Sivas Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sivas Valiliği tarafından Sivas’ın sahip olduğu değerleri yansıtan karelerin yarışacağı Sivas Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. İlgi duyan 18 yaş üzeri herkesin katılımına açık olan ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Sivas Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Sivas Valiliği, Sivas Kültür AŞ, 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği (DÖFSAD)  
  Kategori: Fotoğrafçılık, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 22 TEMMUZ 2020 Saat: 23:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 AĞUSTOS 2020
  Ödüller:

Birinci: 10.000 ₺

İkinci 8.000 ₺

Üçüncü 5.000 ₺

Mansiyon: 2.000 ₺ (6 Adet)

Özel Ödül 1.000 ₺  (4 Adet- Sivaslılar Günü Anısına)

Sergileme: 200 ₺ (100 Adet)

Satın Alma 100 ₺ (Sivas Valiliği’nin istediği sayıda)

- Advertisement -

Yarışma Konusu

“Şehri Sultandan Kareler” Sivas İli Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Hakkında

İlimizde ve bağlı 17 ilçemizde, köylerimizde bulunan tarihi yapıları (medreseler, şifahaneler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, kiliseler, kaleler ile merkez ve ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, kaplıcalar, mesire alanları, yaz-kış sporları vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, giyim, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

Yarışma Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Sivas ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve Sivas Valiliği’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye dönük güzel bir miras bırakmaktır.

Yarışma Kategori-Bölümleri

Yarışma;Sayısal (Dijital) kategoride ve renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Yarışma Katılım Şartları

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Her katılımcı, Sivas il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.

4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

5- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

6- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

7- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

8- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

9- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Sivas il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

10- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

13- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

14- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

15- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya  da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

16- Yarışma sonuçları Sivas Valiliği’nin www.sivas.gov.tr web sitesi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir.

Telif /Kullanım Hakları

  • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Sivas Valiliği, Sivas Kültür AŞ ve DÖFSAD yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Sivas Valiliği, Sivas Kültür AŞ, DÖFSAD ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sivas Valiliği, Sivas Kültür AŞ ve DÖFSAD’a izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sivas Valiliği’nin www.sivas.gov.tr adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF ile Sivas Valiliği’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2020 ile Sivas Valiliği’nin yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
  • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
  • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
  • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
  • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

-Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

-Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

-TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

-Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

• Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Eserlerin İsimlendirilmesi

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter, bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 2015’te Sivas’ta çektiği 1 no’lu “Bürküt’ün Gözünde Sivas” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_burkutungozundesivas” gibi olabilir…

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sivas Valiliği sorumlu değildir.

Seçici Kurul/Jüri Üyeleri

İzzet KERİBAR (AFIAP) – Fotoğraf Sanatçısı

İbrahim ZAMAN – Fotoğraf Sanatçısı

Özer KANBUROĞLU – (AFIAP) Prof. Dr. MSGSÜ GSF Akademisyen

Levent ERDİNÇ – (İFSAK) Fotoğraf Sanatçısı

Ozan SAĞDIÇ – Fotoğraf Sanatçısı

TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ

Yarışma İletişim

Ahper Nuri DELİCAN

e-posta: ahperdelican58@gmail.com

Tel: 0 532 1395631

Sivas Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: 10.000 ₺

İkinci 8.000 ₺

Üçüncü 5.000 ₺

Mansiyon: 2.000 ₺ (6 Adet)

Özel Ödül 1.000 ₺  (4 Adet- Sivaslılar Günü Anısına)

Sergileme: 200 ₺ (100 Adet)

Satın Alma: 100 ₺ (Sivas Valiliği’nin istediği sayıda)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 22 TEMMUZ 2020

Sonuç Bildirimi: 3 AĞUSTOS 2020

Ödül Töreni: 05 AĞUSTOS 2020 (Dünya Sivaslılar Günü)

Sivas Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.sivas.gov.tr/sehri-sultandan-kareler-sivas-ili-ulusal-fotograf-yarismasi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap