Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması

Bursa’da sosyal girişimciliğin gelişmesi, yaygınlaşması, teşvik edilmesi ve sosyal girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması düzenlenmektedir. Her yıl düzenlenmesi planlanan Sosyal Girişimcilik Yarışması Erken Aşama ve İleri Aşama Sosyal Girişimcilerin başvurusuna açıktır.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması

  Düzenleyen:

Nilüfer Belediyesi,

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,

Uludağ Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi,

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

  Kategori: Girişimcilik, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Bursa
  Kimler Başvurabilir: 18 Yaşından Büyük ve Bursa’da İkamet Eden Tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
  Son Başvuru Tarihi: 01 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 EKİM 2020
  Ödüller:

Eğitim Desteği

Mentörlük Desteği

Paylaşımlı Ofis Desteği

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUKOZA Programından Faydalanma
İmkânı

   

Yarışmanın Amacı

Sosyal girişim kavramı Türkiye’de nispeten yeni bir kavramdır ve alan hızla büyümektedir. Sektöre sürekli yeni sosyal girişimler ve ekosistem aktörleri girmekte; bunlar, sosyal ve çevresel etki için yeni yaklaşımlar geliştirmekte sosyal içerme, ekonomik entegrasyon ve kalkınmayı teşvik etmektedir.
Nilüfer Belediyesi sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir belediye olarak son 4 yıldır sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında çalışmalar yürütmektedir.
2019 yılında iştirakçi olarak dâhil olunan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi dolayısıyla da yerelde kapasite geliştirme ve yerelde bir sosyal girişimcilik ağı kurmak mümkün olabilmiştir.
Nilüfer Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin destekleriyle kurmakta olduğu ve 2020 yılı içerisinde açılışını yapacağı Sosyal Girişimcilik Merkezi ile Bursa’da sosyal girişimci sayısının artması ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Eğitim, mentorluk, kuluçka desteklerinin yanı sıra Merkezin temel çalışmalarından biri de her sene düzenlenmesi planlanan Sosyal Girişimcilik Yarışması’dır. Bu sayede, bölgede sosyal girişimcilikle ilgili farkındalık artırılması, potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Yarışma Nilüfer Belediyesi Koordinatörlüğünde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile düzenlenecektir.
Yarışma kapsamında iki farklı aşamada olan sosyal girişimlerin başvuruları kabul edilecektir:
Erken Aşama: Henüz fikir aşamasında olan ve/veya fizibilitesi yapılmış ya da belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir.
İleri Aşama: En az 3 yıldır aktif olan, faaliyet gösterdiği alanda hedef kitlesi üzerinde etki yaratan ve ölçeklenme potansiyeli olan sosyal girişimlerin başvuruları kabul edilmektedir.

Yarışmanın Genel Hedefleri

● Sosyal girişimcilik konusunda farkındalık artırmak
● Sosyal girişimcileri desteklemek
● Halkı sosyal ve çevresel sorunların çözümü için düşünmeye yönlendirerek sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek
● Bursa özelindeki sosyal girişimcilik potansiyelini anlamak ve artırmak

Yarışmanın Özel Hedefleri

 • Bursa’nın sorunlarına özel yaratıcı çözümler gelişmesine katkı sağlamak
 • Bölgedeki sosyal girişimci sayısı ve faaliyetlerini artırmak
 • Sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunmak.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Yarışma 18 yaş ve Bursa’da ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açık olacaktır.
 • Yarışma başvurusu Erken aşama ve İleri aşama kategorileri üzerinden yapılacaktır.
 • Bir kişi/ekip birden fazla sosyal girişimiyle başvuruda bulunabilir.
 • Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
 • Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya katılım için gerekli olan diğer başvuru koşullarına Yarışma Rehberinden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Girişimcilik Yarışma Ödülleri

Yarışma kapsamında seçilecek 3 erken aşama, 3 ileri aşama projeye verilecek destekler şu şekildedir:

Eğitim Desteği: Seçilen sosyal girişimlerin Merkezin sunduğu çeşitli eğitim programlarına doğrudan erişimi sağlanacaktır.

Mentörlük Desteği: Seçilen sosyal girişimlerin ihtiyaçlarına göre (iş modeli, pazarlama, ekip yönetimi, hukuksal altyapı, finansmana erişim, etki ölçümleme vb gibi) mentör atanarak 4 seanslık mentörlük desteği almaları sağlanacaktır.

Paylaşımlı Ofis Desteği: Seçilen sosyal girişimlere Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde oluşturulmuş olan paylaşımlı ofis alanında 6-12 ay arası çalışma ünitesi sağlanacaktır. Bu destek bilgisayar, internet, printer,
toplantı odası kullanımı gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUKOZA Programından Faydalanma İmkânı: ULUKOZA Programı, girişimcilerin iş fikirlerini doğrulamalarını, uygulanabilir ve tekrarlanabilir iş modelleri geliştirmelerini, yatırımcılara yönelik iş planı ve sunum oluşturmalarını ve TÜBİTAK 1512 hibe desteği almalarını sağlar.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma Başvuru Sürecinin Başlangıcı: 20 Ağustos 2020
 • Yarışma İçin Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2020
 • Ön Değerlendirmeyi Geçerek Finale Kalan Projelerin Açıklanması: 15 Ekim 2020
 • Finalistlere Sosyal Etki Eğitimi Verilmesi ve Girişimci Sunumlarının Yapılması: 15 Ekim- 25 Ekim 2020
 • Ödül Töreni: 1 Kasım 2020

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://niluferinovasyonmerkezi.com/sosyal-girisimcilik-yarisma-basvurusu/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap