Safe Me Projesi Slogan ve Logo Tasarım Yarışması

S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Safe and Friendly Emergency Medicine For Elderly Projesi  kapsamında faaliyetin kimliğini öne çıkarmak amacıyla Safe Me Projesi Slogan ve Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Safe Me Projesi Slogan ve Logo Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi   
  Kategori: Logo Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür Sanat Yarışması, Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 ŞUBAT 2021
  Ödüller:
 
 
Birincilik Ödülü: 2.500
   

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Avrupa Birliği destekli Erasmus+ kategorisinde gerçekleştirilecek olan, 2020-1-TR01-KA202-094358 sözleşme numaralı, Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME!) Projesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslar arası alanda temsil edecek slogan ve logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

SAFE ME! Projesi, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve model oluşturabilecek, 65 yaş üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaşlı hasta bilimi) acil servis geliştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde insan ömrünün gittikçe uzaması ve bu yaş grubundaki insan sayısının her geçen gün artması, bu hastaların kendi fizyolojik ve biyolojik değişikliklerini göz önüne alan yaklaşıma sahip (fonksiyonel mimari ve işleyiş açısından) acil servislerin dizayn edilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Bu amaçla, hastane öncesi 112 acil sağlık  hizmetinden başlamak üzere, geriatrik yaş grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve standartlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Logo tasarımı ve proje sloganı, geriatri (Yaşlı bilimi) acil servis, acil tıbbi bakım, güvenlik, Avrupa Birliği gibi proje içeriğine yönelik kavramları temsil etmelidir.

Katılım Koşulları

  • Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.
  • Adaylar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.
  • Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
  • Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan vetaahhüt etmiş sayılırlar. Proje Seçici Kurulu, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

Gönderim Koşulları

a. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır.

Slogan için kelime sınırlaması olmamakla birlikte amaca yönelik en kısa söylem tercih edilmelidir. Slogan, logo ve proje içeriği ile anlam bütünlüğü sağlamalıdır.

Logo  görseli  yüksek  çözünürlükte  (çözünürlük en az 300 DPI, renk formatı CMYK, objeler vektörel    ve PDF dosyası formatında) hazırlanmış olmalıdır. 10 cümleyi geçmeyecek şekilde logo hikayesi eklenmelidir. Katılımcının öz geçmiş ve kişisel bilgileri eserle birlikte gönderilmelidir. (adı-soyadı, mesleği, e- posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası).

Seçilecek tasarım; SAFE ME! Projesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.

Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

b. Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.

c. Eserler sadece safe.me.project@gmail.com adresine gönderilecektir.

Kullanım Koşulları ve Hakları

a. Katılımcı, dereceye giren ve/veyaSAFE ME! Proje yönetimi tarafından kullanılmasıkararlaştırılan eserinin, S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Ödül kazanan eser; SAFE ME! Projesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal vesayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

c. Eser gönderiminde bulunan tüm yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışmaşartlarını, Seçici Kurul ve proje yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

d. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlardahukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.

e. S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ödül kazanan tasarımı kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapabilir ya da seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

Değerlendirme ve Seçici Kurul

Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;

Birinci aşama: internet üzerinden yapılacak oylama ile ilk 10 aday belirlenecektir.

İkinci aşama: Seçici kurul ilk 10 logonun içerisinden, SAFE ME! Projesi’ni en iyi ifade eden tasarımı, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak, birinciyi belirleyecektir.

Seçici Kurul

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar alanında desteklenen SAFE ME! Projesi Kurum Temsilcileri;

1.Doç. Dr. Hatice Nevgün ÖZEN / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birim Sorumlusu

2.Dr. Mehmet Fatih GÜLŞEN / Antalya şl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı

3.Prof. Dr. Başar CANDER / ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı

4.Ruxandra STANİCA /Uluslararası Projeler Müdürü / GESEME Grup/ şspanya

5.Prof. Dr. Liliana ROGOZEA / Braşov Transilvanya Üniversitesi Rektör Yrd. / Romanya

6.Doç. Dr. Mustafa KEŞAPLI / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7.Doç Dr. Mehmet Nuri BOZDEMİR / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.Güliz YAMAN / Proje Uzmanı /ATUDER Proje Sekreteri

9.Gülcan DOĞAN/ Proje Uzmanı / S.B.Ü. Antalya EAH Proje Sekreteri

10.Uz. Dr. Adeviyye KARACA / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11.Ömer Veysel OTO / Grafik Tasarım Uzmanı /Turuncu Ajans

12.Oytun YILDIRIM /Grafik Tasarım Uzmanı / Turuncu Ajans

  • Seçici Kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte,S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.
  • Seçici Kurul, birinci olmaya hak kazanan logoyu belirler. Eser, Projeyi ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Dereceye giren eseri “SAFE ME! Projesi Logosu” olarak belirleme yetkisi, S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aittir.
  • Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden hiçbirinin SAFE ME! Projesi’nin ihtiyacını karşılamayacağına    karar verirse, logo farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır ve herhangi bir ödül verilmeyecektir.

İletişim ve Yarışma Sekreteryası

Adres: Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. 07100 /Antalya

İnternet sitesi: https://antalyaeah.saglik.gov.tr

E-posta: safe.me.project@gmail.com

Tel: 0533 5456939

Safe Me Projesi Slogan ve Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.500

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021

İlk 10′ Kalan Eserin Açıklanması: 14 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 ŞUBAT 2021

Safe Me Projesi Slogan ve Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.atuder.org.tr/75/haberler/2606/logo-tasarim-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorumları Göster (1)