Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları düzenleniyor. Başkanlık bünyesindeki tüm görevlilerin katılabileceği yarışmalara başvurular devam ediyor.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları

  Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kategori: Şiir, Hutbe, Proje, Edebiyat, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın tüm personeller.
  Son Başvuru Tarihi: 19 HAZİRAN 2020 Saat 23:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 EYLÜL 2020
  Ödüller:

Her kategoriden;

Birinci: 4 Cumhuriyet Altını

İkinci: 3 Cumhuriyet Altını

Üçüncü: 2 Cumhuriyet Altını

+ İl Müftülüklerince Teşvik Ödülleri verilecektir.

Yarışmanın Amacı

Hutbe Yazma ve Şiir Yazma Yarışmalarının düzenlenme amacı, personelimizin yeteneklerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

Proje Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin araştırma, planlama, uygulama ve analiz yeteneklerini geliştirmek, yürüttükleri hizmetlerin verimliliğini artırmak ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır.

Yarışma Konuları

Hutbe Yazma Yarışması konuları:

 • Hayatı İlim ve Hikmetle Yoğurmak
 • İlim Tahsil Etmek: Allah Yolunda Olmak
 • İlmin Talibi ve Amili Olmak
 • Bildiği ile Amel Etmek
 • İlmin Öncüleri: Peygamberler
 • Bilgi Ahlakı: Alimin Sınavı
 • İlmin Zekatı: Öğrendiğini Öğretmek

Şiir Yazma Yarışması konuları:

 • Kendini Bilmek: İlim
 • Kutlu Yolun Yolcuları: Alimler
 • Bir Sadaka-i Cariye Olarak İlim
 • İlim ve Ahlakla Yücelmek
 • Bilenler ve Bilmeyenler Bir Değil!

Proje Yarışması konuları:

 • Camiler ve İlim Halkaları
 • Bir Yaygın Din Eğitimi Müessesesi Olarak Cami
 • Din ve Ahlak Eğitimi
 • Değerler Eğitimi
 • Bir Yaygın Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Vaaz ve Hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları Katılım Şartları

Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır. Proje Yarışmasına katılacak projeler uygulanmamış olacaktır.

Özellikle Hutbe Yazma Yarışması bütün illerimizde açılacak, müftülerimiz ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlerimiz personelini özellikle Hutbe Yazma Yarışmasına katılmaya teşvik edecek, her il birinci olan hutbeyi belirleyerek Başkanlığımıza zamanında sevk edecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları Müracaat

a) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılım şartlarını taşıyan personel, 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek, başvuru sırasında eserlerini sisteme kaydedecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

b) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.

c) Eserler bilgisayarda hazırlanacak, son kısmına isim, soyisim, sicil numarası ve tarih bilgileri yazılacak ve DHYS üzerindeki yarışma programına sadece PDF formatında kaydedilebilecektir. Yarışmada sisteme kaydedilen bu nüsha esas alınacaktır. Sisteme kaydedilen nüshada yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Eserin programa kaydedilmesi esnasında adaydan eserin kendisine ait olduğuna ilişkin beyanı onaylanması istenecektir. DHYS yöneticisi (admin) aracılığı ile başvuru yapıldığı takdirde söz konusu beyan yarışmacının beyanı olarak kabul edilecektir.

d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Uygulama

a) Hutbe Yazma ve Şiir Yazma Yarışmalarında değerlendirme, ilgili kurulca edebi unsurlar, temanın işleniş tarzı, Türkçe ve gramer kuralları üzerinden yapılacaktır.

b) Proje Yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk, yenilikçi düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, verimlilik, açık ve anlaşılır olma, projenin hazırlanmasında gösterilen özen kriterleri üzerinden yapılacaktır.

c) Yarışmaların değerlendirilmesi yalnızca il merkezinde yapılacak ve il genelindeki isteyen bütün görevliler yukarıda belirtilen hutbe yazma, şiir yazma ve proje konularından seçtiği bir konuda yarışmalara katılacaktır.

ç) Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerindeki Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılacak personelin çalışmaları, merkezin bulunduğu il müftülüğüne gönderilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmada il seçici kurulu tarafından değerlendirilecektir.

d) Yarışmaya başvuran eserlerden mutlaka bir birinci belirlenecek ve İl birincisi olanlar Türkiye genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir.

e) Yüksek Seçici Kurul, hutbe, şiir ve proje metinleri arasından mutlaka ilgili yarışmanın Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecektir.

Seçici Kurullar

İl Seçici Kurulları

İl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları İl Seçici Kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanlarından bir kişi, üniversite öğretim üyesi/görevlisi bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, hutbe ve şiir yazma konusunda temayüz etmiş imam–hatip lisesi meslek dersi veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni iki kişi, iki edebiyat öğretmeni ile -proje yarışması için- kamu kurum ve kuruluşlarında proje yazımı/eğitimi konusunda temayüz etmiş iki kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına il genelinde sadece bir yarışmacı müracaat etmiş olsa dahi seçici kurul oluşturulacak ve eseri değerlendirilecektir.

Yüksek Seçici Kurullar

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

Değerlendirme Esasları

Hutbe Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

a) Hutbe metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına ve A4 kâğıdın bir sayfasını geçmemesine,

b) Ayet ve hadisler ile kullanılan kaynaklarının dipnotlarda gösterilip gösterilmediğine,

c) Henüz netleşmemiş görüşlere yer verilerek gereksiz tartışmalara ve huzursuzluğa sebep olacak hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.

Değerlendirme;

 • Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 puan,
 • Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) 30 puan,
 • Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
 • Konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve inceleme 20 puan,
 • Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.

Toplam 100 puan.

Şiir Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulu şu hususlara dikkat eder:

a) Şiir metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına ve A4 kâğıdına yazılmasına,

b) Şiirlerin 3 kıtadan az ve 10 kıta’dan fazla olmamasına dikkat edilecektir.

Değerlendirme;

 • Temanın işleniş tarzı 20 puan,
 • Edebi unsurlar 30 puan,
 • Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
 • Konuya hakimiyet 20 puan,
 • Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.

Toplam 100 puan.

Proje Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

a) Proje teklifinin henüz uygulanmamış ve özgün olmasına,

b) Ek-2 “Proje Teklif Formu”da yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulmasına,

c) Proje metninin 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına,

Değerlendirme;

 • Konu seçimi, konuya hakimiyet, probleme yaklaşım ve özgünlük 25 puan,
 • Yeterli araştırma ve inceleme, kaynak, yöntem ve analiz 30 puan,
 • Tutarlılık, amaca uygunluk 10 puan,
 • Verimlilik, uygulanabilirlik (kaynak, yararlılık, maliyet, sonuç vb.) 20 puan,
 • Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk 10 puan,
 • Türkçe ve yazım kuralları, açık ve anlaşılırlık 5 puan.

Toplam 100 puan.

Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarında sunulan eser, konusu itibariyle şartnameye uygun değilse, intihal yapıldığı tespit edilmişse ve/veya daha önce bir başka mecrada yayınlanmış veya kullanılmışsa değerlendirme dışı bırakılır. Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

Diğer Hususlar

a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve Başkanlık bunlar yayınlama hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine sayılacaktır. İl Seçici Kurulu değerlendirmeleri sonucunda birinci olan eserler dışındakiler bir yıl süreyle il müftülüğünde muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir.

ç) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

d) İl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 200 (İkiyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 300 (Üçyüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları Ödülleri

Her kategoriden;

Birinci: 4 Cumhuriyet Altını

İkinci: 3 Cumhuriyet Altını

Üçüncü: 2 Cumhuriyet Altını

+ İl Müftülüklerince Teşvik Ödülleri verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 19 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 EYLÜL 2020

Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılacak görevliler, eserlerini 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışma başvuru programına kaydedeceklerdir.

Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri, yarışma programına yapılan başvuruları onaylayarak 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.

İl müftülükleri, Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, eserler değerlendirilecek ve puanlar verilecektir. Verilen bu puanlar 24 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar yarışma programına kaydedilecek, onaylanacak ve sevk edilecektir.

Yüksek Seçici Kurul, eserleri 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. Ve 3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 25 Eylül 2020 Cuma günü DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programında ilan edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbe, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ankara.diyanet.gov.tr/altindag/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=949&MenuCategory=Kurumsal

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap