Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından tütün kullanımının sağlığa olumsuz etkilerini ortaya koymak ve gençlerde bu farkındalığı oluşturmak amacıyla Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Afiş Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde aktif olarak öğrenim gören öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Tütün kullanımının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle gençler arasında tütün bağımlılığının azaltılması konusunda duyarlılığı arttırmak.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu tasarım yarışması, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve YEŞİLAY organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde aktif olarak öğrenim gören öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Öğrenci belgesinin barkodlu ve e-devlet üzerinden sorgulanabilir olması gerekmektedir.
 • Her yarışmacı sadece 1(bir) afiş ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yarışma başvuru platformuna yükleyecekleri afişin, şartnamede belirtilmiş olan tüm şartları taşıdığını, afişin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ile eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve katılmayacağını, hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.
 • Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait olacak, iade edilmeyecektir.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya jüri üyelerinin birinci derece yakınlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Jüri tarafından ödül almaya layık görülen bir çalışma bulunmazsa, Üniversitenin yarışmayı iptal etme ve gönderilen tasarımları kullanma hakkı saklıdır.
 • Jüri, yarışma koşullarını taşıyan eserler arasında değerlendirme yapacaktır.
 • Jüri kararı kesindir itiraz kabul edilmeyecektir.
 • Tütün ürünlerinin veya tütün ürünleri kullanımının özendirici şekilde yer aldığı eserler değerlendirme dışı bırakılır.
 • Herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya logo kullanılmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılır.
 • Yapılan tasarımlar ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden yüklenecek olup son başvuru tarihinden sonra yükleme işlemi yapılamayacaktır.
 • Afiş üzerinde kullanılacak yazı karakterleri Türkçe olması zorunludur.
 •  Afişler, 50 x 70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır
 •  Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
 • Çalışmalar 1/1 ölçüde, 300dpi çözünürlükte JPEG formatında hazırlanacaktır.
 • Afişlerin baskı hazırlığı düşünülerek afişin dijital orjinali Adobe Illustrator(ai) veya Photoshop (eps) veya photoshop (psd) veya photoshop (tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak şekilde çalışılacaktır.
 • 50X70 cm için net baskı alanı 48X68 cm olacaktır. Orjinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
 • Afiş üzerinde uygun bir yerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi logosu yer alacaktır. İlgili logo ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden temin edilebilir.
 • Dereceye giren tasarım sahiplerine başvuruda verilen iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır. Ayrıca yarışma sonucu ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden duyurulacaktır.
 • Dereceye giren kişiler sonuç tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişime geçmelidirler.
 • Dereceye girenlerin ödül törenine katılmaları zorunludur.

Seçici Kurul

Jüri üyeleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Yeşilay ve alanında uzman grafik tasarım meslek mensupları tarafından oluşturulacaktır.

Yarışma Sekreteryası

Adres: Hamidiye Külliyesi, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

Telefon: 0216 418 96 16 / 1601 – 1609

E-posta: sks@sbu.edu.tr

Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Yarışma Takvimi

Başvuru tarihi: 09 NİSAN 2021 09:00  – 17 MAYIS 2021 -23:59

Değerlendirme süreci: 18 MAYIS 2021 – 23 MAYIS 2021

Sonuç açıklama tarihi: 24 MAYIS 2021

Ödül töreni: 31 MAYIS 2021

Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kultursanat.sbu.edu.tr/#yarisma_konusu

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap