Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre Deneme Yazma Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültürümüzün önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi anmak; onun sevgi ve hoşgörü dilini yaygınlaştırmak amaçlarıyla Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre Deneme Yazma Yarışması düzenleniyor. İki kategoride gerçekleşecek ödüllü yazı yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre Deneme Yazma Yarışması

  Düzenleyen: Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
   Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Yazı Yarışması, Deneme Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

13-25 yaş aralığındaki gençler.

  Son Başvuru Tarihi: 12 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Belirtilmemiştir.
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar            İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

   

Yarışmanın Amacı

Deneme yazma yarışması kapsamında konu Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairimiz Yunus Emre olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya katılacak deneme eserlerinin Türk dilinin ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin yaşadığı dönem, edebi kişiliği, toplumsal misyonu, sevgi ve hoşgörü dili, insan ve doğa sevgisi, kardeşlik ve barış kavramlarına olan yaklaşımları, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklayan insani değerleri konuları üzerinde durarak gençlerin kaleminden büyük mutasavvıfı anlatmak, yaşatmak ve tanıtmak amacında olması beklenmektedir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu edebiyat yarışması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • “Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre” Deneme Yazma yarışmasına 13-25 yaş aralığındaki gençler katılım sağlayabilecektir.
 • Yarışma ; 13-17 (2004-2008 tarihleri arasında doğanlar) , 18-25 (1996-2003 tarihleri arasında doğanlar) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.
 • Eserler başvuru ekranına 12.05.2021 tarihine kadar yüklenecektir. Sistem saat 15.30’de kapatılacak olup saat 15.30’dan sonra başvuru alınmayacaktır.)
 • Yarışmacılar, belirtilen web adresine giriş yaparak istenen bilgileri doldurduktan sonra eseri ilgili bölüme yükleyecektir.
 • Yarışmacılar eserini yükledikten sonra herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.
 • Yarışmacılar eser yükleme bölümüne geçmeden önce yazdıkları eserden kaynaklanan telif haklarını Bakanlık’a devrettiklerine dair muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır.
 • Eserler Bilgisayarda, 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacak olup Word veya PDF dosyası olarak başvuru ekranına yüklenecektir.
 • Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır.
 • Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • Eserin yer aldığı dosyaya yarışmacının adı verilecektir. (Örnek Ad Soyad)

Diğer Koşullar

 • Gönderilen eserleri değerlendirmek üzere Bakanlıkça alanında uzman kişilerden oluşan “Yarışma Seçici Kurul”u oluşturulur.
 • Her genç, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir, yarışmaya katılan eserin başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma gönderilen eserlerin özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazarlarına aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, uğrayacağı ve uğratacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarışmaya katılan tüm eserlerin görsellerini, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
 • Yarışmada ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi gençlere Bakanlığımızca belirlenen ödülleri törenle sahiplerine verilecektir.
 • Yarışmayı değerlendiren komisyon tarafından belirlenen eserlerden derleme yapılarak hazırlanacak olan kitabın basımı ve dağıtımı Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
 • Başvuru sahipleri, dereceye giren eseler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını Gençlik ve Spor Bakanlığına devrettiğini kabul eder Yarışmaya katılan eserler, eser sahibi tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir.
 • Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa bile şartlara uymadığı tespit edilen eserden ödül geri alınır.

Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre Deneme Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar           

İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 MAYIS 2021
Ödül Töreni: Belirtilmemiştir.

Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre Deneme Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/NewsDetail?contentId=62

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap