Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılmasına katkı sunmak ve öğrencilerin buluş faaliyetlerine özendirmek amaçlarıyla Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması düzenleniyor. Ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması

Düzenleyen:Türk Patent ve Marka Kurumu
Kategori:Proje Yarışmaları, Tasarım Yarışması, Fikir Yarışmaları, Öğrenci Yarışması,
Tasarım Yarışması, Girişimcilik Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:15 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000₺
Mansiyon Ödülü: 20.000₺
Sergileme Ödülü: 10.000₺
Dördüncülük Ödülü: 7.500₺
Beşincilik Ödülü: 7.500₺
6,7,8,9 ve 10. Derece Sahiplerine: 5.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 3. defa düzenlenecek olan üniversitelerimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin gelecekte profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin Türk Patent ve Marka Kurumunun web sitesi olan www.turkpatent.gov.tr üzerinden e devlet yoluyla elektronik başvuru sistemine(EPATS) giriş yaparak ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

Yarışma Amacı

Okullarımızda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

Okullarımızda öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak her üniversite öğrencisi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ) yarışmaya katılım sağlayabilir.

Bir patent başvurusunun yarışma kapsamında değerlendirilmesi için başvuru sahipleri içinde en az 1 öğrenci yer almalıdır. Örneğin aşağıdaki durumlarda başvuru yarışmaya kabul edilir. Tüzel kişiler öğrencilerle birlikte yarışmaya katılım sağlayamaz

 • Öğrenci(ler)
 • Öğrenci(ler) + danışman akademisyen(ler)
 • Öğrenci(ler) + gerçek kişi(ler)

Değerlendirme ve Kriterler

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım, www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden elektronik başvuru sistemimiz olan EPATS’a e-devlet yoluyla giriş yapılarak sadece online olarak gerçekleştirilecektir.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması gerekmektedir.

Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

       – Başvuru unsurlarının hazırlanışı

       – Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

       – Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

       – Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

       – Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

       – Buluş basamağı

       – Teknik etki

       – Sanayiye uygulanabilirlik

       – Ticarileşme potansiyeli

Başvuru İşlem Adımları

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATS üzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru için işlem adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu elektronik başvuru sistemi olan EPATS a giriş yapılır.
 2. Yeni Başvuru bölümünde “Patent” seçilir.
 3. Kişi Bilgileri Girilir.
 4. Başvuru Şekli olarak “3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması” seçilir.
 5. Sistemin istediği başvuruya ait gerekli tüm bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır.

Not: Başvuru ve buluş sahibi bilgileri girilirken, yarışmaya katılım şartı olan başvuru sahiplerinden en az 1 kişinin üniversite öğrencisi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmaya Katılım Şekli

Yarışmaya katılım sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden sadece online olarak sadece yeni bir patent başvurusu yaparak katılım sağlayabilirsiniz.

EPATS’a e devlet yoluyla giriş yaptıktan sonra yeni başvuru bölümünden yarışma başvurusu seçerek başvurunuza başlayabilirsiniz.

Yarışmaya katılım durumunuzu başvuru sonrasında oluşan başvuru formunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATS üzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru için işlem adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu elektronik başvuru sistemi olan EPATS a giriş yapılır.
 2. Yeni Başvuru bölümünde “Patent” seçilir.
 3. Kişi Bilgileri Girilir.
 4. Başvuru Şekli olarak “3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması” seçilir.
 5. Sistemin istediği başvuruya ait gerekli tüm bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır.

Not: Başvuru ve buluş sahibi bilgileri girilirken, yarışmaya katılım şartı olan başvuru sahiplerinden en az 1 kişinin üniversite öğrencisi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmaya Katılımcı Kriterleri

 • Yarışmaya üniversitelerimizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılım sağlayabilir.
 • Yarışma kapsamında bir başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahiplerinden en az 1 kişi öğrenci olmalıdır.
 • Örneğin bir öğrenci tek başına başvuru sahibi olarak yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • “Öğrenci ve danışman akademisyen” başvuru sahibi olarak yarışmaya katılabilir.
 • Başvuru ve buluş sahiplerinde herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.
 • Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent/faydalı model başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.
 • Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000₺
Mansiyon Ödülü: 20.000₺
Sergileme Ödülü: 10.000₺
Dördüncülük Ödülü: 7.500₺
Beşincilik Ödülü: 7.500₺
6,7,8,9 ve 10. Derece Sahiplerine: 5.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://patentleturkiye.turkpatent.gov.tr/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap