Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması

Gdz Elektrik Dağıtım tarafından, şeytan merdiveni olarak tabir edilerek kullanılan dağıtım hatları merdivenlerinin iş güvenliğine uyumlu, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanması ve elektrik dağıtım sektöründe ürün ve hizmet tasarımları konusunda farkındalık yaratmak amaçlarıyla Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Gdz Elektrik Dağıtım
Kategori:Tasarım Yarışması, Mühendislik Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde
lisans derecesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler veya bu bölümlerden mezun olanlar.
Son Başvuru Tarihi:15 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 MART 2022
Ödüller:Ar-Ge Tasarım Büyük Ödülü: 7.500 ₺ + Ticari Haklar
Üretime Hazır Tasarım Ödülü: 5.000 ₺
Konsept Tasarım Ödülü: 5.000 ₺
+ Staj İmkanı
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Tanımı

Gdz Elektrik Dağıtım’ın üniversitelerin Endüstriyel Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik elektrik dağıtım sektöründe ürün ve hizmet tasarımları konusunda farkındalık yaratması ve bu sektöre yönelik iş sağlığı ve güvenliği ürünleri konusunda tasarım çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik düzenleyeceği Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması, elektrik direklerindeki operasyonlarda kullanılan ve “şeytan merdiveni” olarak tabir edilen servis merdivenleri bağlamında;

 • Tekerlekli hizmet araçlarının ulaşamadığı dar ve sıkışık ortamlarda direklere tırmanmanın sağlanması,
 • Bir personelin taşıyabileceği hafiflikte olması,
 • Basamak ve taşıma mukavemetinin yeterli olması,
 • Güvenli tutunma ve tırmanmaya yönelik tasarım, detay, ve malzeme çözümleri sağlaması
 • Farklı direk çeşitleri ve zemin özelliklerinde güvenli ve konforlu çalışma olanağı sağlayan tasarım, malzeme, ve detay çözümleri içermesi
 • İş kazalarının önlenmesi için ar-ge faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın amaçları arasında;

 • Enerji ve hizmet sektörlerinde tasarım ve ar-ge faaliyetlerinin entegrasyonuna yönelik bir örnek oluşturmak
 • İş güvenliği tasarımı konusunda farkındalık yaratmak
 • Enerji ve hizmet sektörlerinde yenilikçi ve özgün tasarımcılara çalışma fırsatı yaratmak
 • Üniversite-Sanayi işbirliği bağlamında bir ar-ge faaliyetine tasarımcıları daha eğitim aşamasında dahil ederek enerji ve hizmet sektörlerinde üretilebilir, ticarileştirilebilir özgün tasarım ve ürünler üretilmesini sağlamak yer almaktadır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Öğrenci kategorisinde geçerli olacak genel katılım kuralları aşağıda belirtilmiştir;

 • Yarışmacılar en fazla üç (3) farklı proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya www.gdzyarisma.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
 • Gdz Elektrik Dağıtım çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya / yarışmacılara aittir.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Öğrencilerin üniversitelerin Endüstriyel Tasarım ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.
 • Grup katılımlarında grup üyelerinin tümünün öğrenci olması ve her birinin 6.3 maddesindeki koşulu sağlaması gerekmektedir.
 • İlgili bölümün lisans programından 2021 yılı içerisinde mezun olmuş veya mezun olacak kişiler bu kategoriden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışma başvuruları www.gdzyarisma.gdzelektrik.com.tr  web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

 • Birinci Aşama – Başvuru Hesabının Oluşturulması

Başvuru hesabını oluşturmak için yarışmacıların kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandığında yarışmacıların projelerini yüklemeleri için başvuru hesabı oluşturulacaktır. Başvuru hesabına erişim sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler başvuruda beyan edilen elektronik posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Yarışmacılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 • İkinci Aşama – Proje Teslimi

Başvuru hesabına giriş yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır. Proje görselleri jpeg formatında A3 (420 mm x 297mm) büyüklüğünde en az 150 dpi çözünürlükte en fazla 5 MB büyüklükte dijital olarak sisteme yüklenecektir.  

 • Proje üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje yarışma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir başvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceğinden yüklenen dosya ve metinler doğrudan RUMUZ ile eşleştirilecektir. Bu nedenle tasarımcılar tarafından dosyalara RUMUZ bilgisi eklenmemelidir.
 • Yüklenecek tasarım projeleri ürün görselleri(A), kullanım senaryosu(B) ve teknik özellikler(C) şeklinde kurgulanmalıdır.

A: Perspektif görünümü içeren görselleri içinde barındıran açık renkli arka plana sahip dosya.

B: Ürün kullanım senaryosu veya A maddesini destekleyecek görselleri içeren doküman

C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik özellikleri ile ilgili detayları içeren doküman.

 • Her bir proje dosyasının A3 (420 mm x 297mm) büyüklüğünde  150 dpi çözünürlük ve en fazla 5 MB büyüklüğünde olması gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır. Projenin yazılı açıklamaları sistemde belirtilen Tasarlanma Amacı (500 karakter), Yenilikçi Yönleri (500 karakter) ve Üretim Yöntemi ve Teknik Özellikleri (500 karakter) alanlarına metin olarak yüklenecektir. Bu nedenle görsellerde metini kullanımını azami seviyede tutulması önerilir. Proje açıklamaları sistem tarafından jüri değerlendirmesinde kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerleştirilecektir.

*Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta yoluyla bilgi verilecektir.

Yarışma Jürisi

Derya Irkdaş Doğu –  İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

İbrahim Göktaş –  Gdz Elektrik Dağıtım İSG ve Çevre Müdürü

Kayahan Dede –  İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Genel Müdürü

Murat Bengisu –  İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

Necati Ergin –  Gdz Elektrik Dağıtım Planlama ve Teknoloji Direktörü

Özgür Kilit –  Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Raul Pinto –  İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Profesyonel Tasarımcı

Uğur Yüksel –  Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü

Yarışma İletişim

Üniversite Caddesi No:57 35042 Bornova/İZMİR

 08508000186

yarisma@gdzelektrik.com.tr

Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması Ödülleri

Ar-Ge Tasarım Büyük Ödülü

Gdz Elektrik Dağıtım ve jüri tarafından finale kalanlar arasından seçilen bir proje İzmir Bilimpark bünyesinde Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınarak prototipi üretilecek, bu Ar-Ge süreci sonucunda ortaya çıkan ürünün ticarileşme sürecine tasarımcının fikri sınai hakları korunacak şekilde dahil edilmesi sağlanacaktır ve (7.500 TL para ödülü veya tutarında hediye çeki) verilecektir.

Üretime Hazır Tasarım Ödülü

(5.000 TL para ödülü veya tutarında hediye çeki)

Konsept Tasarım Ödülü

(5.000 TL para ödülü veya tutarında hediye çeki)

Staj İmkanı

Yarışmaya katılıp dereceye girenler arasında talep edilmesi halinde Gdz Elektrik Dağıtım veya İzmir Bilimpark bünyesinde Tasarım ve Ar-Ge projelerinde görevlendirilmek üzere imkanlar dahilinde staj imkanı sağlanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2022

Jüri Değerlendirmesi: 15 ŞUBAT 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi ve Ödül: 15 MART 2022

Şeytan Merdiveni Ar-Ge Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gdzyarisma.gdzelektrik.com.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap