Göbeklitepe Temalı Uluslararası Robot Yarışması

Habitat Derneği tarafından mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulması amacıyla Göbeklitepe Temalı Uluslararası Robot Yarışması düzenleniyor. Ödüllü robot yarışması başvuruları devam ediyor.

Göbeklitepe Temalı Uluslararası Robot Yarışması

  Düzenleyen: Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TEKNOFEST, TİKA işbirliğinde
   Kategori: Robot Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, İlkokul – Lise Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Yarışmaya ortaokul ve dengi okullar, liseler ve üniversite öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Her kategoride;                                              Birincilik Ödülü: 8.500 ₺ 
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5.500 ₺ 

*Diğer ödüller için Ödüller Başlığına bakınız.

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmalar; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu proje yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Teması

UNESCO dünya miras listesine alınan 12 bin yıllık geçmişiyle  “Tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan Göbeklitepe nedeniyle yarışmanın teması “Göbeklitepe”, slogan ise “Ahican Tarihin Sıfır Noktasında” olacaktır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma başvurusu, 15 Şubat 2021–21 Mayıs 2021 tarihleri arasında http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
 • Covid-19 tedbirleri kapsamında Şanlıurfa ilinde yapılacak olan 14. Uluslararası MEB Robot
  Yarışması ulusal düzeyde yapılacak olup uluslararası katılımcı kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya başvurular kurumsaldır, kişisel başvurular kabul edilmemektedir.
 • Daha önce kaydı olmayan kurumlar öncelikle belirtilen adresten kurum kaydı oluşturmalıdır.
 • Oluşturulan Kurum kaydı ile sisteme giriş yapılarak; yarışmacı öğrenci ve öğretmenler
  bilgilerini eksiksiz girmeli ve fotoğraflarını sisteme eklemelidir. Başvuru esnasında
  sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık standartta olmalıdır.
 • Robot ismi, kategorisi ve ekip üyeleri belirlenerek başvuru formu her bir robot için ayrı
  ayrı doldurulur.
 • Ekip üyeleri ve Robotlar için gerekli izin belgeleri ve taahhütnameler doldurulup sisteme
  yüklenerek Yarışması Başvuru Formu- Robot Raporu(EK-5) oluşturularak başvuru
  tamamlanmış olur.

Ekiplerin Oluşumu ve Danışmanın Görevleri

Ekip: 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur.

 • Danışman; ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim okulları/kurumlarında görev yapan öğretmen, üniversitelerde akademisyenden oluşur. Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu aranmayacaktır.
 • Öğrenci: ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim eğitime devam eden öğrenciler ile yükseköğretimde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri.
 • Ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır.
 • Danışmanlar, kendi okul/kurumundan birden fazla ekibin danışmanı olabilirler. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okul/kurumlarında 20 yaşından, üniversite öğrencilerinin ise 27 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 • Danışmanlar, yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.
 • Danışmanlar, ekibindeki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar süresince yarışma alanında bulunacaklardır.
 • Danışmanlar; ekibindeki yarışmacılara yarışma kuralları etik değerler çerçevesinde hareket etmeleri, kazananın tebrik edilmesi ve kaybedene de saygı duyulması gerektiği hususlarında bilgilendirme yapacaktır.

Robot İsimlendirme ve Kısaltma

 • Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır. Yarışma başvuru sürecinin son gününe kadar eklenen robot için isim ve yarışma kategorisi dışında (danışman ve öğrenciler dahil) güncelleme yapılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran robot ismi
  kabul edilecektir.
 • Okul/Kurumlar; serbest proje kategorisi ile tasarla çalıştır kategorisinde 1 (bir), diğer tüm
  kategorilerde ise kategori başına en fazla 3 (üç) ’er robotla katılabilecektir.
 • Her robot sadece bir kategoride yarıştırılabilir.

Konaklama Yemek ve Sigorta

 • Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine ait olup yarışmalara katılan ekip üyelerinin kura kayıt günü ile yarışma süresince öğle ve akşam yemek ihtiyaçları karşılanacaktır.
 • Yarışmacı ekipler ve yarışma organizasyonunda görevlendirilen resmi görevliler, yarışma süresince ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.

Kura Kaydı ve Robotların Yarışmaya Hazırlanması

 • Yarışmanın kura kayıt işlemi Yarışma Başvuru Formu-Robot Raporu (EK-5) ile gerçekleştirileceğinden; ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve meslek yüksekokullarında okul müdürlüklerince, üniversitelerde anabilim dalı başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenen Robot Raporu (EK-5) çıktısı, daha sonra ilan edilecek kategorilere özel belirlenen tarih ve saatlerde ekip danışmalarınca (üniversite katılımcılarının kendileri) yarışma salonundaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Kurum adına tek bir danışmanın bu evrakları teslim etmesi yeterlidir. Başvuru formunu okul/kurumlarınca onaylatmayan ekiplerin başvurusu kabul edilmeyecek olup yarışmaya alınmayacaklardır.
 • Kura kayıt esnasında yarışmacı ekipler robotlarını/projelerini yanlarında bulunduracaklardır. Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlanmamış olan ekibin kura kayıt işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaklardır.
 • Yarışmacı ekiplere, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde görünecek şekilde yapıştırmaları için robota özel bir etiket verilecektir. Etiket yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kura kayıt esnasında fotoğraflanıp sisteme yüklenecektir. Bu etiket yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye edilecektir.

Kuraların Çekilmesi İlanı ve Yarışmacıların Alana Davetleri

 • Yarışmanın kuraları daha sonra ilan edilecek kategorilere özel belirlenen tarih ve saatlerde Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
 • Yarışmalar 14 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Açılış töreni ise 15 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’ da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yapılacaktır.
 • Kura sonuçları http://robot.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki kiosklarda veya bilgilendirme ekranlarından yayınlanacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışma alanına hakemler tarafından gönderilecek iki aşamalı kısa mesaj daveti ile alınacaktır. İlk kısa mesaj ile yarışmacılar, yarışmacılar için ayrılan tribünde yerini alacak, ikinci kısa mesaj ile yarışma alanına giriş izni verilecektir.
 • Temalı, Tasarla-Çalıştır, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone) ve Serbest proje yarışma kategorilerinde 2 (iki), diğer kategorilerde ise 1 (bir) yarışmacı müsabaka için sahaya girecektir.
 • Yarışma sahasına; organizasyon yürütme kurulu, hakemler, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır.
 • Yarışmacıların yarışma yaka kartları görevliler tarafından kontrol edilip doğrulanarak kayıt altına alınır ve turnikeden geçerek yarışma alanına girmelerine izin verilir. Lüzum görülmesi durumunda kimlik kontrolü yapılacaktır. Doğrulama gerçekleşmezse yarışmacının yarışma alanına girişine izin verilmez.
 • Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve danışmanlar tüm kategorilerdeki yarışmacı ve robotları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
 • Yarışmalardan diskalifiye edilenler 2 (iki) yıl süreyle düzenlenecek yarışmalara yarışmacı ekip üyeleri olarak kabul edilmeyecektir.

Yarışmaların İcrası

 • Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi veya hakemleridir.
 • Teknik danışman ekibi, müsabakaları yönetecek hakemlerin yarışma kurallarına uygun bir şekilde müsabakaları yönetmeleri için bilgilendirme yaparak yarışma süresince rehberlik eder.
 • Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyeceklerdir.
 • Yarışma alanına getirilen robotların kendi kategorilerine ait kontrolleri (ağırlık, boyut, fotoğraf vs.) yapıldıktan sonra yarışma başlatılır.
 • Yarışmacılar için yapılan saha davetinden (SMS ile bildirim, Kiosk listeleri) sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma sahasına giriş yapmayan yarışmacılar o müsabakadan eleneceklerdir.
 • Yarışmalar başladıktan sonra pistlerin konumu, salonun veya doğal çevrenin ışık durumu, doğal etmenler ve duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.
 • Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan yarışmacı ekipler sorumludurlar.

Göbeklitepe Temalı Uluslararası Robot Yarışması Ödülleri

Her Kategoride ilk üç dereceye giren ekip üyelerine TÜBİTAK tarafından verilecek para ödülleri:

Birinci Ekip: 8.500 TL
İkinci Ekip: 7.000 TL
Üçüncü Ekip: 5.500 TL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her kategoride ilk üç dereceye giren ekiplere verilecek ödüller:

İlk Üçe Giren Ekiplere: Dizüstü Bilgisayar
İlk Üçe Giren Ekiplere: Madalyon, Kupa ve Katılım Belgesi

Teşvik Ödülleri: (TÜBİTAK tarafından birer adet verilecek):

Yarışma Jüri Özel Ödülü: 3.750 TL
Yarışma En İyi Tasarım Ödülü: 3.750 TL
Yarışma Fairplay Ödülü: 3.750 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021

Stant Başvuru ve Kabul işlemleri: 21 MAYIS 2021

Kura Kayıt İşlemleri: Sonradan ilan edilecektir.

Tur Kuralarının Çekilmesi: Sonradan ilan edilecektir.

Açılış Töreni: 15 HAZİRAN 2021 

Yarışmalar: 14-18 HAZİRAN 2021

Ödül Töreni: 18 HAZİRAN 2021

Göbeklitepe Temalı Uluslararası Robot Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yegitek.meb.gov.tr/www/14-uluslararasi-meb-robot-yarismasi-14-18-haziran-2021-tarihlerinde-sanliurfada-yapilacak/icerik/3150 ve http://robot.meb.gov.tr/yukleme/robot2020/uygulama_kilavuzu.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap