Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Temalı Fotoğraf Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fotoğraf sanatı aracılığı ile ekonomik, çevreci, sağlıklı ve trafik tıkanıklığı oluşturmayan sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kent içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım kullanım oranını arttırmak ve şehirde mevcut olan sürdürülebilir ulaşım kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlarıyla Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Temalı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Temalı Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Konya Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Amatör ve profesyonel 18 yaş üstü ilgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:25 AĞUSTOS 2023, Saat 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 EYLÜL 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000
İkincilikÖdülü: 12.500
ÜçüncülükÖdülü: 10.000
Sergileme Ödülü: 5.000 (3 adet)
Sergileme Ödülü: 1.000 ( en fazla 36 adet)
Satın Alma Ödülü: 1.000 (en fazla 20 adet)

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Fotoğraf sanatı aracılığı ile ekonomik, çevreci, sağlıklı ve trafik tıkanıklığı oluşturmayan sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmektir. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kent içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım kullanım oranını arttırmak ve şehrimizde mevcut olan sürdürülebilir ulaşım kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımaktır. Ayrıca bizden sonraki nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir ulaşımın kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya il sınırları içerisinde sürdürülebilir ulaşım (toplu ulaşım tramvay araçları, toplu ulaşım otobüs araçları, bisikletli ulaşım, e-skuter ile ulaşım, yürüme ve yayalaştırma bölgeleri) kapsamına giren ulaşım modlarının fotoğraflanmasını beklemektedir.

Sürdürülebilirlik, hem dünyada hem de ülkemizde önemi giderek artan kavramların başında gelmektedir. Sahip olduğumuz kaynakları tüketmeden gelecek nesillere aktarmak olarak da ifade edilen bu kavramın altında ulaşım oldukça önemli bir konuma sahiptir. Sürdürülebilir ulaşım modlarının kullanımının artması şehirlerin hem bugününe hem de yarınına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla bir fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Yarışma kapsamı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezine ve merkez haricindeki diğer ilçelere hizmet sağlayan toplu ulaşım otobüsleri, Konya Büyükşehir Belediyesi tramvay araçları ve bisiklet tramvayı, bisikletli ulaşım, bisiklet parkları, bisiklet ile ilgili diğer konu ve uygulamalar, elektrikli skuter ile ulaşım, yaya ulaşımı ve araç trafiğine kapalı yayalaştırma bölgeleri (Bedesten, Kazım Karabekir Caddesi vb…), toplu ulaşım otobüs ve tramvay yolcuları ve toplu ulaşım otobüs ve tramvay durakları gibi sürdürülebilir ulaşım kapsamında ifade edilen başlıkları içermektedir.

Sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımı, bireysel otomobil kullanımına göre topluma pek çok fayda sağlamaktadır. Yakıt tüketiminin azaltılması ile ekonomiye, emisyon salınımının azaltılması ile çevre ve iklim değişikliğine, hareketli yaşamı teşvik etmesi ile sağlığa ve ayrıca trafik kazalarının ve trafik tıkanıklığının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışması ile sürdürülebilir ulaşım araçlarının bireysel otomobil kullanımına karşı taşıdığı önemin, özellikle toplu ulaşım araçlarının toplumun her kesimini kapsayıcı olması ve dezavantajlı grupların erişimine uygun olmasının, şehrin yeşil alan ve peyzaj zenginliğinin fotoğraflarda işlenmesi beklenmektedir. Bununla birlikte yarışma, Konya’da sürdürülebilir ulaşıma dair tüm konuları kapsamaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri, temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir. (Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergileme almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin www.konya.bel.tr web adresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi ulasim.konya.bel.tr/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin ödül alan, sergileme/satın alma yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Telif (Kullanım) Haklar

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
  Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde
  tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde
  tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline
  yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya
  Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede
  belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve
  sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine
  ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi
  bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve
  sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
  Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve
  alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde
  kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve
  sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya
  Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma
  sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir
  Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
  kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
  organlarında kullanılabilir, (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim
  kullanılamamaktadır), kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde
  eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak
  kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve
  bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada ödül alan ve satın aldığı fotoğrafların
  başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
  çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
  organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
  dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
  banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak
  sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge
  ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren 1
  (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
  telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda
  elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında
  doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında
  kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh
  adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden
  kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul
  etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
  www.konya.bel.tr web adresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı bulunulan daire
  başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım
  amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme
  Kurulu yetkilidir.
 • Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi ulasim.konya.bel.tr/ adresine üye olmak ve
  fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen
  sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
  Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin ödül alan, sergileme/satınalma
  yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir
  Belediyesi’nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş
  sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
  Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, ulasim.konya.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ulasim.konya.bel.tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ, Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde halit.dundar@konya.bel.tr adresinden veya 0 332 205 42 78 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışma takvimi ve şartlarının herhangi bir sebeple değişikliğine karar verme ve duyurma yetkisi yarışma organizasyon birimindedir. Bu kapsamda herhangi bir değişiklik hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yarışma web sayfası olan ulasim.konya.bel.tr/ adresi üzerinden duyurulacaktır.

Yarışma İletişim

Halit Dündar – 0.332 205 42 78
E-posta: halit.dundar@konya.bel.tr
Web: konya.bel.tr — ulasim.konya.bel.tr

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülü

Birincilik Ödülü: 15.000
İkincilikÖdülü: 12.500
ÜçüncülükÖdülü: 10.000
Sergileme Ödülü: 5.000 (3 adet)
Sergileme Ödülü: 1.000 ( en fazla 36 adet)
Satın Alma Ödülü: 1.000 (en fazla 20 adet)

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Başlangıç Tarihi: 21 HAZİRAN 2023
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 25 AĞUSTOS 2023, Saat 23.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 01 EYLÜL 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 08 EYLÜL 2023

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 16-22 EYLÜL 2023 Avrupa Hareketlilik Haftası (Ödül töreni yeri, tarihi ve saati daha sonra duyurulacaktır.)

Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ulasim.konya.bel.tr/#about

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap