MAKSDER Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması

MAKSDER tarafından, mobilya sektörünün gelişimine katkı sunmak uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, bu alanda başarı gösteren genç tasarımcıları özendirmek ve ödüllendirmek amaçlarıyla MAKSDER Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen ödüllü mobilya tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

MAKSDER Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği – MAKSDER
Kategori:Mobilya Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım,
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi
ile ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan kayıtlı tüm lisans öğrencileri
ve bu bölümlerden en fazla 12 ay evvel mezun olmuş tasarımcılar.
Son Başvuru Tarihi:4 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:9-14 MAYIS 2022
Ödüller:Her Kategoride Ayrı Olmak Üzere:
Birincilik Ödülü: 18.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 9.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki ilerlemeyi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, bu alanda başarı gösteren genç tasarımcıları özendirmek ve ödüllendirmek, bu genç ve başarılı tasarımcıları sektördeki tasarım işvereni firmalara tanıtmak ve verimli işbirlikleri oluşmasına zemin hazırlamak amacı ile “MAKSDER Tasarım Yarışması” düzenlenir.

Yarışma Kategorileri ve Konusu

12. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması’nın 2 ayrı kategorisi vardır.

Konut İçi Depolama ve/veya Korumaya Yönelik Mobilya Organizasyonu Kategorisi: Balkon, Antre ve benzeri mekanlarda depolama ve/veya korumaya yönelik, katılımcının tespit edeceği sorun ve/veya ihtiyaçların mobilya aksesuarı bağlamında yenilikçi bir yaklaşımla çözümlenmesi beklenmektedir.

Aksesuar olarak Tamamlayıcı Mobilya Kategorisi: Kullanım çevresi katılımcı tarafından belirlenecek, mobilya aksesuar üretimine uygun fonksiyonel müstakil mobilya aksesuarı tasarımında yenilikçi bir yaklaşımla çözümlenmesi beklenmektedir.

Çözüm önerilerinde; yaratıcılık, yenilikçilik, fonksiyonellik, uygulanabilirlik ve güvenlik ilkeleri gözetilerek, güncel veya yeni ürün-kullanım senaryoları üzerinden, temel tasarım kavram ve ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmalıdır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışma, Türkiye’deki üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık, İç mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan kayıtlı tüm lisans öğrencilerin katılımına ve bu bölümlerden en fazla 12 ay evvel mezun olmuş tasarımcılara açıktır. Katılımcıların yarışma başvuru tarihinden 12 ay öncesine kadar (yani en erken 2020-21 Bahar Dönemi’nde, en geç de 2021-22 Güz Dönemi ’nde mezun olmuş), üniversitelerin söz konusu bölümlerinin öğrencisi olduklarını belgelemeleri gerekmektedir (01.12.2020-04.03.2022 tarihleri arasını kapsamalıdır.).

Tüm katılımcıların T.C. Vatandaşı olması gerekmektedir.

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yarışmaya her kategoride sadece 1 proje ile katılabilirler.

3. Katılımcılar Üniversitelerde ders kapsamında geliştirdikleri okul projeleri ile yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya katılan her projenin özgün ve yenilikçi olması, daha önce üretilmemiş olması, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması şartları aranmaktadır.

5. Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da tasarıma benzerliğinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar katılımcıya aittir.

6. MAKSDER personeli, jüri üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz.

7. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa MAKSDER Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

8. Yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

9. Katılımcılar yarışmaya sadece bireysel projeler ile katılabilirler. Grup katılımı kabul edilmeyecektir.

Katılım Formatı

1. Katılımcılar yarışmaya, yarisma.maksder.org.tr web sitesi üzerinden katılacaklardır.

Katılımcılar web sitesi üzerinden önce üye girişi yapacak ve kendileri ile iletişimi sağlayacak her türlü gerekli kimlik bilgisi, adres, telefon, e-posta adresi vb. irtibat bilgilerini üye girişi bölümündeki forma gireceklerdir.

Katılımcılar Aidiyetlik Formunu dolduracaklardır: Aidiyetlik formu, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde, sorumluluğun tamamen başvuru sahiplerine ait olduğunu bildiren yazılı ve imzalı belgedir.

Katılımcılar aktif öğrenci olduğunu gösteren belgeyi veya mezuniyet tarihi gösteren belgeyi sisteme dijital olarak JPG formatına yükleyecektir.

2. Yarışmaya katılacak olanlar;

Proje yükleme arayüzüne ancak üye kaydını oluşturduktan sonra ulaşabilir.

Proje yükleme arayüzünde doldurulması istenen metin alanları sırası ile aşağıdaki gibidir.

-Proje Adı

-Tasarlanma Amacı (350 karakter)

Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.

-Ön Görülen Malzemeler (160 karakter)

Önerilen malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve seçilme sebepleri.

-Ön Görülen Üretim Yöntemleri (180 karakter).

-Proje Raporu (1800 karakter)

Projenin amaçlarını ve kullanım senaryosunu yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını tanımlayan ve ürünün malzemeleri ile üretim yöntemlerini detaylı olarak açıklayan en fazla 1800 karakterden oluşan rapordur.

-Proje Görselleri:

Çözüm önerisi bütünleşik veya iki farklı tasarım da olsa tek bir başvuru olarak değerlendirilecektir.

Sunum paftalarında yer alması gereken içerik aşağıdaki gibidir.

Tasarımın genel ve teknik anlatımları (perspektifler, patlak perspektif, kesit ve detay dahil teknik çizimler olmalıdır)

Problem tanımı ve önerilen çözümler

Ürün kullanım senaryoları (ürün -kullanıcı-mekan ilişkileri)

3. Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar;

Proje en fazla 5 adet pafta ile anlatılmalıdır.

Her pafta A3 boyutunda olmalıdır (297mm x 420mm- yatay kullanım),

Paftalar jpeg formatında hazırlanmalıdır.

Paftalar 150(dpi) çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Her pafta en fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

Paftalar herhangi kimlik, isim bilgisi içermemelidir.

Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

-Proje Tanıtım Filmi (İsteğe bağlı olarak hazırlanabilir.) Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir, teslimi zorunlu değildir. Film, en fazla 50mb büyüklüğünde, mp4 formatında hazırlanmış ve bir dakikadan uzun olmamalıdır.

• Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

• Tasarım yapılan paftanın/ların alt kenarından 4cm yukarıya çizilecek 1px kalınlıkta bir çizginin altına sırasıyla;

Tasarımın isim önerisi,

Tasarımın kategorisi (Depolama ve / veya Korumaya Yönelik Mobilya Organizasyonu Kategorisi veya Aksesuar olarak Tamamlayıcı Mobilya Kategorisi),

Projenin amacı, konusu ve malzeme-üretim yöntemine dair kısa açıklama (250 karakter) Pafta sayfa sayısı

• Katılımcılar yatay olarak hazırladıkları A3 paftaların sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir rumuz yazacaklardır. Kullanılacak rumuzun katılımcının kişilik bilgisini (doğum tarihi, isim baş harfleri gibi) vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

• Jüri, ihtiyaç halinde ilave doküman talep edebilir.

Üyelik kaydı aşamasının proje yükleme aşamasına bırakılmaması ve daha evvel yapılması tavsiye edilir.

Proje yüklemelerinin son gün ve son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 04 Mart 2022 Cuma günü gece saat 23:59’dan sonra kabul edilmeyecektir.

Üyelik kaydı ve proje yükleme ile ilgili yoğunluk sebebi ile son günlerde çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir ve başvuru süresi (mücbir sebep olmadığı takdirde) uzatılmayacaktır.

Jüri Üyeleri

• Dr. Öğr. Üyesi Arsal ARISAL, İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

• Tekin ÇINAR, STARAX, Star Mutfak ve Mobilya Aksesuarları San. Ve Tic. A.Ş., MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı

• Arş. Gör. Ahmet Çetin EYÜP, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

• Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

• Savaş ÖZTAŞ, Divanev Mobilya, Tasarım Grup Yöneticisi

• Yılmaz Temel SEBER, Doğtaş Mobilya, Tasarım Direktörü

• Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Jüri Üyeleri Alfabetik sıra ile sıralanmıştır. MAKSDER, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler web sitesinde yayınlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan ürünlerin değerlendirileceği kriterler aşağıdaki gibidir;

İnovasyon: Tasarım önerisinin yaratıcı, yenilikçi ve özgün olması.

Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan güncel eğilimlere uygun olması: görsel bütünlük, çekicilik.

İşlevsellik: Tasarım önerisinin tespit edilen soruna/ihtiyaca verimli bir çözüm önerebilmesi.

Üretilebilirlik: Tasarım önerisinin güncel malzeme ve üretim yöntemlerine uygun olması. Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

Sürdürülebilirlik: Üretim-kullanım-geri dönüşümde çevre dostu olmak ve çevre normlarına uygunluk sağlayabilmesi.

Eserlerin yenilikçiliğine ve özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması ve Tanıtımı

Ödül alan projelerin ve tasarımcılarının duyurulması ödül töreninde gerçekleşecek ve takip eden günlerde yarışma web sitesinden online olarak duyurulacaktır. Ödül kazanan projeler ve tasarımcılarının kontak bilgileri fuarda sergilenecek, yarışma web sitesi ve sosyal mecra platformlarından duyurulacaktır.

Tasarım Hakları

• Dereceye giren tüm projelerin tasarım tescil başvurularını proje sahibi adına yapacaktır. Dereceye girmeyen projelerin tasarım üzerindeki tasarruf hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Tasarım sahibi, MAKSDER üyeleri ile anlaşarak tasarımın kullanım haklarını aşağıdaki şartlar çerçevesinde MAKSDER üyesi firmaya devredebilecektir;

• Tasarımın üretime geçmesi için belirlenen bedel tasarımcıya doğrudan ödenecek, (%17 stopaj kesintisi düşülecektir)

 • MAKSDER üyesi birden fazla üreticinin projeyi talep etmesi halinde ise MAKSDER, talipler arasında açık arttırma düzenleyecek ve sonucunda tasarımı alacak firmayı belirleyecektir.

Diğer Hususlar

• MAKSDER, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilir.

• MAKSDER, yarışmada ödül kazanan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkına süresiz sahip olacaktır.

• MAKSDER üyesi firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle MAKSDER üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, katılımcıya aittir.

• Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Yarışma sekreterliği: MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği

Adres:  Cumhuriyet Mah. 1992.Sok. No:16 Vetro City Kat:6 D:155-156 Beylikdüzü /İstanbul

Tel: 0 212 255 70 54-55

Faks: 0 212 255 70 57

E-Mail: info@maksder.org.tr

MAKSDER Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması Ödülleri

Her Kategoride Ayrı Olmak Üzere:
Birincilik Ödülü: 18.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 9.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺

Para ödülleri derecelerin görsellerinin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir. Jüri gerekli görürse mansiyon adedini arttırabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 MART 2022

Jüri Değerlendirmesi: 14 – 18 MART 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi ve Ödül: 9-14 MAYIS 2022

MAKSDER Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarisma.maksder.org.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap