Ortaokullar Arası Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması

Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi tarafından ülkemizdeki öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek; yeni nesil becerileri desteklemek amaçlarıyla Ortaokullar Arası Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilimler Ve Yazılım-Kodlama Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Ortaokullar Arası Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması

  Düzenleyen: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi
   Kategori: Ortaokul Yarışmaları, Bilim Yarışmaları, Proje Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinin 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 6 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 MAYIS 2021
  Ödüller:

Fen Bilimleri, Matematik, Yazılım-Kodlama ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 ayrı kategori;

Birincilik Ödülü: Tablet

İkincilik Ödülü: Drone

Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık

   

Yarışma Konusu

Resmi-Özel Ortaokul ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 5-6-7-8.sınıf öğrencileri arasında Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Amacı

Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemek, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında “Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler Ve Yazılım-Kodlama Yarışması” düzenlemektedir. Bu yarışma ile öğrenciler, sürece erken yaşlarda başlayıp araştırma yapmanın keyfini tadarak kendilerini ve yaşadıkları evreni tanıma imkânı bulacaklardır.

Hedef Kitle

Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinin 5. 6. 7. ve8. Sınıf Öğrencileri.

Yarışma Kapsamı

Türkiye geneli

Yarışma Başvuru Koşulları

1- Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.

2- Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.

3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır.

4- Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2021 yılında TÜBİTAK tarafından 15.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

5- Proje raporu, mutlaka;

Proje Adı

Proje Amacı

Özet

Giriş

Bilimsel Yöntem/Materyal

Sonuçlar ve Tartışma, bölümlerini içermelidir.

Rapor yazımı http://www.mefproje.com, https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

6- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

7- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

8- Projeler, lise öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

9- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur. Online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.

Proje başvuruları online olarak web sayfasından ( https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-

ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 06 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

10- Sergilenmeye değer görülen projeler 17.04.2021 tarihinde web sayfasında(https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

11- Proje online sunumları 26 Nisan 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında Google-meet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) ulaşılabilir.

12- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

13- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük derece plaketleri ve ödülleri verilecektir. Kazanan projeleri hazırlayan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller, öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgesi verilecektir. Katılım sağlayan tüm projeler e-okul sosyal etkinlik modülüne eklenecektir.

14- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

15- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

16- MEF Eğitim Kurumları ortaokullarından başvuran projeler kendi içinde diğer katılımcılardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

Yarışma Etik Kuralları

1- Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine ve 6-7-8 MEB Ortaokul Müfredatına uygun olmalıdır.

2- Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan kullanılmamalıdır.

3- Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.

4- Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.

5- Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.

6- Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.

7- Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.

8- Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.

9- Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.

10- Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.

11- Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

Online Sunum Kuralları

1- Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)

2- Online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.

3- Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.

5- Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince online olmaları gerekmektedir.

6- Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır.

Proje Özetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Proje özeti yazarken: Yapılan çalışmaları anlatan kısa ve anlaşılır bir araştırma özeti yazınız. Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan jüri üyesi, proje hakkında doğru bir fikre sahip olmalıdır. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsetmeyiniz.

Proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:

 1. Deneyin amacı: Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni ile çalışılan hipotez veya problemin ifadesi yer almalıdır.
 • Kullanılan yöntem ve işlemler: Detaylar ve kullanılan malzeme bilgisine girilmeden araştırmanın nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama olmalıdır.
 • Gözlemler/Veriler/Bulgular: Proje sonucuna etki eden gözlem, veri ve önemli bulgular yazılmalıdır. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
 • Sonuçlar: Kısaca araştırmanın sonucundan bahsedilerek ileride yapılacak işlem ve uygulamalara yer verilmelidir.

Proje Raporunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Proje Ana Alanı: Projenizin Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama(Bilgisayar) alanlarından hangisine girdiğini seçiniz.

Proje Tematik Alanı: Projenizin tematik alanını Fen Bilimleri için fizik, kimya ve biyoloji; Sosyal Bilimler için tarih, coğrafya ve felsefe grubu şeklinde yazınız. Matematik ve Yazılım-Kodlama için yazmanıza gerek yoktur.

Proje Adı: Yapılan çalışma ile ilgili anahtar kelimeleri içeren ve okuyana proje hakkında bilgi verecek bir cümlelik bir ad kullanınız.

Projenin Amacı: Yapılan çalışmada sorulan soruya geçici cevap olan hipotezi ve ulaşılmak istenen hedefleri sıralayarak yazınız.

Giriş: Bu alanda araştırma yaparken kullandığınız sizin çalışmanız için temel oluşturan veya sizinle aynı hedefte olan çalışmalara yer vererek, bunlardan nasıl yararlandığınızı açıklayınız. Sizin yaptığınız çalışmanın benzer ve farklı yönlerini vurgulayarak hedeflerinizi kesin ve net olarak yazınız.

Bilimsel Yöntem ve Materyal: Bu alanda projenizde izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmanızın kapsamını yazınız. Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça ifade edilmelidir. Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının, kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir. Kullandığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.

Sonuçlar ve Tartışma: Bu alana elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Var ise sonuçlarınızı negatif etkileyen sebepleri vurgulayınız. Belirlediğiniz amaçlara ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Araştırmanız ile ilgili önerilerinizi, ileri bir çalışma yapılacak ise nasıl olabileceğini yazarak yol gösterici olunuz.

Kaynaklar: APA yazım stilinde, dipnot, son not ve kaynak gösterimi tercih edilmelidir. Bu göre kaynaklar bölümünde çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz bütün kaynakları, yazar soyadına göre atıfta bulunarak alfabetik sıraya uygun olarak, yazar adına göre dizerek düzenleyiniz.

*Proje özeti, planı ve raporunuza adınız, okulunuz gibi kişisel bilgilerinizi yazmayınız.

Değerlendirme

Jüriler ön değerlendirmeyi (Proje planını ve rapor değerlendirmesini) aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapacaklardır. Puantaj kısmında bilimsel yöntem ve özgünlük en fazla puan toplayan kriterlerdir.

 • Yaratıcılık ve Özgünlük: Problemin, çözüm sürecinin orijinalliği önemlidir. Verilerin analizi ve yorumu özgün olmalıdır.
 • Veri Yönetimi: Yapılan gözlemler ve deneysel çalışmalar ile elde edilen veriler anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bunlar için uygun grafik, tablo ve uygun analiz yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Bilimsel Yöntem: Problem rapor üzerinde açık ve net olarak ifade edilmelidir. Hipotez açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Çözüm için yöntem planlaması yapılmış olmalıdır. Kullanılan değişkenler açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca çalışmada kullanılan malzeme seçimi ve uygunluğu da önemlidir.
 • Projenin Anlaşılması: Projenin geliştirilmesi süresince neden-sonuç ilişkisi kullanılmış olmalıdır. Amaçlar ile ilk niyet uyumlu olmalıdır. Sonuçlar deneysel olarak ispatlanmış olmalıdır.
 • Projenin Uygulanabilirliği: Proje toplumsal sorunlara çözüm olan ve faydalı olarak literatüre yeni bir yöntem, metot kazandırmış olmalıdır. Gerçek hayatta kullanılabilirliği olmalıdır.
 • Özümseme ve hakimiyet: Proje sahibi çalışmasını net bir şekilde tartışmış, amaç-prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklamış olmalıdır. Yapılan araştırmanın bilimsel literatürüne hâkim olunarak projenin önemli noktaları sistematik bir şekilde sunulmalıdır.
 • Sonuç: Proje verilere bağlı olarak net bir şekilde açıklanarak sonuçlandırılmadır. İleri bir çalışma için sonuçlar yön verici ya da kaynak olmalıdır.
 • Kaynak: Proje amacına yönelik literatür çalışması yapılmalıdır. Kaynakların proje ile ilişkilendirilmesi ve rapor içinde kullanılmış olması gereklidir.

Seçici Kurul

Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Öğretmenleri

Yarışma İletişim

Telefon: 0212 362 23 33/Dahili: 1230 ve 1239

E-Posta Adresi: meffenveteknolojilisesi@mef.k12.tr

Adres: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi

“Ortaokullar Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler Ve Yazılım-Kodlama Yarışması”

Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL

Ortaokullar Arası Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması Ortaokul Ödülleri

Fen Bilimleri, Matematik, Yazılım-Kodlama ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 ayrı kategori;

Birincilik Ödülü: Tablet

İkincilik Ödülü: Drone

Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 NİSAN 2021

Eserlerin Değerlendirme Tarihi: 6-16 NİSAN 2021

Online Sunumlara Katılım Hak Kazanan Proje İlan Tarihi: 17 NİSAN 2021

Online Sunumların Yapılacağı Tarih: 26 NİSAN – 7 MAYIS 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 MAYIS 2021

Ortaokullar Arası Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap