” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaTanimlama.aspx) linki kullanılarak erişilebilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap