Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2023

MSMB Mimarhane tarafından, öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslaması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri amaçlarıyla Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2023 düzenleniyor. Ödüllü mimari ödül yarışması başvuruları devam ediyor.

Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2023

Düzenleyen:MSMB Mimarhane
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) dersleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun proje hazırlamış mimarlık öğrencileri ve mezunları.
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 KASIM 2023, Saat 22.00
Ödüller:Proje seçki ödülü: (10 adet) 5.000

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) derslerinde; mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara yer verilmektedir. Bu temalar çeşitli biçimlerde açığa çıkabilmektedir. Yerin dinamik karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari tavırları araştırmaya, farkındalık kazanmaya ve onlara eklemlenmeye yönelik yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.

Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin derlenmesi, görünür hale gelmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslayacak olması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri bu Seçki’den beklenen diğer çıktılar arasındadır.

Yarışma Kapsamı

 • 2023’de dördüncü kez düzenlenecek olan Seçki’ye; 2022 Güz ve 2023 Bahar öğretim dönemlerinde, sadece mimarlık bölümlerinin 2, 3 ve 4. sınıf proje derslerinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.
 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.
 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuru yapabilir. Ortak katılım olabilir. Ödül kişiler arasında bölünecektir.
 • Amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerin başvurusunda herhangi bir alt kategori belirlenmemiştir.
 • Başvuru sayısı, nitelikleri ve sınıf düzeylerine bağlı olarak, değerlendirme kurulu değerlendirmede inisiyatif kullanabilir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • MSMB Mimarhane tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) dersleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun proje hazırlamış mimarlık öğrencileri ve mezunları** başvurabilir.
 • Seçki’ye; 2022 Güz ve 2023 Bahar öğretim dönemlerini kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2,3 ve 4. sınıf atölye derslerinde üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.
 • Bu dönemlerde üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.
 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuruda bulunabilir.
 • Seçki‘ye değerlendirme kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
 • Değerlendirme kurulu üyelerinin görevli oldukları okullarda bizzat yürütücüsü oldukları projeler Seçki’ye katılabilir, ancak ilgili değerlendirme kurulu üyesi proje hakkında oy kullanamaz.
 • Tüm başvurular www.mimarhane.org/secki2023  adresinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilecektir.
 • Seçki adresinde bulunan Başvuru Formu alanından başvuru yapılmalıdır.
 • Paftalar okulda üretilen mimari projeden içerik olarak büyük farklılıklar göstermemelidir.
 • Başvuru dosyasında bir proje açıklama metni (250 – 500 kelime arasında) olmalıdır. Metinde, mimari tasarımla alakalı genel açıklayıcı bilgiler verilmeli, Seçki’nin amaçlarında ifade edilen meselelerle nasıl ilgi kurulduğu ve bunların nasıl yorumlandığı açıklanmalıdır.
 • Katılımcıların başvuru için paftalarını Seçki formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir.
 • Paftalar beyaz zemin üzerine, 100 x140 cm boyutunda, dikey formatta ve 150 dpi çözünürlükle, verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Pafta düzeni sağlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylar için Pafta Şablonu
 •  Tüm içerik, ilk sayfada proje metni olacak şekilde proje paftalarıyla beraber (ilk paftadan son paftaya doğru sıralı, en fazla 4 pafta) tek bir pdf dosyası haline getirilip sisteme yüklenmelidir.
 • Katılımcılar rakamlardan oluşan 6 haneli bir rumuz belirlemeli, başvuru dosyalarını da bu numara ile isimlendirmelidir. Başvuru esnasında proje açıklama metni ve paftaları içeren tek dosya “rumuz.pdf” adı ile sisteme yüklenecektir. Örnek : “569874.pdf”
 • Katılımcılar, Seçki’ye katılmakla projelerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Mimarhane gerektiği takdirde öğrencinin okulu ile projenin özgünlüğü konusunda irtibata geçebilir.
 • Projeler daha önce herhangi bir yarışmada (ulusal ya da uluslararası) ödül almış ya da sergilenmiş olabilir.
 • İnternet üzerinden Seçki’ye başvurma aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen kişiler ile irtibata geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Problem giderildiğinde katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi-2023’ye katılım ücretsizdir.
 • Katılım şartlarına uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin seçkinin amacına uygun olarak üretilmiş olması,
 • Projenin iç tutarlılığa sahip olması,
 • Tasarım fikrinin anlaşılır görsel araçlarla ifade edilmiş olması gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

Dijital ortamda gerçekleşecek olan değerlendirme iki aşamalıdır.

1. Aşama: Adaylar tarafından seçki web sitesine (www.mimarhane.org/secki2023) dijital olarak yüklenen projeler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Seçki‘de yer almaya hak kazanacaktır.

2. Aşama: İlk elemeyi geçen projeler değerlendirilecek ve değerlendirme kurulunun kararına bağlı olarak belirli sayıda proje -teşvik amaçlı- ödüllendirilecektir. Değerlendirme kurulu takdiri ile bazı projeler özel olarak vurgulanabilir.

Değerlendirme kurulu incelemesinin ardından seçki sonuçları Mimarhane web sitesinde yayınlanacaktır.

 Katılımcı Gizliliği

 • Paftalarda ve proje açıklama metninde öğrencinin ad-soyad, okul gibi bilgileri yer almamalıdır.
 • Katılımcı kimliği ile ilgili bilgiler başvuru formunda alınacak, fakat değerlendirme kurulundan gizli tutulacak, tüm süreç katılımcıların belirledikleri rumuz numaraları üzerinden yürütülecektir.

Yayın-Telif Hakkı

 • Seçkiye başvuran eserler www.mimarhane.org/secki2023 adresinde sergilenecektir.  MSMB gerektiğinde kitapçık ile ya da online sergileme hakkına sahiptir.
 • Seçkiye başvuran öğrenci isminin, bulunduğu okulun ve okul projesinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
 • MSMB istediği projeyi yayınlama ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 • MSMB gerekli gördüğü takdirde, seçki takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya seçkiyi iptal edebilir.
 • Katılımcı, şartnamede belirtilmeyen ya da tereddüte düşülen konularda MSMB’nin vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçkiye katılan tüm adaylar, başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcıların bu şartname hükümlerine başvuru sonrasında itiraz hakkı yoktur.

Başvuru Formu

Başvurularınızı online olarak aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

Başvuru Linki

15 Ekim 2023 Saat 23:59’da sistem otomatik olarak başvuru alımına ve dosya yüklemeye kapanmaktadır.

Lütfen dosya yükleme, basvuru sırasında olabilecek teknik yogunluk vb. sebeplerden dolayı son saatlere ve dakikalara kalmamanızı tavsiye ederiz.

Başvuru esnasında yaşayacağınız teknik aksaklıklara yardım alabilmek için mimarhanesecki@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Soru ve Cevaplar

Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne dair sorular 23.07.2023- 06.08.2023 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla mimarhanesecki@gmail.com iletilmelidir.

Yarışma kapsamı ve içeriği geçen sene ile aynı olduğı için geçen seneye ait bilgilerden , başvurulardan istifade edebilirsiniz. Seçki2022 , Seçki2021,  Seçki2020

Yarışma Kurulları

Yürütme Kurulu

 • Betül Karadeniz
 • Büşra KORKMAZ
 • Mustafa TUTAR
 • Rabia DOKUMACI
 • Zeynep ASLAN

Değerlendirme Kurulu

 • Abdullah Asım DİVLELİ
 • Ahmet YILMAZ
 • Ali Derya DOSTOĞLU
 • Aslı ÖZBAY
 • Celâleddin ÇELİK
 • Cemile Feyzan Şimşek
 • Emre Can YILMAZ
 • Enes ALUÇ
 • Halil İbrahim DÜZENLİ
 • İbrahim Hakkı YİĞİT
 • Nil AYNALI
 • Salih PULCU

Raportörler

 • Baver Bekiroğlu
 • Enes UYAR
 • İ. Agâh TAŞTEMİR
 • M. Emin AKYÜREK
 • M. Salih Özalp
 • M. Salih Yurdagül
 • M. Talha ÖKSÜZOĞLU
 • Ömer Faruk TEKİN
 • Sedat AKDOĞMUŞ
 • Talip ÖZERDEM

Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2023 Ödülleri

Proje seçki ödülü: (10 adet) 5.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarih: 15 EKİM 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 29 KASIM 2023, Saat: 22:00

Değerlendirme kurulu gerektiği takdirde özel ödül takdir edebilir, Seçki Ödül sayısını azaltabilir ya da artırabilir.

Ödül Töreni: İleriki tarihte açıklanacaktır.

Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mimarhane.org/secki2023/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap