Hayalimdeki Okul Dijital Tasarım Yarışması

Uğur Okulları tarafından pandemi süreci sonrasında başlayacak yeni süreçlerde okulların öğrencilerin istek ve hayal gücüne göre tasarlanması amacıyla Hayalimdeki Okul Dijital Tasarım Yarışması düzenleniyor. Öğrencilerin yeni nesil tasarım araçlarını kullanarak hayal güçlerini yansıtabilecekleri ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Hayalimdeki Okul Dijital Tasarım Yarışması

  Düzenleyen:

Uğur Okulları A.Ş

  Kategori: Fikir, Proje, İlkokul, Ortaokul, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Ortaokul ve Lise öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 29 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 HAZİRAN 2020
  Ödüller:

Birinci: Tablet

İkinci: Kulaklık 

Üçüncü: Powerbank

Her katılımcıya STEMtastic Tasarım Katılım Belgesi.

 

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Koronavirüs salgınının azalarak durağanlaşmasından sonra kademeli normalleşme sürecinde kişisel ve toplumsal tedbirlerin devam etmesi gerekmektedir. Bu proje ile öğrencilerin alınacak tedbirlere yönelik okul ortamlarında oluşturulabilecek faydalı çözümleri hayal etmeleri ve hayallerini 21.yüzyıl becerilerine uygun olarak bilgisayar destekli programlardan biri aracılığıyla tasarlamaları amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Hedef Kitlesi

Ortaokul ve Lise öğrencileri (Türkiye Geneline Açık)

Proje İçeriği ve Başvuru Şartları 

 • Proje, bilgisayar destekli tasarım programları kullanılarak yapılacak 3D (üç boyutlu) çizimlerden oluşmalıdır. 

Bu programlar SketchUp, Tinkercad (3D görünüm,Tuğla görünüm veya Blok görünüm) , Piktochart, Autodesk SketchBook, AutoCAD… gibi basitten ileri seviyeye geniş bir yelpazede yer alan  programlardan herhangi biri olabilir. 

Yarışmanın Kategorileri

 1. Fiziki Ortam Tasarımı

Sınıf, Koridor, Kütüphane, Yemekhane, Kantin, Tuvalet, Spor Salonu, Revir, Danışma, Okul Bahçesi, Güvenlik, Servis vb.

 1. Malzeme & Materyal & Mobilya Tasarımı

Ortama ait bir nesne veya kullanım odaklı bir düzenek tasarımı yapılabilir. Sıra, Masa, Sandalye, Lavabo, Sterilizasyon Cihazı, Sterilizasyona Yönelik Kullanılan Malzeme Atıklarının Güvenli Toplanmasına Yönelik Düzenek, Temas Olmadan Yapılacak Ateş Ölçüm Düzeneği Tasarımı vb.

 • Çizim üzerinde santimetre (cm) cinsinden ölçü ayrıntıları görünüyor olmalıdır. Ölçümler kendi içinde tutarlı ve gerçek ölçüm değerleriyle uyuşuyor olmalıdır. 
 • Tasarımda güvenilir sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde dikkate alınmalıdır. Ayrıca konuşma, öksürme, hapşırma, temas gibi hastalık bulaşmasına neden olabilecek pek çok farklı durum göz önünde bulundurularak ortama özel tasarımlar ve yaratıcı fikirler eklenebilir.
 • Tasarımın üç farklı kesit görünümü (önden, yandan, üstten görünüm), detayları belli olacak şekilde “.png, .jpeg veya .pdf” formatında kaydedilmelidir.

Tasarımın hangi amaca hizmet edeceğini özetleyen en fazla 250 kelimelik bir paragraf .pdf uzantılı dosya olarak kaydedilmelidir. Çizimde gösterilemeyen bilgiler bu özette yer almalıdır (öğrenci sayısı, öğrencilerin maske / siperlik kullanıp kullanmayacağı, giriş-çıkış detayları… gibi). Ayrıca bilgi edinmek için kullanılan kaynaklar bu paragrafın sonuna “Kaynakça” olarak maddeler halinde belirtilmelidir. Her kaynağın yanına parantez içinde bir cümle ile o kaynağa hangi bilgiyi edinmek için başvurulduğu yazılmalıdır (Kaynakça yazımı 250 kelimelik paragraf sınırlamasına dahil değildir).

Kaynakça Yazım Örneği

1) https://www.meb.gov.tr/kurum-standartlari-ogrenci-ve-veli-girisleri/duyuru/8351 (Bağlantıya, öğrenci ve velilerin okul değerlendirmelerini nasıl yaptıkları bilgisi için 04.05.2020 tarihinde ulaşılmıştır.)

2) “Make: Kurcalamak / Çocuklar Bir Şeyler Üreterek Öğrenir”, Curt Gabrielson, Aba Yayıncılık, sayfa 41. (Manyetik Sihirli Değnek yapımında orijinal ölçüler hakkında bilgi edinilmiştir.)

 • Belirtilen şekilde kaydedilmiş üç çizim görselinin ve bir .pdf uzantılı özet dosyasının isminde öğrencinin Adı Soyadı mutlaka yazılmalıdır.

Örnek: 

Senem Bademci – Önden Görünüm 

Senem Bademci – Yandan Görünüm 

Senem Bademci – Üstten Görünüm

Senem Bademci – Tasarım Özeti

 • Görseller ve .pdf uzantılı özet dosyası mail ekine alınarak, stemtastictasarim@ugurokullari.k12.tr mail adresine 29 Mayıs 2020 Cuma Günü saat 17.00‘ye kadar iletilmiş olmalıdır. Mail atarken aşağıdaki yazımlara uyulmalıdır.

Mailin Konusu: Öğrenci Adı / Pandemi Sonrası Hayalimdeki Okul  

      Mailin Gövde Metni:

Öğrenciye ait,

Adı-Soyadı: ……………………………………………….

Şehir-Okul Adı: ………………………………………….

Sınıfı: ………………………………………………………..

Telefon Numarası: ………………………………………

Öğrenci E-mail Adresi: ………………………………………

Tasarımın Kategorisi (1 veya 2) ve İsmi: …………..

Veli Adı- Soyadı: ………………………………………

Veli Telefon Numarası: ………………………………………

2020 “PANDEMİ SONRASI HAYALİMDEKİ OKUL” DİJİTAL TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL EDİYOR, UĞUR OKULLARI A.Ş. TARAFINDAN DÜZENLENEN YARIŞMAYA KATILIYORUM/ESERLERİMİ TESLİM EDİYORUM.

bilgileri mutlaka yer almalıdır.

 • Yarışmaya sadece bireysel katılım sağlanabilir. (Grup katılımı kabul edilmeyecektir).
 • Her kategori için 1 tasarımla katılım sağlanabilir.

Yarışma Değerlendirme Ölçütleri

Başvuru şartlarına uygun olarak gönderilmiş olan tasarımlar aşağıdaki genel başlıklar altında değerlendirmeye alınacaktır.

 • Kullanılan dijital tasarım programının olabildiğince farklı fonksiyonlarının çizime anlamlı katkı sağlaması
 • Ölçülerin gerçek fiziksel ölçülerle uyumu
 • Okullarda kolayca uygulanabilirlik 
 • Kullanıma yönelik pratiklik
 • Uygun maliyetli çözümler

Yayın ve Telif Hakları

 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Uğur Okulları A.Ş. ’ye aittir. Bu eserler yarışma sonucunda sanatçı bilgileri ile birlikte sergilenebilir ve sosyal medya aracılığı ile duyurulabilir.
 • Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül almaya hak kazanan projesinin / eserinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Uğur Okulları A.Ş. ’ye izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Uğur Okulları A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 • Ödül alan eserler ile satın alınan eserler Uğur Okulları A.Ş. tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda ve sosyal medya hesaplarında tasarımcı ismi belirtilerek kullanılabilir. Uğur Okulları A.Ş. bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Uğur Okulları A.Ş. paylaşmamak şartıyla arşivlerinde ve araştırma amacıyla kullanabilirler.
 • Yarışmada ödül alan eserler www.ugurokullari.k12.tr web sitesinde duyurulacaktır.
 • Ayrıca, Uğur Okulları A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan tasarımlardan, 3. Seçilen projeye verilecek powerbank ödülü kadar bir bedelle istediği tasarımları ve prototip ürünü seçebilir ve alabilir. Bu takdirde, ödül alan ürünler için geçerli olan tüm hükümler, satın alınan ürün için de geçerli olur.
 • Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Koşullar

 • Şartname ve başvuru koşulları, http://www.ugurokullari.k12.tr adresinden temin edilebilir. Uğur Okulları A.Ş., şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya yetkilidir. 
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asılları istenebilecektir.
 • Yarışma kapsamında Uğur Okulları A.Ş. tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.
 • Uğur Okulları A.Ş., yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

Yarışma İletişim

Uğur Okulları A.Ş.

Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No:8/A 4. Bodrum ve 7. Kat Beşiktaş/İstanbul

444 4 845

stemtastictasarim@ugurokullari.k12.tr

www.ugurokullari.k12.tr

Hayalimdeki Okul Dijital Tasarım Yarışması Ödülleri

Birinci: Tablet

İkinci: Kulaklık

Üçüncü: Powerbank

Ayrıca her katılımcıya STEMtastic Tasarım Katılım Belgesi verilecektir. Katılım belgeleri öğrenci e-mail adreslerine gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 MAYIS 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 HAZİRAN 2020

          

Hayalimdeki Okul Dijital Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ugurokullari.k12.tr/duyurular/2020-pandemi-sonrasi-hayalimdeki-okul-dijital-tasarim-yarismasi-sartnamesi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap