İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması amaçlarıyla İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşılabilir.
Son Başvuru Tarihi:22 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 900.000 
İkincilik Ödülü: 700.000 
Üçüncülük Ödülü: 500.000 
Mansiyon: 250.000  (5 adet)
Satın Alma: 300.000 

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Kültür ve sanatın üretim ve tüketim yöntemlerinin ve araçlarının kökten değişmekte olduğu bir dönemden geçilmektedir. Bu çok katmanlı değişimin öne çıkan sebeplerinin arasında teknolojik araçlardaki hızlı gelişme olduğu kadar; izleyen-izlenen, üretici-tüketici arasındaki hiyerarşik ve belirli ilişkilerin yeniden tarif ediliyor olması da var. Öte yandan, gelişen teknolojiler 2500 yıldır ilgi duyulan ve bugün önemli bir kitle tarafından takip edilen, sözünü ettiğimiz belirli ilişkilerin hala geçerli olduğu sahne sanatlarının da varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ‘İstanbul gibi bir metropolde inşa edilecek olan bir kültür-sanat yerleşkesi, içinde bulunduğumuz dönemin çok çeşitli gerekliliklerine yanıt vererek, hem alternatif üretimlerin hem de ana akım kültür-sanat pratiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir mi?’ sorusunun yanıtını aramak

üzere yaklaşık iki buçuk yıldır devam ettiği ihtiyaç programını belirleme sürecinde, kültür-sanat alanındaki farklı kurum ve kişilerle yürüttüğü çok disiplinli çalıştaylar düzenlemiştir. Her ne kadar programla doğrudan ilişkili olan bu sorunun yanıtını mimarlık tek başına veremeyecek olsa da, bu yarışmanın konusunun odağında da bu soru yer almaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında farklı sektörlerdeki irili ufaklı bağımsız kültür-sanat üreticilerinin acil mekânsal ihtiyaçlarını, değişen üretim ve tüketim biçimlerini göz önünde bulundurarak karşılayabilecek, bir metropolün gereksinim duyduğu kitlesel buluşmalara, uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kültür-sanat yerleşkesinin oluşturulması ihtiyaç programının başlıca konusudur.

Öte yandan yarışma alanı, toplu taşıma ve ulaşım ağları ile İstanbul’un erişilebilir bir noktasında ve aynı zamanda Ünalan Mahallesi’nin yanı başındadır. Yarışma alanının bu konumu, yapılacak olan kültür sanat yerleşkesinin özellikle açık alan ve sosyal donatılar içeren kurgusu sayesinde içinde bulunduğu mahalle ile ilişkilenmesine fırsat vermektedir. İhtiyaç programında kültür-sanat üretimi ile ilgili sorulan soru, yarışma alanının konumu söz konusu olduğunda mahalle ve kent ölçeği arasında da geçerlidir. Bir kültür sanat yerleşkesi, bir metropolün ihtiyaçlarını karşılarken, yakın çevresindeki günlük hayat ile ilişkilendirilebilir mi?

Yarışma jürisi olarak cevaplanması meşakkatli bu sorulara mimarlık ortamımızın üretebileceği potansiyel yanıtların ve belki yeni soruların İstanbul’un kültür-sanat ortamı ve kent hayatı için dönüştürücü gücü olabileceğini düşünüyoruz.

Yarışmanın Amacı

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.)

Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir.

Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkileri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurumİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adresİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1
Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon0212 449 99 57 / 0212 449 99 28
E-postaunalan.yarisma@ibb.istanbul
Web adresikonkur.istanbul/unalan
 Şubeden yapılacak ödemeler;
 Vakıfbank, ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS
 koduyla
 EFT ile yapılacak ödemeler;
 ING, TR 35 0009 9004 5746 4000 1000 30, 99010 EDTS koduyla
Banka Hesap Bilgisi
 Denizbank, TR 64 0013 4000 0032 0927 3000 36, 99010 EDTS koduyla
 (Ödemelere ait açıklama bölümü sırasıyla EDTS Kodu, TC kimlik
 Numarası ve Ad Soyad içerecek şekilde yapılmalıdır. Banka alıcı
 adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” kullanılabilir.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
 • Yarışma şartname bedeli “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Ünvanları

Danışman Jüri Üyeleri

 • Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı
 • Tolga Volkan ASLAN, İBB Kültür Dairesi Başkanı
 • Devrim ÇİMEN, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Sevince BAYRAK, Mimar
 • Cafer BOZKURT, Mimar
 • Tülin HADİ, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar
 • Niyazi PARLAR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Pınar GÖKBAYRAK, Mimar
 • Onur GÜLEÇ, İnşaat Mühendisi
 • Derya Ekim ÖZTEPE, Mimar

Raportörler

 • Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi
 • Perihan GÜLDEN ÖKTEN, Mimar
 • Filiz TAŞ, Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Merve Büşra AVCIOĞLU YILMAZ, Şehir Plancısı
 • Ezgi ESENSOY, Mimar
 • Onur HELVACI, İnşaat Mühendisi
 • Ayşe KISAKAYA, Mimar
 • Nida Nur KÜÇÜK, Mimar
 • Aylin UYSAL, Mimar
 • Dila Merve PAŞMAKÇIOĞLU, Mimar
 • Onurcan TOSUN, İnşaat Mühendisi
 • Hamza SEKRETER, Hizmetli

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler internet üzerinden yarışma web adresi aracılığıyla yarışmacılarla paylaşılacaktır.

 1. Yarışma Şartnamesi (pdf)
 • Alana İlişkin Şartname Ekleri 2.1. İhtiyaç Programı

2.2. Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler

2.2.1. İmar Planları ve İmar Durumu

2.2.1.1. Nazım İmar Planı 1:5000

2.2.1.2. Uygulama İmar Planı 1:1000

2.2.1.3. İmar Durum Belgesi

2.2.1.4. İmar Açıklama Notu

2.2.2. Halihazır ve Plankote

2.2.3. Ağaç Rölövesi

2.2.3.1. Ağaç Rölövesi

2.2.3.2. Ağaç Rölövesi Tablosu

2.2.3.3. Ağaç Fotoğrafları

2.2.3.4. Bitki Tespit Raporu

2.2.3.5. Alandaki Ağaçlara İlişkin Üniversite Raporu

2.2.4. Zemin ile İlgili Veriler

2.2.4.1. Zemin Etüdü Raporu

2.2.4.2. 1987 Tarihli İzometrik Harita

2.2.5. Altyapı Verileri

2.2.5.1. Altyapı Raporu

2.2.5.2. Sayısal Veriler

2.2.6. Kot Kesit Belgesi

2.2.7. İnşaat – İstikamet Belgesi

2.2.8. Fotoğraflar ve Videolar

 • Alanın Konumu

3.1. Alanın Konumunu Gösteren kmz

3.2. Alanla Bağlantı Kuran Transfer Ağı Diyagramları

 • Pafta Altlığı
 • Yarışma ile İlgili Belirlenen Sınırlar 5.1. Yarışma Sınırı

5.2. Yapılaşma Sınırı

5.3. Maket Sınırı

 • Mülkiyet Paftası
 • Ortofoto
 • Yarışma Alanı Çevresinde Planlanan ve Uygulanan Projeler 8.1. Uzunçayır Projeleri

8.2. Metro Projesi

 • Ekip Listesi Altlığı

Yarışma Şartları ve Ekip Temsilcisi Kabul Belgesi

Yarışmacılardan İstenenler

Paftalar

Paftalar düşey A0 boyutunda teslim edilmelidir. Teslim edilecek en fazla pafta sayısı 5’tir.

Paftalar şartname eklerinde “pafta_altligi” dosyasında verilen standartlara göre hazırlanacaktır. Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma şeması yer almalıdır. Paftalarda kuzey yönü belirtilerek, Vaziyet Planı ve Kat Planı çizimleri aynı yönde olacaktır. Tüm teknik çizimlerde çizgi ölçek kullanılacaktır. Paftalar sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine (fotoblok) yapıştırılarak teslim edilecektir.

Şemalar

Şemalar serbest ölçekte, tasarım önerisinin konseptini ve senaryosunu anlatan, ana yaklaşım stratejilerini içeren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği anlatımlardır. Yarışma alanının kent bütünü içinde önem ve ilişkilerini göstermeli, ekoloji, ulaşım, yapılaşma gibi tasarım yönlendiricilerini ve tasarımın temel yaklaşımlarını açıklamalıdır.

Vaziyet Planı (1/1000)

Yarışma alanı ve etkileşim bölgelerinin kentle bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel yaklaşım, senaryo ve stratejileri gösterecek, anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği çizimdir. Vaziyet planının sol alt köşesine yapının toplam inşaat alanı yazılacaktır.

Kat Planları (1/500)

Kat planlarının olduğu paftalarda çizimle ilişkili olacak şekilde her kat planı özelinde ihtiyaç programlarındaki fonksiyonların m² ve kişi sayısı bilgileri belirtilen bir tablo eklenecektir. Ayrıca her kat planına toplam kat alanı m² olarak belirtilecektir.

Öneri mekânların-programın anlaşılmasını sağlayacak ölçüde tefrişli olarak çizilmesi jürinin tercihidir. Zemin kat planında yakın çevreyle olan ilişki gösterilmelidir. Tüm planlarda yapısal aks ve kütle ölçüleri verilecektir.

Kesit ve Görünüşler (Ölçek: 1/500)

Projeyi anlatmaya yetecek sayıda kesitler ve görünüşler çizilecektir.

Görünüş çizimlerinde çevreyle ilişki gösterilecektir.

Kısmi Planlar ve Kesitler (Ölçek: 1/200)
İhtiyaç programı özelinde ek olarak ana fonksiyonu (Büyük Salon ve Küçük Salon için izleyici alanı ve sahne dahil olmak üzere) içeren alanlardan 1/200 ölçekli kısmi planlar ve kesitler beklenmektedir.

Sistem Detayı (Ölçek: 1/50)

Yapı tektoniğini gösteren sistem kesit veya kesitleri şu bilgileri içermelidir: Öngörülen yapı sistemine ilişkin, bitmiş yüzey malzemesi, detay öngörüsü ve ebat bilgilerini vermek üzere plan, kesit ve görünüş bilgilerini içeren prensip sistem detayı hazırlanacaktır.

3 Boyutlu Görseller

Yarışma projesinin genel karakterini bütüncül olarak anlatacak şekilde yarışmacı tarafından belirlenecek sayı ve büyüklükte 3 boyutlu görseller verilecektir. Projenin kentsel ilişkilerini gösteren genel görüntüsü, E5 cephesi ve iç mekan görselleri başlıca olmak üzere diğer görsellerin sayısı ve yeri yarışmacı tarafından belirlenebilir.

Proje Raporları

Mimari Açıklama Raporu

Raporda, senaryo ve buna bağlı program oluşumu, tasarım prensipleri belirtilmelidir. Yarışmacı tarafından çevreye nasıl yaklaşıldığı ve bu çevre özelinde tasarım probleminin nasıl çözüldüğü krokilerle anlatılabilir.

Vaziyet planı kararları ve bu kararların odak alanındaki etkilerinden özellikle bahsedilmelidir.

Akustik, sahne tasarımı vb. mimari tasarım unsurlarını etkileyecek hususlarda mimari proje raporunda alt disiplinlere yer verilmesi, her disiplinin mimari projeyi nasıl etkilediğine dair şematik gösterimlerinin raporda belirtilmesi beklenmektedir.

Mimari açıklama raporunun özeti 500 kelimeyi geçmemek üzere ayrıca pafta üzerinde yer alacaktır.

Yarışmacı tarafından tasarlanacak projenin meri yangın, deprem, otopark, sığınak vb. yönetmelik koşullarına uygun olması beklenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Raporu

Raporda, binanın inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılacaktır. Taşıyıcı sistemin ve kullanılan yapısal malzemelerinin özellikleri verilecektir. Binanın taşıyıcı sisteminin düşey ve yatay elemanları açık olarak belirtilecek şekilde taşıyıcı sistem şemaları verilecektir. Tasarımda göz önüne alınacak yönetmelikler ve yük değerleri (deprem, rüzgar, hareketli yükler v.d) belirtilecek, tercih edilen taşıyıcı sistem elemanlarının ön boyutları verilecektir. Ön boyutlar seçilirken, binanın deprem etkileri altında yüksek performanslı bir bina olarak tasarlanacağı göz önüne alınmalıdır. Performans seviyesi olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (2018) tariflenen DD2 tasarım depremine göre “Kesintisiz Kullanım (KK)” performans seviyesi hedeflenecektir. Şartname ekindeki zemin raporuna bağlı olarak önerilen temel sistemi ve iksa sistemi açıklanacaktır. Taşıyıcı sistem şemaları hariç rapor metinleri A4 boyutlarında hazırlanacak ve en çok 500 kelime ile sınırlı olacaktır. Ayrıca statik hesap raporları eklenmeyecektir.

Mekanik, Elektrik Raporları

Projelendirilen yapının/yapıların çevresine etkisi araştırılarak oluşabilecek sorunlar saptanacak ve çözüm önerileri getirilecektir.

Projede önerilen elektrik ve mekanik tesisat türleri belirtilerek, enerji temini noktası veya noktaları, kullanılacak tesisatlar, bu tesisatların kullanımında dikkate alınacak kıstaslar (ekonomik, hacimsel, kontrol kolaylığı, uygulama kolaylığı) belirtilip, söz konusu tesisatlara ilişkin kroki, şema, yerleşim noktaları ve hesaplardan oluşan öneri raporu hazırlanacaktır.

Peyzaj Mimarlığı Raporu

Mimari projeden yansıyan veriler ile diğer arsa ve çevre verileri değerlendirilerek hazırlanacaktır.

Maliyet Raporu

Bu raporda ilk yapım ve işletme maliyetleriyle ilgili açıklamalar yapılır.

Maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanacaktır.

Maket

Maket 1/500 ölçekte 60×60 cm boyutlarında şartname eki 5.3’te belirtilen sınırlar dikkate alınarak hazırlanacaktır. Maket tekniği serbesttir.

Görseller

Teslim edilecek tüm paftalar, paftalarda kullanılan çizim ve görseller ile raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde ayrı ayrı dosyalanarak, PDF veya JPG formatında ayrıca projeye ait çizimler DWG formatında bir USB içinde teslim edilecektir. USB kimlik zarfının içinde değil, kimlik zarfının üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir.

A3 Proje Kitapçığı

Yarışmaya teslim edilen A0 paftalar ayrıca A3’e basılarak teslim edilecektir.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ve kimlik zarfı ile içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler
 • Maket teslim etmeyen projeler
 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler
 • Şartnamede belirtilen teslim tarih ve saatinden geç teslim edilen projeler

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

 • Katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir listedir. Ekip listesinde müellifler (ekip temsilcisi müellif belirtilerek), var ise danışman ve yardımcılar ayrı ayrı belirtilmelidir. Şartname eki 9’da verilen belge kullanılacaktır. Bu belge imzalanmayacaktır.
 • Ekip temsilcisi Mimar olmak zorundadır.

Yarışma Şartları ve Ekip Temsilcisi Kabul Belgesi

 • Tüm müelliflerin yarışma şartlarını ve ödül kazanılması durumunda ödül miktarının ekip temsilcisinin banka hesabına yatırılacağını kabul ettiklerini belirten imzalı belgedir. Eklerde verilen belge kullanılacaktır.
 • Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

 • TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın, bu yarışma için, yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesidir.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarfının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.

 • Proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen “Projelerin son teslim tarihi” ne kadar aşağıdaki adrese elden, imza karşılığında ve en geç saat 17.00’a kadar teslim edilebilir. Elden teslimler, “Projelerin Son Teslim Tarihi”nde, 10:00 – 17:00 saatleri içinde “Tasarımların Teslim Yeri”nde kabul edilecektir. Bu tarihten önce tasarımlarını teslim etmek isteyen yarışmacıların raportörlükten randevu almaları gerekmektedir.
 • Proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen, projelerin son teslim tarih ve saatinden önce posta veya kargo ile teslim edilebilir. Projelerin kargo / postaya teslim edildiğine dair makbuz aynı gün içinde en geç 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir

Posta veya kargo ile yapılan teslimler, aşağıdaki adrese en geç yarışma takviminde belirtilen “Posta ile teslim alım için son tarih”e kadar ulaşmalıdır. Verilen adrese ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 3. Kat

Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer, yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül, mansiyon ve satın alma kazanan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.

Derece alamayanlar projelerini sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde, raportörlüğe e-posta yoluyla bilgi vererek, bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alabilirler. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

 • Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 • Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.
 • Pafta, maket ve USB üzerinde, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır.
 • Paftanın sol üst köşesinde yarışma adı yazılmalıdır.

Ambalaj

 • Yarışma raportörlüğüne teslim edilecek paket dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, tek ambalaj içinde teslim edilecektir.
 • Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları konkur.istanbul web adresinde yayınlanacaktır.

Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından uygulama projeleri için sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde, İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde, İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve

birincilik ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. Mimarlık, mühendislik (inşaat, elektrik, mekanik), peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

Mimarlık ve mühendislik projeleri ücretinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyet değeri; yarışmaya konu kültür kompleksi yapısı

 • Sınıf D Grubu, kültür kompleksi dışında kalan işlev alanları ise 3. Sınıf A Grubu esas alınarak hesaplanacaktır. Açık alanlar ise 2. Sınıf B Grubu üzerinden hesaplanacaktır (Açık alan, peyzaj ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların, kapalı ve yarı açık zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır).

Hizmet alım esasları gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm danışmanlıkların bedelleri idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir. Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birincilik ödülünü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir. Bu süreçte İdare, şartnamede belirtilen üç boyutlu görsel üretim kısıtları dışında, tasarımı kamuoyuna anlatacak ek görseller isteyebilecektir.

İdare tarafından gerek görülmesi halinde, mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden ayrıca hesaplanacaktır.

Bu projenin üstleneceği rol ve işlevler konusunda İstanbul’un Anadolu yakasının ihtiyaç duyduğu donatıyı karşılamak amacıyla projenin hayata geçirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının kısa vadeli ve öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine (unalan.yarisma@ibb.istanbul) göndereceklerdir. Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca yarışma web adresinde açıklanacaktır. Sorular, yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bu kapsamın dışındaki sorular yayınlanmayacaktır.

Hak ve Sorumluluklar

Yarışma sonucunda kazanan projelerin olası intihal durumlarında tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

Derece, mansiyon kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, süresiz olarak İdareye ait olur.

Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 900.000 
İkincilik Ödülü: 700.000 
Üçüncülük Ödülü: 500.000 
Mansiyon: 250.000  (5 adet)
Satın Alma: 300.000 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarih: 22 KASIM 2023 Saat: 17:00

Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 24 Kasım 2023, Cuma

Sonuçların Açıklanma Tarihi: Aralık 2023

Ödül Töreni: İleriki tarihte açıklanacaktır.

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://konkur.istanbul/unalan/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap