Küçükçekmece Belediyesi İnovasyon Yarışması

Küçükçekmece Belediyesi tarafından, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocukları erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği sağlayarak onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak ve özgün, yenilikçi, üretime değer katabilecek fikir ve projeleri desteklemek amaçlarıyla Küçükçekmece Belediyesi İnovasyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi İnovasyon Yarışması

Düzenleyen:Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve
Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışması, Tasarım Yarışması, Lise Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Küçükçekmece
Kimler Başvurabilir:Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5-6-7-8 Sınıflar) ve
Lise (9-10-11-12 Sınıflar) öğrenim görmekte olan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:29 NİSAN 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Ortaokul ve Lise ayrı olmak üzere Proje ve Fikir Kategorilerinde
toplam ödül: 24.750 ₺
+Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket + Danışman Öğretmene Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

İlçemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; İlçemizde ve ülkemiz genelinde bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmektir. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği sağlayarak onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır. Özgün, yenilikçi, üretime değer katabilecek fikir ve projeleri desteklemektir.

Kurallar

 • Konu seçimi ve soruna yaklaşım açısından özgünlük (konunun daha önce aynı biçimde benzer yöntemle, çalışılmamış olması) ve daha önce herhangi bir yarışmadan derece almamış olması
 • Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında bütünsellik bulunması
 • Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması
 • Uygulanabilirlik ve sonuca ulaşabilme yeterliliği
 • Sunumlar en fazla 15 dakika ile sınırlandırılmıştır.

Katılım

 • Küçükçekmece Belediyesi /İstanbul tarafından düzenlenen yarışma, Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel ortaokul ve lise okulların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılmak için katkı payı ücreti bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5-6-7-8 Sınıflar) ve Lise (9-10-11-12 Sınıflar) öğrenim görmekte olan öğrenciler başvurabilir. (Grup katılımlarında da geçerlidir.)
 • Yarışmacıların, yarışmaya kayıt olması zorunludur.
 • Yarışmaya kayıtlar http://kucukcekmece.istanbul/yarismalar sitesinden istenilen bilgiler girilerek yapılacaktır.
 • Yarışma; Ortaokul Fikir ve Proje kategorisi; Lise Fikir ve Proje kategorisi olmak üzere 4 (dört) kategoride yapılacaktır.
 • Yarışmacı Fikir, Proje veya her iki kategoriye de başvurabilir.
 • Yarışmacı farklı çalışmalarla aynı ya da farklı kategorilere birden fazla başvuruda bulunabilir.
 • Yarışmacılar, bireysel ya da grup olarak katılabilir.
 •  Yarışmaya grup olarak başvurularda grup üyeleri en fazla 5 kişiden oluşabilir.
 • Grup katılımında ödül grup liderine verilecektir.
 • Dereceye giren bütün yarışmacılara (gruplar dâhil) madalya verilecektir.
 • Başvurular, 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar yapılır.

Değerlendirme

Fikir Kategorisi

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPuanJüri Puanı
1.Önerilen fikrin özgünlüğü15 
2.Fikrin nasıl üretildiği (amacı)5 
3.Fikrin amacına ulaşma potansiyeli10 
4.Fikrin bilimsel alt yapısı5 
5.Fikrin hedef kitlesinin belirtilmesi5 
6.Fikrin toplumsal bir yarar sağlama kapasitesi10 
7.Fikrin ekonomik bir katkı sunabilme ihtimali5 
8.Fikrin benzerlerinden farkı5 
9.Fikrin bir ürüne/ hizmete dönüşebilme ihtimali5 
10.Fikrin Ar-Ge Niteliği5 
11.Yeni fikirler oluşmasına sağladığı katkı5 
12.Fikrin sosyal etkisi5 
13.Fikrin uygulanabilirliği10 
14.Fikrin hayata geçirilmesi için gereken bütçenin uygunluğu5 
15.Fikrin sunulması5 
 TOPLAM100 

Proje Kategorisi

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPuanJüri Puanı
    
1.Önerilen projenin özgünlüğü15 
2.Projenin amacı5 
3.Projenin kapsamı5 
4.Projenin yöntemi5 
5.Projenin bilimsel alt yapısı olması5 
6.Projenin bir problem çözümüne katkı sağlama potansiyeli10 
7.Projenin toplumsal bir yarar sağlama kapasitesi5 
8.Projenin ekonomik bir katkı sunabilme ihtimali5 
9.Projenin ticari bir ürüne dönüşebilme ihtimali5 
10.Proje sonuçları5 
11.Projenin uygulanabilirliği5 
12.Proje prototipinin olması5 
13.Projeyi benzerlerinden ayıran özellikleri5 
14.Projenin hedef kullanıcı kitlesinin belirtilmiş olması5 
15.Projenin sürdürülebilirliği5 
16.Projenin çevreciliği5 
17.Projenin sunulması5 
 TOPLAM100 

Diğer Hususlar

 • Yönergenin Küçükçekmece Belediyesi internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru yapılmış sayılır.
 • Yarışmanın elemelerindeki değerlendirme, organizasyonun belirleyeceği, uzmanlardan oluşan, tarafsız bir “jüri” tarafından yapılacaktır. Jürinin kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Fikirler ve Projeler kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ve taklit edildiği tespit edilen fikirler ve projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden organizasyon sorumlu olmayacağı gibi, organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 • Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.
 • Eşitlik durumunda yarışmacıların:
 •  Fikir Kategorisinde “Önerilen Fikrin Özgünlüğü” puanına bakılarak düşük puan elenecektir. Yine eşitliğin devam etmesi durumunda “ Fikrin toplumsal bir yarar sağlama kapasitesi” puanına bakılarak düşük puan elenecektir. Yine eşitliğin devam etmesi durumunda kura yöntemiyle eşitlik bozulur.
 • Proje Kategorisinde “Önerilen Projenin Özgünlüğü” puanına bakılarak düşük puan elenecektir. Yine eşitliğin devam etmesi durumunda “Projenin bir problem çözümüne katkı sağlama potansiyeli” puanına bakılarak düşük puan elenecektir. Yine eşitliğin devam etmesi durumunda kura yöntemiyle eşitlik bozulur.

İtiraz

İtiraz kurulu oluşturulmayacak olup, Jüri kararı nihaidir.

Bildirim

İnovasyon yarışmasına katılan tüm yarışmacılar bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Yarışma İletişim

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Bilgi Evleri Halkla İlişkiler Birimi: İrtibat Telefonu: 444 4 360 (Dâhili 8965) (09.00–17.00 saatleri arası)

Web site: http://kucukcekmece.istanbul/yarismalar

Küçükçekmece Belediyesi İnovasyon Yarışması Ödülleri

Ortaokul Fikir Kategorisi

Birincilik Ödülü:2.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket

İkincilik Ödülü: 1.500 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Lise Fikir Kategorisi

Birincilik Ödülü:2.500 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket

İkincilik Ödülü: 2.000 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Ortaokul Proje Kategorisi

Birincilik Ödülü:2.750 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket

İkincilik Ödülü: 2.250 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncülük Ödülü: 1.750 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Lise Proje Kategorisi

Birincilik Ödülü:3.000 TL Para Ödülü +Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket+Danışman Öğretmene Plaket

İkincilik Ödülü: 2.500 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL Para Ödülü + Madalya+ Okul Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 NİSAN 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Küçükçekmece Belediyesi İnovasyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ykbgosterimerkezi.com/Yarisma/_inovasyon2022.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap