İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2021

İzmir Ticaret Borsası tarafından, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak, çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek ve gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenen ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2021

Düzenleyen:İzmir Ticaret Borsası
Kategori:Proje Yarışmaları, Tasarım Yarışması, Fikir Yarışmaları, Öğrenci Yarışması,
Tarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18-35 yaş arası herkes.
Son Başvuru Tarihi:29 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:31 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500₺ (5 kategorinin her birinde)
Mansiyon Ödülü: 2.500₺ (2 Adet)
Sergileme Ödülü: 500₺ (Her kategoriden 5 Adet, toplam 25 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Tarım Gençlerle Yükseliyor proje yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

 • İTB Organlarının üyeleri, İTB Personeli, Seçici Kurul üyeleri ile birinci derece yakınlar dışında kalan, 18-35 yaş arası herkes yarışmaya başvurabilir.
 • Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.  
 • Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemezler.
 • Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınamaz.
 • Başvuran, yarışmaya sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, İTB bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.
 • İTB, başvurulan proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.

Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme

Başvurunun kabul edilmesi için başvuru formunun tam ve varsa ekleriyle birlikte eksiksiz, proje fikrinin açık ve net şekilde anlatılmış olması zorunludur.

Eksik bilgiler içeren ve/veya intihal yapılmış proje başvuruları kabul edilmez.

Başvurular, www.itb.org.tr web sitesi ana sayfasında yer alan başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurularak arge@itb.org.tr adresine iletilir.

E-posta gönderi boyutunun 10 Mb’ı aşması durumunda ücretsiz dosya transferi araçlarıyla (wetransfer/dropbox/google drive vd.) gönderi yapılabilir.

Başvurular, İTB’nin yarışma ilanını takiben başlar ve yarışma takviminde belirtilen tarih esas alınarak son bulur.

Başvurular, Şartname’de belirtilen “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir.

Yarışma Kategorileri

Her başvuru aşağıdaki 5 kategoriden biri seçilerek yapılmalıdır. Değerlendirmeler kategori bazında yapılacaktır.

 1. Akıllı Tarım: Tarım 4.0, tarım teknolojileri, tarımda bilişim, otonom ve otomasyon sistemleri, dijital işletme ve yönetim modelleri vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 2. Çevre Dostu Tarım:Onarıcı tarım, hassas tarım, ekolojik tarım, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımda kültürel önlemler, etkin su kullanımı, sıfır atık ve gıda israfının önlenmesi vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 3. Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim: Pazarlama modelleri, marka stratejileri, reklam ve tanıtım, işletme ve çiftlik yönetimi, ürün geliştirme, ürün farklılaştırma, lojistik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 4. Kırsal Kalkınma: Kırsalda tarım girişimciliği, agro turizm, gastronomi, kadın girişimciliği, kooperatifçilik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 5. Bitkisel ve Hayvansal Üretim: İlk 4 kategoriye girmeyen projeler bu kategoriden başvurabilir.

Seçici Kurul (Değerlendirici Jüri)

Seçici kurul İzmir’de faaliyet gösteren üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, oda/borsalardan ve gerekli görüldüğünde özel sektör temsilcilerden oluşur. Tüm başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

İzmir Ticaret Borsası’nın Değişiklik Yapma Hakkı

İzmir Ticaret Borsası’nın, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararıyla, objektif ve makul gerekçelerle yarışma şartnamesinde belirtilen herhangi bir hususta değişik yapma hakkı saklıdır.

Yarışma İletişim ve Sekretarya

İlgili Birim       : İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü

Telefon No   : 0232.481.1015

Faks No         : 0232.481.1151

E-Posta         : arge@itb.org.tr

Adres             : Gazi Bulvarı No: 2 Konak/İZMİR

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 TL (Kategori bazında 1’er kişiye)

Mansiyon Ödülü: 2.500 TL (Kategoriye bakılmaksızın 2 kişiye)

Sergileme Ödülü: 500 TL (Kategori bazında 5’er, toplamda 25 kişiye)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 KASIM 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 31 ARALIK 2021

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İzmir Ticaret Borsası internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacaktır.

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://itb.org.tr/TarimGencYarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap