Hayal Edin Gerçekleştirelim Fikir Yarışması

Kredi Kayıt Bürosu tarafından gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin oluşması, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve çözüm önerisinde bulunmaları amacıyla Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması düzenleniyor. 3 ayrı kategoride düzenlenen fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması

  Düzenleyen: Kredi Kayıt Bürosu
  Kategori: İnovasyon Yarışması, Proje Yarışması, Fikir Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşını doldurmuş, T.C. sınırları
içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurt dışında üniversite öğrenimi
gören tüm T.C. vatandaşı

  Son Başvuru Tarihi: 25 OCAK 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Findeks Özel Ödülü: 10.000 ₺
Jüri Özel Ödülü (ilk 10’a): 1.000 ₺
Proje Geliştirme Desteği(ilk 10’a):  1.000 ₺
Staj Hakkı
İlk 100’e Girişimciye Dönüş Sertifikası

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması

Yarışma Hakkında

Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasını Ocak 2014 itibarıyla başlattı.

Yarışma 2019 yılında Çevre, Eğitim, Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık, Spor, Teknoloji ve Toplumsal alanlardaki yenilikçi fikirlere odaklanarak Sosyal İnovasyon Fikir yarışması konseptiyle yepyeni bir çizgiye taşındı. 2020 yılında sosyal inovasyonu merkezine alan yarışmaya finansal teknoloji, sağlık ve tarım alanında proje fikirleri geliştiren üniversite öğrencileri yenilikçi fikirleriyle katılabilecek.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, sosyal inovasyon fikirlerini paylaşmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.
 • Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir.
 • Bir grup yukarıda belirtilen şartları karşılayan en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Bir kişi veya grup dilediği kadar farklı fikir ile başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya jüri üyeleri, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) çalışanları ve KKB’nin hizmet aldığı üçüncü parti şirketlerde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya kategori başına 30 projeden az başvuru olması halinde seçici kurul o kategoride değerlendirme yapmayarak, ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.
 • Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına daha önce katılan/ödül alan öğrenciler farklı projeler ile tekrar başvurabilir.

Başvuru Esasları

 • Başvurular; Öğrenci Kimliği Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı grubun toplu fotoğrafı) ve Örnek Proje Formatı’nda hazırlanan proje dosyasının web sitesindeki başvuru alanından ulaştırılması ile gerçekleştirilmiş olacaktır.
 • Başvuru alanında;
 1. Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı, sınıfı ve iletişim bilgileri,
 2. Projenin adı, başvuru alanı,
 3. Eğer grup katılımıysa diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim
  bilgisi) ile birlikte grup ismi, yer alır.
 • Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Buna ilaveten; yarışmaya başvurunun tamamlanabilmesi için yarışma şartnamesinin ve aydınlatma metninin yarışmacı tarafından detaylıca incelenmesi ve yarışmacı beyanının verilmesi gerekmektedir.
 • Örnek proje formatı www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesindeki başvuru alanından indirilerek doldurulmalıdır. Örnek başvuru formatına uygun hazırlanmayan projeler dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen projelere ilişkin başvurular geri çekilemez.

Başvuru Alanları

Yarışmaya Finansal Teknoloji, Sağlık ve Tarım alanlarındaki sosyal inovasyon fikirleri ile başvuru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından dilediği kadar farklı fikir ile yarışmaya katılabilirler.

Finansal Teknoloji

Finans alanında teknoloji çözümleri sunan sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Finansal teknoloji alanındaki projelerde amaç finansal ürün ve hizmetlere inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların finans ürünlerine daha kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasıdır.

Sağlık

Sağlık kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde ama toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır.

Tarım

Tarım alanındaki tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Tarım alanındaki projelerde amaç ürün, hizmet ve süreçlere katma değer yaratılması, çiftçinin veya üreticinin koşullarının teknolojiye entegre edilerek inovatif tarımın ve tarım teknolojisinin desteklenmesidir.

Değerlendirme Kriterleri

Projelerin ön değerlendirmesi başvuru formatına uygun olup olmadığı, kopya edilmemiş ve özgün olup olmadığına göre yapılır ve şartları haiz olmadığı bu aşamada tespit edilen projeler değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirmeye alınan ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır. Tüm projeler 100 üzerinden değerlendirilir.
35 PUAN – İNOVASYON
Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirler ile benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.
25 PUAN – GERÇEK BİR İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ
Fikrin saptanan bir problemi çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.
15 PUAN – SOSYAL ETKİ
Fikrin taşıdığı farklı bakış açısı ile diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında somut çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.
15 PUAN – UYGULANABİLİRLİK
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların neler olacağının net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.
10 PUAN – BÜTÇE
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

Değerlendirme

 • KKB’ye ulaşan başvurular; başvuru koşulları ve değerlendirme kriterleri baz alınarak incelenir ve tüm başvuru alanları içerisinde en yüksek puanı alan ilk 100 proje yarı finale kalmaya hak kazanır.
 • Yarı finale kalan tüm başvuruculara ve/veya grup olarak yapılan başvurularda grup liderlerine KKB tarafından mail ile bilgilendirme yapılacaktır. İlgili mailde öğrencilerin dahil olacağı ve final öncesinde girişimcilik ile ilgili online sertifika programını içeren ve başvuruya konu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili izlenecek adımların belirlenmesine imkan sağlayacak olan Girişimciye Dönüş Programı’na giriş bilgileri yer alacaktır.
 • Programa dahil olan tüm öğrencilerin kendilerine gönderilecek bağlantıda yer alan ilgili tüm adımları belirtilen tarihe kadar tamamlaması gerekmektedir.
 • Program adımlarını eksik bırakan ya da zamanında tamamlamayan projeler yarı final değerlendirmelerine katılamayacak, sehven değerlendirmeye alınır ise dahi final aşamasında elenecektir.
 • Program adımlarını eksiksiz şekilde tamamlayan projelerin sahibi olan yarışmacılar online (internet sitesi, dijital araçlar, telefon görüşmeleri vb.) ve/veya yüzyüze mentorluk adımından sonra final elemesine tabi tutulacaktır.
 • Eleme sonucunda ilk 10’a kalan projeler Mayıs ayında KKB’nin talebi kapsamında online ya da fiziken gerçekleştirilecek olan Ödül Töreni’ne katılarak, proje sahibi yarışmacılar Final Sunumunu jüri önünde yapmaya hak kazanacaktır.
 • Final sunumlarının ardından jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda ilk 10 sıralaması belirlenecektir.
 • Yarı finale kalan tüm başvurucular ve/veya grup olarak yapılan başvurularda grup liderleri (ve sunum görüşmelerinde -olması halinde- tüm grup üyeleri) yarışma kapsamında dijital platformlar üzerinden sürdürülecek görüşme, mentorluk, eğitim, sunum, vb. amaçlarla gerçekleştilecek görüntülü dijital toplantılarda KKB ve/veya proje yürütücü ortağı Gooinn Teknoloji İnovasyon Danışmanlık Eğitim ve Yatırım Limited Şirketi tarafından bahse konu dijital görüşme ve iletişimin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar

 • Finale kalan tüm başvurucuların sunumları ve ödül töreni programları online olarak dijital platformlar üzerinden yayınlanacaktır. Bu bakımdan tüm başvurucular finale kalmaları ve sunum süreci ile ödül töreni programına katılmaları durumunda sunum ve ödül töreni programının dijital platformlarda ve kurumun sosyal medya hesaplarında kısmen ya da tamamen yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.
 • KKB tarafından talep edilmesi ve/veya ihtiyaç duyulması durumunda başvurucular ile yazılı, sözlü ve/veya görsel röportaj, söyleşiler yapılabilecektir. Böyle bir durumda başvurucu, bunların da yazılı, görsel, online basın mecraları ile sosyal medya platformlarında paylaşılmasına izin vermiş sayılır.
 • İşbu Yarışma ile ilgili olarak dijital platformlarda yapılacak canlı yayın /toplantı ya da görüşmelerin, jüri sunum ve ödül töreni içeriklerinin KKB dışında herhangi bir kişi ya da kurum tarafından kayıt altına alınması, işlenmesi, çoğaltılması yasaktır. Bahse konu içeriklere ilişkin her nevi hak KKB’ye aittir.
 • Başvurucular yarışmacı beyanı kapsamında dijital mecralarda ve sosyal medya platformlarında KKB tarafından kullanılmasını kabul ettikleri içerikleri reshare, repost vb. isimlerde yöntemlerle kendi takipçileri ile paylaşabilirler.
 • KKB projelerin niteliğine göre ilk 10’a giren proje sayısını artırma hakkını saklı tutar.

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan proje sahibine 30.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan ikinci proje sahibine 20.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan üçüncü proje sahibine 15.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Findeks Özel Ödülü: 10.000 TL
İlk üç sıralamasına giremeyen projelerden birine Findeks Özel Ödülü olarak 10.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Jüri Özel Ödülü: 1.000 TL
İlk 10’a giren diğer projelere Jüri Özel Ödülü olarak 1.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Proje Geliştirme Desteği: 1.000 TL
İlk 10’a kalan tüm finalistlere projelerini geliştirmeleri için 1.000 TL destek verilecektir. Bu destek KKB mentorlarının kontrolü ve onayı ile kullanılabilecektir.
Staj Hakkı: Dereceye giren öğrencilere KKB’de staj hakkı verilecektir.
Girişimciye Dönüş Sertifikası: İlk 100’e girerek Girişimciye Dönüş programındaki adımları tamamlayan öğrencilere sertifika verilecektir.

Grup olarak katılan projenin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü, yarışmacı gruptaki kişi sayısına bölünerek her bir grup üyesine kendi payına düşen para ödülü verilir. Yarışma sonuçları Hayal Edin Gerçekleştirelim ödül töreninde açıklanacak olup kazanan listesi web sitesi ve yarışmanın sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 OCAK 2021 (Güncellendi)

Final Sunum ve Ödül Töreni: MAYIS 2021

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.hayaledingerceklestirelim.com/anasayfa

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap