Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması

410

Adana Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EBRD iş birliğinde, imalat sanayinde mevcut çalışanlar ve vasıflı yeni elemanların yetiştirilmesi için kullanılabilecek çeşitli eğitim metotları, teknolojik uygulamalar, sektörlerde iş öğretimini kolaylaştıracak teknik araçlar, eğitim müfredatları ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi amaçlarıyla Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması

Düzenleyen:Adana Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EBRD iş birliğinde
Kategori:Proje Yarışmaları, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:13 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Yarışma Hakkında

Adana Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve EBRD iş birliğinde Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Educathon’nu gerçekleştiriyoruz. Sende bu Educathon da yer almak istiyorsan 10 Haziran 2022 tarihine kadar başvurunu tamamla ön aşamaya katılma hakkı kazan. Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Educathon’ u iki farklı aşamadan oluşmaktadır.

İlk olarak 1. Aşamada yer alan online eğitim programını eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Online eğitim programını tamamladıktan sonra ön aşama jürisi tarafından belirlenen 20 takım Adana’ da gerçekleştirilecek fiziksel etkinliğe katılma hakkı kazanacaktır.

Sen de mesleki eğitimde yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyacağını düşünüyorsan hemen başvur.

Yarışma Konusu ve Kapsamı

Bu sene gerçekleştirilecek Educathon temamız “Mesleki Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar”dır. Bu Uygulamaları geliştirirken temel amaç İmalat Sanayinin desteklenmesidir. İmalat sanayinde mevcut çalışanlar ve vasıflı yeni elemanların yetiştirilmesi için kullanılabilecek çeşitli eğitim metotları, teknolojik uygulamalar, sektörlerde iş öğretimini kolaylaştıracak teknik araçlar, eğitim müfredatları ve sosyal sorumluluk projeleri alanında projeler beklenmektedir. Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar çerçevesinde imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıftaki yeni çalışanların etkin şekilde yetiştirilmesi veya imalat sanayindeki mevcut çalışanların yetkinliklerinin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Teması Alt Başlıkları

1-Mesleki Eğitimde Teknolojik Uygulamalar

 • Sanal Gerçeklik
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka
 • Simülasyon Yöntemleri
 • 3D Model ve Tasarım

2-Yenilikçi eğitim metodolojileri uygulamaları

 • Hikayeleştirme
 • Farklı Eğitim Metodojileri/Teknikleri
 • Yenilikçi Müfredatlar

3-Mesleki eğitimde yenilikçi uygulamalara destek sağlayacak sosyal sorumluk projeleri

4-İmalat Sanayide Mesleki Gelişimi Destekleyecek Makine ve Teknik Yöntem Sektörleri

 • Gıda ürünlerinin imalatı
 • İçeceklerin imalatı
 • Tütün ürünleri imalatı
 • Tekstil Ürünleri İmalatı
 • Giyim Ürünleri İmalatı
 • Deri Ürünleri İmalatı
 • Ağaç Ürünleri İmalatı
 • Mantar Ürünleri İmalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 • Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • Temel eczacılık ve eczacılık ürünleri imalatı
 • Kauçuk ve plastik ürün imalatı
 • Diğer metalik olmayan mineraller
 • Fabrikasyon ürünlerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerinin imalatı
 • Elektrikli teçhizat imalatı

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu ve duyurulardan bulunan başvuru formu ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
 • Yarışma başvurusu için https://egitimmaratonu.com adresindeki online “Başvuru Formu” ile kayıt olunur.
 • İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, Habitat Derneği tarafından kabul edilmez.
 • Program başvuruları bu dönem 13 haziran 2022 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Habitat Derneği’ne iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Habitat Derneği” herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Educathon Eğitim Maratonunda takımların üye sayısı en az 2 en fazla 4(dört) kişi olması gerekmektedir.
 • Program başvuruları tüm katılımcıları açıktır. Hiçbir yaş grubu veya eğitim düzeyi ayırt edilmemektedir.
 • Educathon katılımcıları 18 yaş altında olması durumunda ailelerinden yazılı izin getirmeleri gerekmektedir.
 • Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 • Bir kişi birden fazla takımda yer alamaz.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, mesleği, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Habitat Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.
 • ADASO ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2022 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Başvuruda hatalı/yanlış bilgi verdiği tespit edilen ekiplerin başvuruları geçerli olmayacaktır ve kazanmaları halinde kazandıkları ödüller iptal edilecektir.
  • Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi onaylamakla,
  • Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
  • Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ADASO, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
 • İş fikrinin hukuka uygun, ADASO ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 • Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. ADASO ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
 • ADASO, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.
 • Birinci aşama kısmında olan online eğitimlere takımlardan en az bir temsilci eğitimlere katılması gerekmektedir. Hiçbir takım temsilcisinin eğitime katılmama durumu oluşursa bu durumu etkinlik koordinatörüne gerekli mazeret ile bildirmek ile yükümlüdür.
 • Habitat Derneği ve ADASO yetkilileri eğitime katılmayan katılımcıları yarışmadan diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 13 HAZİRAN 2022

Değerlendirme Süreci: 13 HAZİRAN 2022 – 15 HAZİRAN

Educathon 1. Aşama Online Eğitim: 15 HAZİRAN 2022 – 20 HAZİRAN 2022

Educathon 2. Aşama Ön Eleme: 20 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022

Final Maratonu: 25 -26 Haziran 2022

Educathon Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.educathonturkiye.com/anasayfa

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.550 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap