Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması 2021

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından, doğal taş sektöründe tasarımın değer ve önemini vurgulamak, doğal taş kullanımını teşvik etmek kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı tasarımcıları ödüllendirmek amaçlarıyla Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl 10.’su düzenlenen tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Bodrum’da İki Cadde Bir Meydan Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Öğrenci Yarışması
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri; şartnamedeki koşulları sağlayan herkes.
Son Başvuru Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:KASIM 2021
Ödüller:Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 25.000₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000₺
Mansiyon Ödülü: 15.000₺

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000₺
İkincilik Ödülü: 15.000₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500₺
Mansiyon Ödülü: 5.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın amacı;

Türk doğal taş kalitesini ve zenginliğini tasarım ile buluşturarak Türkiye’de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

Doğal taş sektöründe tasarımın değer ve önemini vurgulamak, doğal taş kullanımını teşvik etmek, yaratıcı fikirleri desteklemek, yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak,

650 farklı renk ve desen ile 150 farklı çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınmasını ve projelerinde kullanılmasını sağlamak, İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda

ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,

Öğrenci ve Profesyonel düzeydeki tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar ile sektörü buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma T.C. Öğrenci Kategorisi, Profesyonel Kategori ve Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır.

Öğrenci Kategorisi

 1. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak
 1. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin, endüstriyel tasarım bölümleri ile mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde lisans veya ön lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.

Profesyonel Kategori

 1. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak
 1. Yarışmanın profesyonel kategorisi üniversitelerin, endüstriyel tasarım bölümleri ile mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olan veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans ve doktora öğrencisi, mezunu olan herkese açıktır.

Açıklamalar

 • Yarışmaya “Öğrenci” ve “Profesyonel” kategorilerde grup olarak katılmak mümkündür. Gruplar en fazla 10 kişiden oluşabilir.
 • Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde grup olarak katılacak yarışmacılardan her birinin başvuru tarihinde lisans veya ön lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde grup olarak katılacak yarışmacılardan tümünün profesyonel kategori şartlarının tamamını sağlaması gerekmektedir.
 • ü  Tüm kategorilerde projelerin özgün olmaları esastır. Jürinin, tasarımın özgün olmadığına dair oluşan izlenimi projelerin elenmesine neden olabilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın/projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması kapsamına bu yıl ilk kez dâhil edilen ve Türk doğal taşlarının çağdaş mimarlık ve iç mimarlık projelerinde kullanımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “Natura Dergisi Çağdaş Projelerde Doğal Taş Seçkisi” Türk doğal taşlarının nitelikli şekilde kullanıldığı, uygulanmış mimari ve iç mimari projeleri kayıt altına almayı ve sergilemeyi amaçlıyor.

Seçkiye alınacak olan projelerin, yerli ya da yabancı tasarımcılar tarafından Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde son bir yılda tasarlanıp uygulanmış olması ve proje kapsamında Türk doğal taşlarına kaplama malzemesi veya taşıyıcı malzeme olarak yer verilmiş olması gerekiyor.

Seçkiye Katılım Koşulları

Seçki yerli ya da yabancı mimarların ve iç mimarların Türkiye’de veya yurtdışında uygulanmış proje önerilerine açıktır.

Seçkiye başvuracak olan projelerin 1 Ocak 2020 – 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmış olması beklenmektedir.

Yalnızca projelerin tasarımcıları veya müellifleri tarafından gerçekleştirilecek başvurular değerlendirmeye kabul edilecektir.

Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esas kabul edilecek ve sorumluluğu proje müellifine ait olacaktır. Yarışma Yönetimi veya Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde bu konuda resmi makamlardan belge veya onay talebinde bulunabilir.

Seçkiye, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/ restorasyon, geçici strüktürler ve yerleştirme alanlarında üretilmiş projelerin başvuruları kabul edilecek, değerlendirmeler yapı tipolojisi veya kategorisi göz önüne alınmadan yapılacaktır.

Adaylar seçkiye birden fazla projeyle başvuru yapabilir.

Seçki kapsamına alınan projelerin sayısı Seçici Kurul’un kararına bağlı olarak her yıl değişebilir.

Seçkiye giren projeler yarışma sonunda alfabetik sıralama ile yayınlanacak, müelliflerine

ödül töreninde plaket takdim edilecek ve bir sergi organizasyonu ile sunulabilecektir.

Sergide yer alacak projelerin paftaları yarışma organizasyonunun belirteceği formatta proje sahipleri tarafından hazırlanacak ve dijital olarak yarışma yönetimine sunulacaktır. Sergi paftalarının baskı ve yerleştirme işleri yarışma organizasyonunun inisiyatifindedir.

Seçki Başvuru Materyalleri

Yarışmacılar seçki başvurularını aşağıdaki başvuru materyalleriyle birlikte gerçekleştireceklerdir.

Proje Raporu: Adaylar projelerinin temel tasarım fikirlerini, projenin ait olduğu yer ve bağlamı, kullanılan doğal taş malzemelerin türlerini ve seçim nedenlerini aktaran minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile sunmalıdır.

Proje Künyesi: Adaylar başvuru projelerinin tasarım ekibi, proje yeri, proje tamamlanma tarihi, yapı türü, toplam inşaat alanı, işveren, yüklenici, danışmanlar vb açıklayıcı bilgileri künye formatında sunmalıdır.

Doğal Taş Künyesi: Adaylar proje tasarımlarında kullandıkları her bir doğal taş malzeme seçiminin detaylarını künye formatında beyan etmekle yükümlüdür. İlgili doğal taş künyesi her bir doğal taş çeşidi ve kullanım alanı için aşağıdaki bilgileri barındırmalıdır:

 • Doğal Taş Çeşidi (Örnek: Mermer, traverten, Elazığ Vişne, andezit, kireçtaşı vb)
  • Ocak Bilgisi (Örnek: Afyon, Elazığ, Urla vb)
 • Mahal Bilgisi (Örnek: Mutfak zemini, dış cephe kaplaması, şömine vb)

Görsel Malzemeler: Adaylar başvuru yaptıkları projeyi en iyi şekilde anlatacak minimum 10 adet veya daha fazla yüksek çözünürlükte fotoğrafı jürinin değerlendirmesine sunmalıdır. Fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte, jpg ve minimum 2000 pixel eninde (veya daha büyük) olmalıdır. Başvuru görselleri arasında, projede doğal taş kullanımının künye detaylarıyla beyan edildiği her bir proje mahaline ilişkin en az 1 adet yüksek çözünürlükte fotoğraf bulunmalıdır.

Öğrenci Ve Profesyonel Kategoriler İçin Yarışma Teması: Taşın Halleri: Birim-Eklem-Kütle

Yarışmacılardan, özgül niteliklerini göz önünde tutan bir bakış açısıyla doğal taş malzemeyi kullanarak yapısal birimler tasarlamaları, bu birimleri taşın doğasına uygun nitelikte birbirlerine eklemlendirerek anlamlı bir kütle oluşturmaları, birimden kütleye uzanan bu tasarım kurgusunu kendi fikirlerine uygun olarak seçtikleri bir yer ve/veya bağlam içinde konumlandırmaları ve bir proje önerisi olarak sunmaları beklenmektedir.

 Profesyonel Kategori

Yarışmacılar proje önerilerini maksimum 4 adet A2 boyutunda pafta üzerinde sunmalıdır.

Paftalar Üzerinde Yer Alması Gereken Unsurlar

 1. Proje Raporu: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.
 • Ölçekli Teknik Çizimler: Yarışmacılar aşağıda belirtilen ölçeklerde plan, kesit, görünüş, sistem detayları ve nokta detaylarına yönelik teknik çizimleri hazırlamakla ve sunum paftası üzerinde teslim etmekle yükümlüdür. Her bir ölçek grubundan en az bir teknik çizim hazırlanması zorunludur.
 1. 1/500 ölçekte plan ve görünüşler
 • 1/200 ölçekte plan, kesit ve görünüşler
 • 1/50, 1/20, 1/5, 1/2 ölçeklerde detay çizimleri
 • Malzeme Spesifikasyon Tablosu: Yarışmacılar proje tasarımlarında kullanmayı öngördükleri malzemelerle ilgili bir spesifikasyon tablosu hazırlamakla ve ilgili tablo içeriğinde, projede kullanılan malzemelerin yüzey alanı bilgileri, birim ve kütle ağırlık verileri, kırılganlık katsayıları, malzeme kaynak bilgileri gibi verileri beyan etmekle yükümlüdür.
 • Görsel Malzemeler: Yarışmacılar tasarım fikirlerini sunabilmek için üç boyutlu görselleştirme, el çizimleri ve eskizler, model ya da prototip fotoğrafları, diyagramlar, illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler kullanmalıdırlar.

Öğrenci Kategorisi

Yarışmacılar proje önerilerini maksimum 2 adet A2 boyutunda pafta üzerinde sunmalıdırlar.

Paftalar Üzerinde Yer Alması Gereken Unsurlar

 1. Proje Raporu: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.
 • Ölçekli Teknik Çizimler: Yarışmacılar aşağıda belirtilen ölçeklerde plan, kesit, görünüş gibi teknik çizimleri hazırlamakla ve sunum paftası üzerinde teslim etmekle yükümlüdür. Her bir ölçek grubundan en az bir teknik çizim hazırlanması zorunludur.
 1. 1/500 ölçekte plan ve görünüşler
 • 1/200 ölçekte plan, kesit ve görünüşler
 • Malzeme Spesifikasyon Tablosu: Yarışmacılar proje tasarımlarında kullanmayı öngördükleri doğal taş malzemenin çeşidini ve kaynak bilgilerini beyan etmekle yükümlüdür.
 • Görsel Malzemeler: Yarışmacılar tasarım fikirlerini sunabilmek için üç boyutlu görselleştirme, el çizimleri ve eskizler, model ya da prototip fotoğrafları, diyagramlar, illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler kullanmalıdırlar.

Yarışma Başvurusu

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır.

Başvuru sırasında herhangi bir basılı belge ya da basılı pafta teslimi gerekmemektedir. Tüm yarışma dokümanları dijital olarak iletilecektir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1. Kısım: Kişisel Bilgilerin Girilmesi

Rumuz: Sistem tarafından otomatik olarak her başvuru için özel olarak rumuz verilmekte ve projelerin sağ üst köşesine otomatik olarak yazılmaktadır. Bu nedenle bu bölümün boş bırakılması tavsiye edilir.

Yarışmacı Resmi: Katılımcılara ait vesikalık fotoğraflar renkli, dijital jpeg formatında, A5 boyutlarında ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Kimlik Belgesi: Katılımcıya ait nüfus cüzdanının dijital görselidir.

Kişisel Bilgiler: İletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır; yarışmaya ilişkin tüm duyurular ve postalar (davetiyeler, yarışma kitabı vs.) bu bilgilere dayanılarak hazırlandığı için doğru girilmesi önemlidir.

Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için yarışmaya katılım koşullarında belirtilen, üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel kategorisinde başvuracaklar için de üniversitelerin bahse konu lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan belgenin dijital görselidir.

Öğrenci Belgesi: Üniversiteden imzalı kaşeli alınmış dijital görsel ya da e-devlet sisteminden barkotlu belge şeklinde sunulmalıdır.

Mezuniyet Belgesi: Üniversiteden imzalı kaşeli alınmış dijital görsel ya da e-devlet sisteminden barkotlu belge şeklinde sunulmalıdır.

NOT: Grup olarak başvuru yapanlar katılım statüsü olarak “EKİP” kısmını işaretleyerek üyelerden her birinin bilgi ve belgelerini “Ekle” butonuyla aynı sayfada yüklemelidir.

2. Kısım: Projeye Ait Bilgilerin Girilmesi

Proje Paftası: Projenin en az 1 adet paftada sunulması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4 x 42 cm) boyutunda, en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Baskının kaliteli olması için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Pafta kimlik, isim bilgisi içermemelidir. Pafta üzerinde aşağıdaki unsurlar yer almalıdır:

 1. Proje Raporu: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.
 • Ölçekli Teknik Çizimler: Yarışmacılar ilgili kategoride belirtilen ölçeklerde plan, kesit, görünüş gibi teknik çizimleri hazırlamakla ve sunum paftası üzerinde teslim etmekle yükümlüdür. Her bir ölçek grubundan en az bir teknik çizim hazırlanması zorunludur.
 • 3.       Malzeme Spesifikasyon Tablosu: Yarışmacılar proje tasarımlarında kullanmayı öngördükleri doğal taş malzemenin çeşidini ve kaynak bilgilerini ilgili kategoride belirtilen şekilde beyan etmekle yükümlüdür.
 • Görsel Malzemeler: Yarışmacılar tasarım fikirlerini sunabilmek için üç boyutlu görselleştirme, el çizimleri ve eskizler, model ya da prototip fotoğrafları, diyagramlar, illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler kullanmalıdırlar.

Yukarıda belirtilen unsurların bir veya daha fazlasının eksik olması projenin elenmesine sebep olabilir.

Ek Pafta Görselleri: Yarışmanın kitabında kullanılmak üzere projeye ait, pafta içinde kullanılan en az 1 görselin ‘jpeg’ formatında ve 300 dpi çözünürlükte ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. Bu görseller jüri değerlendirilmesinde gerek görüldüğü takdirde gösterilecektir. Üzerinde yazı olmadan yalnızca resimler yüklenmelidir.

Proje Raporları: Yarışmacılar tasarımlarının temelini oluşturan fikirleri; projeyi kurguladıkları yer ve/veya bağlamı; kullanılan doğal taş malzemenin seçim nedenleri, türü ve niteliklerini; üretim/inşa yöntemlerini; kullanıma yönelik öngörüleri ve esasları minimum 150 kelimelik bir proje raporu ile jürinin değerlendirmesine sunmalıdır.

Başvuru formunda paftanın yanı sıra ilgili kutuya yazılması gerekmektedir. Raporun Türkçe karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. Jüri değerlendirmesinde Türkçe olarak okunamayan ve anlaşılamayan bir rapor elenme nedeni olabilir; bu konuda raportörlük sorumluluk kabul etmez.

Uyarı: Bağlantı ve yükleme hataları sebebi ile ilgili alanlara yazılan yazılar silinebilmektedir. Bu sebeple tedbiren girilmesi istenen metinler öncelikle word belgesinde hazırlanıp daha sonra ilgili alanlara yapıştırılması önerilmektedir. Karakter sayılarına boşluklar dâhildir. Metinler yapıştırıldıktan sonra mutlaka ilgili alan kontrol edilmelidir, karakter sayısını geçtiğinde sistem uyarı verip başvuruyu kabul etmemektedir.

İmzalı Şartname: Katılımcılar yarışma şartnamesini çıktı alarak her sayfasını imzalamalı (ekip üyelerinin her biri yine aynı şartnamenin her sayfasını imzalamalıdır) ve başvuru ekranında ilgili bölüme yüklemelidir. İMİB gerekli hallerde şartnamenin ıslak imzalı halini katılımcılardan talep edebilir.

Açıklamalar:

 • Katılımcılar yarışmaya birden fazla projeyle başvurulabilir; bu durumda her bir başvuru için ayrı rumuz alınarak tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
 • Başvuruda istenilen belgelerden bir ya da birkaçının eksik / yanlış olması elenme nedenidir.
 • Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Bulunması elenme sebebidir.
 • ü    Kayıt tamamlandığında başvuruda beyan edilen e-mail adresine “Başvurunuz alındı.” şeklinde bir e-posta gönderilecektir. (Lütfen önemsiz postalarınızı kontrol ediniz.)
 • Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat 23.59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat 23.59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır.

Yaşanabilecek yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini şartnamede istenilen belgelerle birlikte son başvuru tarihinde, son saatlere bırakmadan yüklemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Sistem belirtilen tarih ve saatte kapatılacak olup proje yükleme ile ilgili yaşanabilecek gecikmelerden İMİB sorumlu tutulamaz. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir. E-Mail yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Değerlendirme Kriterleri

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

İhracat Potansiyeli: Endüstriyel tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).

Gerçekleştirilebilirlik: Başvuran mimari ve tasarım projelerinin inşa edilmeye ve üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).

Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

Kullanılan Doğal Taş: Başvuru projelerinde kullanılan doğal taş seçimlerinin tasarıma uygunluğu

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

Açıklamalar:

 • Tasarımlarda Türk doğal taşlarının kullanılması zorunludur. Tasarımlar yapılırken kullanılan doğal taşın teknik özelliklerine, yapılan tasarım için uygunluğuna ve söz konusu ürünün seçilen doğal taş ile endüstriyel olarak üretilebilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • ü    Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. İhracatımızda önemli yeri olan, ihracat iştigal alanımıza giren ve tasarımlarda kullanılmasını beklediğimiz doğal taşlar; mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit ve bazalttır. Bunlar dışında ana malzeme olarak ametist, akuvamarin, kaplan gözü, turmalin ve kehribar gibi değerli – yarı değerli taşların kullanıldığı projelerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Detaylı Bilgi ve görsel malzeme www.turkishstones.org sitesinden elde edilebilir.

Yarışma İletişim

Cansu Düz

E-mail: cansu. duz@immib. org.tr

Tel: 0212 454 02 26

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, 34197 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul (A Blok 6. Kat, Maden Şubesi)

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması 2021 Ödülleri

Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 25.000₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000₺
Mansiyon Ödülü: 15.000₺

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000₺
İkincilik Ödülü: 15.000₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500₺
Mansiyon Ödülü: 5.000₺

 • Yarışma kazananlarına para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanması ve takip eden itiraz süresi sonunda tüm itirazlar değerlendirilip sonuçlandırıldıktan sonra taraflara ödenecektir.
 • Tasarım yarışmasına başvuru yapan tüm isteklilerin tasarımları jüri tarafından değerlendirilerek kazananlar belirlenecek ve ödül alan projeler ilan edilecektir.
 • Ödül alan yarışmacıların tasarımları yarışma web sitesinde (http://www.dogaltastasarimyarismasi.com/) ilan edilecektir.
 • İlan tarihinden itibaren, 3. kişiler için 2 haftalık itiraz süresi bulunmaktadır. İlgilinin tasarımına 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde, ilgili kategorinin jüri üyelerince itiraz değerlendirilip istekli tasarımcıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı bulması halinde isteklinin diskalifiye edilmesine karar verilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen isteklinin projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüllerden muaf tutulacaktır.
 • Jüri uygun gördüğü takdirde mansiyon ödülü verebilir. Ödülün verilip verilemeyeceğine, adedine ve tutarına jüri üyeleri karar verir.
 • Jüri üyeleri, projeleri derecelendirmeme hakkını saklı tutar. İnisiyatif kullanarak ödül sayısını değiştirme ve ödülün para değerini bölme bazı ya da tüm ödülleri iptal etme hakkına sahiptir.
 • Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
 • Birebir aynı ekip üyelerinden oluşan gruplar iki ödül aldığında aldıkları en yüksek miktardaki ödül kendilerine verilecektir.
 • Birden fazla ödül kazanan bireysel başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül geçerli olacaktır.
 • 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ile ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme T.C Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığı’dır. Söz konusu destek yarışmamızın T.C Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.
 • Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • Yurt dışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 (iki) ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir. Bütün burs başvuruları ilgili tebliğ kapsamında talep edilen belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilecektir.
 • Ekiplerin yurt dışı eğitim desteğinden faydalanmak istemesi durumunda her bir üyenin gerekli belgeler ile Birliğimize başvurması gerekmektedir. Bu durumda oluşturulacak olan kurul ile kura yöntemiyle yurt dışı eğitim bursunu almak üzere Bakanlığımıza ismi gönderilecek kişi belirlenecektir.
 • Herhangi bir nedenle yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık tarafından onay verilmemesi halinde veya T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: KASIM 2021

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dogaltastasarimyarismasi.com/yarisma-basvurusu/yarisma-sartnamesi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap