Sağlık Çalışanları Konulu Şiir Resim ve Deneme Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gaziantep’teki lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını teşvik etmek, şiir, resim ve deneme sanatlarına ilgi duymalarını sağlamak ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıklarını anlamak anlatmak amaçlarıyla Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışmaları başvuruları devam ediyor.

 

Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması

  Düzenleyen:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

  Kategori:

Resim, Şiir, Deneme, Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları, İlkokul – Lise Yarışmaları

  Kapsadığı Şehir: Gaziantep
  Kimler Başvurabilir:

Gaziantep’teki tüm resmi ve özel lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi:

15 OCAK 2021 

  Sonuç Açıklanma Tarihi:

25 OCAK 2021

  Ödüller:

Dereceye giren ilk 5 (Beş) Kişiye: ‘’Katlanabilir Bisiklet’’

Birinci Okula: 100 Kitap

İkinci Okula: 75 Kitap

Üçüncü Okula: 50 Kitap

Mansiyon Okul Ödülü: 50 Kitap

Jüri Özel Okul Ödülü: 50 Kitap

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, güzel Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek, öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak adına dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir, resim ve deneme sanatlarına ilgi duymalarını sağlamak ve fedakar sağlık çalışanlarımızın bu zorlu süreçlerinde yaşadıklarını anlamak, anlatmak. Sağlık çalışanlarımızın duygu ve düşünceleri yansıtan, özverilerini kaleme taşıdığımız şiirler, resimler ve denemeler hazırlayarak yeni nesillere, manevi bir hazla görsel ve şiirsel anlatımlarla aktarmak.

Yarışma Konusu

Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması

Yarışma Başvuru Şartları

 • Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır. Eserler Türkçe olarak yazılmalı, imla kurallarına uygun olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Şiir Yarışması Koşulları

 • Başvuru yapılan Şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvurulan şiir;

– Word belgesi formatında, A4 boyutunda, ‘Times New Roman’ yazı karakteri, 12 punto büyüklüğünde, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 30 mısrayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

 • Başvuru sahipleri en fazla bir şiir ile yarışmaya katılacaktır.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler kabul edilmez.
 • Şiir yarışmasına sadece ‘Sağlık Çalışanları’ temalı şiirler kabul edilecektir.
 • Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan kişi, şiirin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru formuna eklenecek olan eserler, word ya da pdf dosyası olarak kaydedilmeli, dosya isminin ise başvuran kişinin küçük harflerle (ad-soyad) şeklinde olması gerekmektedir.
 • Aday, şiirinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.
 • Ödüle aday şiirlerde amaca ve konuya uygunluk, kafiye uyumu, kelime manalarının birbirini tamamlaması olmak üzere yazınsal duyarlılık ve değer aranacaktır.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet şiir sahibine ödül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.

Deneme Yarışması Koşulları

 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yazılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, Denemenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru yapılan Deneme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir Deneme ile yarışmaya katılacaktır.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.
 • Deneme yarışmasına sadece ‘Sağlık Çalışanları’ temalı denemeler kabul edilecektir.
 • Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Yarışmaya başvurulan eser;

– Word belgesi formatında, A4 boyutunda, ‘Times New Roman’ yazı karakteri, 12 punto büyüklüğünde, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 10 sayfa olmalıdır.Başvuru formuna eklenecek olan eserler, word ya da pdf dosyası olarak kaydedilmeli, dosya isminin ise başvuran kişinin küçük harflerle (ad-soyad) şeklinde olması gerekmektedir.

 • Aday, denemesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.
 • Ödüle aday denemelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlılık ve değer aranacaktır.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet deneme sahibine ödül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Resim Yarışması Koşulları

 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir resimden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru yapılan resim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir resim ile yarışmaya katılacaktır.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.
 • Resim yarışmasına sadece ‘Sağlık Çalışanları’ temalı resimler kabul edilecektir.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet resim sahibine ödül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
 • Eserler, www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım formu doldurularak, başvuru formunun çıktısı eserlerin arkasına iliştirilmiş halde teslim edilmelidir.
 • Teslim edilen eserlerin boyutlarının kısa kenarı 35 cm, uzun kenarı 50 cm olmalıdır.
 • Resimlerde kullanılacak teknik ve araç gereç serbesttir.
 • Resimler en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar en yakın ortaöğretim kurumuna başvuru belgesini çıktısı ile beraber elden teslim edilecektir. Okullar kendilerine gelen eserleri en geç 16 Ocak 2021 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kültür bürolarına teslim edeceklerdir. İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri de kendilerine gelen eserleri en geç 18 Ocak 2021 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

Diğer Hususlar

 • Sağlık Çalışanları konulu Şiir, Resim ve Deneme yarışması’na gönderilen eserler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin telifinde olacaktır.
 • Dereceye giren eserler, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan diğer eserler herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin yazarının ismi ile yayımlanabilecektir.
 • Yarışma sonuçları, Büyükşehir Belediyesi (https://www.gaziantep.bel.tr/tr)ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak şiir ve denemeler Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 5’ er kişilik bir komisyon tarafından ; resimler ise 3 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana verilecektir.
 • İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen eserleri bu şartnamede belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur.
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma İletişim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlikİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı 
  
Proje KoordinatörüProje Sorumlusu
Erhan ÖZTÜRKGülhan UĞUR
Tel : 0 342 211 12 00 (8207)Tel: 0 342 280 27 71
Mail: erhanozturk759@gmail.comMail: memkultur27@gmail.com
  
Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması İletişim

Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması Ödülleri

Dereceye Giren İlk 5 (Beş) Kişiye: ‘’Katlanabilir Bisiklet’’

Birinci Okula: 100 Kitap

İkinci Okula: 75 Kitap

Üçüncü Okula: 50 Kitap

Mansiyon Okul Ödülü: 50 Kitap

Jüri Özel Okul Ödülü: 50 Kitap

Yarışma Takvimi

Son başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 OCAK 2021

Sağlık Çalışanları Konulu Şiir, Resim ve Deneme Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://evdekalgaziantep.gaziantep.bel.tr/uploads/saglikcalisanlariyarismasartname.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap