Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması

Ataköy Rotary Kulübü tarafından, Uluslararası Rotary’nin 6 odak noktası arasında yer alan “Temel Eğitim ve Okuryazarlık” ve “Hastalıklardan Korunma ve Tedavi Yöntemleri” ana başlıklarından esinlenerek “Eğitim” ve “Sağlık” temalarında Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması düzenlenmektedir. Bu alanlarda yapay zeka kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen ödüllü yapay zeka yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması

  Düzenleyen: Ataköy Rotary Kulübü
  Kategori: Fikir, Proje, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MAYIS 2020 Saat 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 MAYIS 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://orscelikbalkanbilimyarismasi.com/
  Ödüller:

Sağlık Temalı Yapay Zekâ Projesi Ödülleri

Birinci: 25.000₺

İkinci: 15.000₺

Üçüncü: 10.000₺

Eğitim Temalı Yapay Zekâ Projesi Ödülleri

Birinci: 25.000₺

İkinci: 15.000₺

Üçüncü: 10.000

Yarışmanın Amacı

“Eğitim” ve “Sağlık” temaları kapsamında yapay zekâ kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini hedeflediğimiz bu yarışma, yıllar içerisinde yapay zekâ alanında farklı odak noktalarını veya temaları ele alarak gelenekselleşecek bir proje halini alacaktır.

Bu yarışma ile;

• Sağlık ve eğitim alanlarında kurulacak ekosistem ile ulusal ve uluslararası girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlanması,

• Genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam hazırlanması ve bu fikirlerin yatırım derinliğinin arttırılması,

• Girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücünü̈ arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlanması,

• Girişim hızlandırma yaklaşımı ile girişimcilerin bir sonraki aşamaya taşınması,

• Sağlık ve eğitim sektöründe inovasyon yetkinliğinin arttırılması, amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

Gerçek Kişilerin Katılım Koşulları

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti’nde oturma ve/veya çalışma izni olan yabancı ülke vatandaşları katılabilmektedir. Katılım koşulları arasında yaş, meslek, eğitim vs. gibi herhangi başka bir sınırlama söz konusu değildir.

Tüzel Kişilerin Katılım Koşulları

Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan şirketler katılabilmektedir. Tüzel kişilerin yarışmaya sunacakları projenin daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış ve proje ile ticari veya maddi bir kazanım sağlanmamış olması gerekmektedir.

Grup ve Kişisel Katılım Koşulları

Adaylar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi oluşturacakları bir grup ile de katılabilirler.

Kategori Başvuruları Hakkında

Yarışma ‘Eğitim’ ve ‘Sağlık’ olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir. Her iki kategoride de kazanan ilk 3 proje ayrı ayrı belirlenecektir. Kişiler ve gruplar aynı kategoride birden çok başvuru gerçekleştiremezler ancak her iki kategoride hazırladıkları farklı 2 proje ile yarışmaya katılım gösterebilirler.

Yarışma Formatı ve Detayları

Yarışma; sağlık veya eğitim ile ilgili bir soruna odaklanan, yapay zekâ kullanılarak yenilikçi ve teknoloji tabanlı çözümler getiren, yarışma kapsamında en az prototip seviyesinde proje sunabilecek kişileri aramaktadır. Bu sebeple yarışma bir fikir yarışması değildir. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında katılımcılardan başvurdukları proje içeriklerini çalışan prototiplere dönüştürmeleri beklenmektedir. Yarışma bitiminde yarışmayı düzenleyen kurum çıkan ürünleri satın almayacak veya bir projede kullanılmak üzere kiralama teklifinde bulunmayacaktır. Ancak yarışmayı kazanan kişiler veya gruplar, Ataköy Rotary Kulübü’nün yarışmanın tanıtımı kapsamında projeleri ve projeler hakkında uygun gördüğü bilgileri fikri mülkiyet haklarına saygı duyacak şekilde sergileme ve duyurma hakkına sahip olduğunu yarışmaya başvurdukları andan itibaren kabul etmiş olacaklardır.

Kişiler veya gruplar, yarışma internet sitesindeki yönergeleri takip ederek başvurularını gerçekleştireceklerdir. Kayıt ve başvuru aşamasında, sistem tarafından talep edilen bilgilerin açık, net ve eksiksiz bir şekilde paylaşılması gerekmektedir.

Başvurular sırasında paylaşılmak istenilen “JPG, GIF, PNG, PDF, Word, Excel, Powerpoint” formatındaki dosyalar, her birinin boyutu 5 MB’dan daha büyük olmayacak şekilde direkt olarak sisteme yüklenebilecektir. Bu özellikleri sağlamayan dosyalar için bir dosya aktarım adresi yaratılmalı ve başvuru sayfasındaki ilgili kısma bu adres eklenmelidir.

Yarışmacılardan İstenecek Bilgiler

Başvuru aşamasında projeniz ile ilgili paylaşmanız gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır;

  •  Projenizin Amacı
  •  Tespit Edilmiş İhtiyacın Analizi ve Açıklaması
  •  Sunduğunuz Çözümün Teknolojik Altyapısı ve Uygulama Yöntemi (Kullanılan Algoritmalar, Varsa IoT Kullanımı İle İlgili Detaylı Açıklama vb.)
  •  Sunduğunuz Çözümün Sağlayacağı Toplumsal Katkı
  •  Sunduğunuz Çözümü Varsa Benzer Çözümlerden Ayıran Yenilikçi Tarafları
  •  Sunulan Çözümün Sağlayacağı Ticari Katkı
  •  Takım Üyeleri ve Rolleri

Katılımcılar başvurularını yaparken 11. maddede yer alan taahhütnameyi okumaları, anlamaları, gerekli kısımları doldurmaları ve belgenin sol alt köşesine “Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum” ibaresini ve isim ve soy isimlerini el yazısı ile yazarak imzalamaları ve sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şirketlerin başvurusu sırasında, bu belgenin kaşelenmesi, şirket yetkilisi olarak imzalayan kişinin imza sirkülerinin ve şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesinin ayrıca sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 25.03.2020-REV02 6

Ön değerlendirmeyi geçen projeler yarı finalde jüri tarafından değerlendirilecek ve her temada en iyi 7 proje belirlenecektir. Bu projeleri hazırlayan kişi veya gruplara, girişimcilik becerilerini iyileştirmeleri amacıyla ücretsiz eğitimler ve mentörlük desteği verilecektir.

Yarı finale kalmaya hak kazanmış olan projelerin arasından her temada en iyi 3 projenin seçileceği final değerlendirmesinde, kişi ve gruplar, jüri ve seyircilerin karşısında proje sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Bu değerlendirme için belirlenen tarih, saat ve lokasyon en az 14 gün öncesinde katılımcılara bildirilecektir. Sunum sırasında kullanılacak yöntem, program, destekleyici görseller vs. katılımcının inisiyatifindedir ve her katılımcı için sunum süresi 10 dakika olacaktır. Katılımcıların yapacakları sunum sırasında projelerini net ve eksiksiz olarak açıklamaları ve bir demo/prototip uygulaması yapmaları gerekmektedir. Her sunum sonrasında jüri tarafından gelecek soruların yanıtlanması için 5 dakikalık ilave süre ayrılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Ön Değerlendirme Kriterleri;

Ön değerlendirme, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılacaktır.

• Katılım Şartlarının Sağlanması

• Sunulan Projenin Amaca Uygun Olması

• Sunulan Projenin Net ve Eksiksiz Olarak Açıklanmış Olması

Yarı Final Değerlendirme Kriterleri;

Yarı final değerlendirmesi, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yanlarında belirtilen ağırlıklar doğrultusunda yapılacaktır.

• Çözümün Teknolojik Altyapısı ve Uygulama Yöntemi (%30)

• Çözümün Sağlayacağı Toplumsal Katkı (%20)

• Çözümün Sağlayacağı Ticari Katkı (%15)

• Çözümün Yenilikçi Tarafları (%20)

• Katılımcının Yetkinliği ve Yeterliliği (%15)

 Final Değerlendirme Kriterleri;

Final değerlendirmesi, yukarıda listelenmiş olan bütün kriterler dikkate alınarak, finale kalan katılımcıların yapacakları proje sunumları neticesinde, kendilerine verilmiş olan eğitim ve mentörlük desteklerinden ne kadar faydalandıkları dikkate alınarak yapılacaktır.

Jüri ve Oylama Sistemi

Jüri Üyeleri:

Jüri üyeleri devam eden süreçte internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.

Oylama Sistemi:

Yarı final sonuçları, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak olan açık oylama ile belirlenecektir. Final sonuçları yüz yüze gerçekleştirilecek sunum ve soru-cevap kısmından sonra, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak açık oylama ile belirlenecek ve duyurulacaktır.

Girişimcilik Eğitimi ve Mentör Desteği İmkânları

Final değerlendirmesine kadar olan süreçte yarışmacılara projelerini ve kendilerini geliştirmeleri için çeşitli başlıklarda eğitimler ve mentörlük desteği ücretsiz olarak verilecektir. Eğitim başlıkları ve programı projelerin kapsamları netleştikten sonra duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Başvuruların Kabul Edilmesi: 15 MAYIS 2020 Saat 17:00

Ön Değerlendirme: 18 MAYIS 2020

Yarı Final Sonuçlarının Açıklanması: 22 MAYIS 2020

Finale Kalanlar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentörlük Desteği: 22 MAYIS -15 HAZİRAN 2020

Final Sunumları ve Ödül Töreni: 14 Gün Öncesinde Duyurulacaktır

Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması Ödülleri

Sağlık Temalı Yapay Zekâ Projesi Ödülleri

Birinci: 25.000₺

İkinci: 15.000₺

Üçüncü: 10.000₺

Eğitim Temalı Yapay Zekâ Projesi Ödülleri

Birinci: 25.000₺

İkinci: 15.000₺

Üçüncü: 10.000

Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://orscelikbalkanbilimyarismasi.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap