Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli yeri olan ve Kahramanmaraş’ta bulunan “Edebiyat Yolu”ndaki tünellere isimleri verilen şair/yazarların yeni nesiller tarafından tanınması; öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını teşvik etmek amaçlarıyla Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mektup yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması

Düzenleyen:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Mektup Yarışması, Lise Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli resmî ve özel ortaöğretim ortaokullarında (lise)
öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:24 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺
+ Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, Kahramanmaraş’ta bulunan Edebiyat Yolu’nda adı geçen şairlere mektup yazma olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

 • Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir yeri olan ve Kahramanmaraş’ta bulunan “Edebiyat Yolu”ndaki tünellere isimleri verilen Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek ve Ali Kutlay’ın öğrenciler tarafından da tanıtılmasını sağlamak.
 • Öğrencileri, duyguların en etkili ve samimi bir şekilde anlatıldığı mektup türüyle yazı yazmaya teşvik etmek.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmaya ülke genelindeki resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmanın Türü

Mektup yazma yarışması.

Mektup Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya her öğrenci, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki Edebiyat Yolu’ndaki tünellere isimleri verilen Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerden (Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek ve Ali Kutlay) birisine, kendisinin yazmış olduğu bir mektupla katılacak olup, yarışmaya katılan mektubun daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) mektupla katılabilir.
 • Mektuplar, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı yazılacak ve 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan mektubun sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 • Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir..
 • Mektuplar,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından  2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları  www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları “http://www.kmedebiyatgunleri.com/”.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr  adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tradreslerindeki  “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin”  onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.
Eserlerin değerlendirme ölçütleriPuan derecesi
Mektup yazma kurallarına uygunluk20 puan
Temanın işlenişi ve konuya hâkimiyet30 puan
Türkçenin etkili kullanımı (üslup ve anlatım)30 puan
Yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı20 puan
TOPLAM100 puan

Yarışma Jürisi

Yarışma Jürileri aşağıdaki gibidir;

Adı SoyadıGöreviGörev Yeri
Hümeyra AKKURTTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniDulkadiroğlu Anadolu Lisesi
Nilüfer TEKTAŞTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
Uğur TOMBULTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniKahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi

Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı alındıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Görme engelli bireyler yarışmaya Braille alfabesi ile veya ses kaydı ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göre serbesttir.
 • Ödüller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.
 • Yarışma bütçesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.

Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EKİM 2021

Ödül Töreni: 18 EKİM 2021

Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kmedebiyatgunleri.com/index.php/lise-ogrencileri-arasi-edebiyat-yolu-yazar-ve-sairlerinden-birine-mektup-yazma-yarismasi-necip-fazil-kisakurek-sezai-karakoc-nuri-pakdil-erdem-bayazit-cahit-zarifoglu-rasim-oz/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap