“Sigarasız Yaşam Ödüllü Senaryo Yarışması”

68

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) sigaranın zararlarını yazılı olarak nitelendirmek,sigarasız yaşamı desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik “Sigarasız Yaşam Ödüllü Senaryo Yarışması”düzenliyor.

  Düzenleyen: Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD)
  Kategori: Edebiyat, Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Üniversite Öğrencileri
  Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2019
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Kasım 2019
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://ssder.org.tr/
  Ödüller:

Birinci: Samsung Galaxy A7

İkinci: Samsung Galaxy J6+

Üçüncü: Samsung Galaxy J4

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Senaryolar, e-mail yoluyla ve posta/kargo ile gönderilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 (üç) senaryoyla katılabilir.
 • Yarışma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere açıktır. İşbu imzalı matbu izin kâğıdı yarışma katılım talebinin yer aldığı zarf içerisinde yarışma düzenleyicisi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne ulaştırılacaktır.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir.
 • Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2019’dur.15 Ekim 2019 tarihinden sonrakigönderiler yarışmaya katılamazlar. (Kargo tarihi 15 Ekim ve önce olanlar kargo geç ulaşsa bile jüri toplantı tarihine kadar kabul edilecektir.)
 • Senaryolar RTÜK ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.

*Yarışmaya geçmişte yazılmış veya ödül almış̧ senaryolar katılamaz. Söz konusu aykırılığın işbu taahhütnameye konu yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra tespit edilmesi ve de bu nitelikteki eserlerin ödül almış ve/veya sergilenmiş olması halinde TSSD, herhangi tazminat yaptırımı ile yükümlü olmaksızın ödülü geri alma ve işbu sebeple uğranılan zararın tazminini talep hakkına sahiptir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

 • Yarışma katılım formu eksiksiz doldurulmalı, senaryonun çıktısı ile birlikte bir zarfa konulmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine katılımcının adı, soyadı yazılmalıdır. Posta ile iadeli taahhütlü veya kargo ile 7. Maddede belirtilen adrese gönderilecektir.
 • Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden TSSD sorumlu değildir.
 • Bu şartname dışında hareket edenlerle, başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcının o senaryosu ödül almış olsa bile ödül ya da ödülleri geri alınacak ve o ödül ya da ödüller bir kez daha başka katılımcıya verilmeyecektir. Başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcı nedeniyle, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nden maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her türlü yükümlülüğün Yarışmacı kendisine ait olduğunu, senaryonun kullanımı sebebiyle kendisine yapılan maddi, tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılan ve/veya filme çekilmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve gösterim hakları münhasıran Türkiye

Sigarayla Savaş Derneği ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital kayıtları Türkiye

Sigarayla Savaş Derneği’nin arşivinde kalacaktır.

 • Yarışmacı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve filme çekilmeye/kullanılmaya hak kazanan eserinin/eserlerinin

çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 • Ödül ve mansiyon alan eserler ile Yarışmaya katılan eserler Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda eser sahibi ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz, yazılı izin almaz.
 • Yarışmacı iş bu yarışmaya katılmakla, ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca özgür iradesi ile kişisel verilerinin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda ve yarışma nedeni ile işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ‘’
 • Yarışmaya başvuran her bir katılımcı işbu şartnamede yer alan başvuru koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi

 • Başlama Tarihi: 1 Şubat 2019
 • Son Katılım Tarihi: 15 Ekim 2019
 • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 30 Ekim 2019
 • Kazanan Eserlerin Duyurulması: 2019 Yılı Kasım Ayı
 • Ödül Töreni Yeri: Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İSTANBUL

Ödüller

 • Birincilik: Samsung Galaxy A7
 • İkincilik: Samsung Galaxy J6+
 • Üçüncülük: Samsung Galaxy J4
Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu:
https://ssder.org.tr/odullu-senaryo-yarismasi/
close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.452 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap