Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gençleri düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye sevk etmek; iyi uygulama örnekleri geliştirmek amaçlarıyla Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü lise yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması

  Düzenleyen: Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
   Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Tasarım Yarışması, MEB Yarışması, Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Hatay
  Kimler Başvurabilir:

Hatay’da  yarışma  ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumları.

  Son Başvuru Tarihi: 14 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 500 ₺  (5 Kişiye)

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Gençlerin becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin geliştirilmesine ve üretkenliğine katkı sağlamaktır.

Yarışma Kapsamı

Yukarıdaki amaç  doğrultusunda düzenlenecek yarışma,  Hatay’da  yarışma  ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Hedefler

İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrencileri ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi ve eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın Konusu

Şehit Serkan Talan MTAL Arge Merkezi tarafından, üretilen proje fikirleri değerlendirmeye alınarak, gerçekleştirilebilir ve üretilebilir olan üç adet fikir seçilerek proje oluşturma sürecinin başlatılması

 Proje Yarışması Başvuru Koşulları

• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tam ruhsatla görevlendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen fikri projelerin daha önce yapılmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olması gerekir.

• Yarışma kapsamında paylaşılacak kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saklanacaktır.
• Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceden ulaştırmaları gerekmektedir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fikrin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projelerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar proje sahibine aittir.

• Fikri proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumlu değildir.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, birlikte Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne aittir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Kurulları

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında elektronik formaları, düzenlenmesi, ön değerlendirme kuruluna gönderilmesi, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.

Ön Değerlendirme Kurulu

Arge Merkezi ilgili Alan öğretmenlerinden oluşur. Ön değerlendirme kurulu ilk incelemeyi yapan kuruldur. Gelen fikirlerden en iyi 3 fikri belirleyerek Seçici kurula gönderir.

Seçici Kurul

Okul Müdürü ve Teknik Müdür Yardımcısı ve alan şeflerinden oluşur. Düzenleme kurulundan gelen projelerin puanlama değerlendirmelerinin yapılması ile görevlidir.  1. 2. 3. ve mansiyon ödüllerini belirleyecek olan kuruldur.

Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 500 ₺  (5 Kişiye)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 14 Mayıs 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 Mayıs 2021

Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sehitserkantalanmtal.meb.k12.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap