TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Yarışması

TÜSİAD tarafından gençlerin girişimciliğe sevk etmek, girişim fikri olan bireyleri desteklemek ve girişimlerini büyütmelerine olanak sunmak amaçlarıyla TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Yarışması düzenleniyor. Ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

 

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Yarışması

  Düzenleyen: TÜSİAD  
  Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışması, Girişimcilik Yarışmaları, Sosyal Girişimcilik Yarışması, Üniversite Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 1 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir.  

  Son Başvuru Tarihi: 10 MART
  Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2021
  Ödüller:
Finansal Destek
Seçilen ekiplere toplam 200.000TL’ye kadar finansal destek.
Kuluçka Fırsatı
Finalist ekipler için iş birliği geliştirilen kuluçkalara doğrudan girme fırsatı.
Silikon Vadisi Ziyareti
Programın birincisine TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve Silikon Vadisi Ağı ile etkileşim kurma imkânı.
   

Yarışma Hakkında

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!Gençlere yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlayan bir erken aşama Girişimcilik Programı’dır.

Ekip, Ekip Üyesi ve Ekip Sözcüsü: Programa başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu katılımcıların her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Her bir ekip TÜSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir “Ekip Sözcüsü” belirler. Ekip Sözcüsü ekip adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu TÜSİAD’a iletmekten sorumludur.

Başvuru Sahibi: Programın resmiinternet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu TÜSİAD’a ileten Ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Program Katılımcısı: Programın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda Programın 2021 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı” (çoğul olarak “Program Katılımcıları”); ekiplere ise “Program Katılımcısı Ekip” (çoğul olarak “Program Katılımcısı Ekipler”) denir.

Yarı Finalistler: TÜSİAD Rehberleri ile eşleşerek en az 2 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden ekipler Programın 2021 “Yarı Finalistler”i (tekil olarak “Yarı Finalist”) olarak anılır.

Finalistler: Yarı Final Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Final Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan ekipler “Finalist” (çoğul olarak “Finalistler”)olarak adlandırılır.

TÜSİAD Girişimci Kulübü: TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı çerçevesinde Girişimcilik Kampı’nı tamamlayan tüm Ekip Üyeleri TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır ve iş geliştirme süreci sonrasında da TÜSİAD ağının sunduğu avantajlardan faydalanmaya devam ederler.

Yarışma Amacı

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın temel amacı, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmaktır. TÜSİAD Program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Girişimcilik Yarışması Başvuru Koşulları

 • Programa başvurular yalnızca Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
 • İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmez.
 • Program başvuruları bu dönem 10 Mart 2021 saat 17:00’a kadar açık olacaktır. Tüm Ekipler, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak TÜSİAD’a iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir Ekip kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.
 • Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 1 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir. Başka bir deyişle, Program 24 Aralık 2020 itibari ile 30 yaşına henüz girmemiş ve 10 Mart 2021 itibari ile 18 yaşından gün almış olan üniversite öğrencilerinin veya mezuniyet tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiş yeni mezunların başvurusuna açıktır.
 • Başvuruda bulunan her bir Ekip Üyesi’nin, başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 1 yıl geçmemiş yeni mezun olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Program Katılımcısı” olmaya hak kazanan ekiplerde yer alan her bir Ekip Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, Başvuru Sahipleri’ne başvuru sırasında sisteme girdikleri elektronik posta adresleri aracılığıyla bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, Programa katılma hakkını kaybedecektir.
 • Program kuralları gereği her bir Ekip veya Ekip Üyesi Programa sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Programın hangi aşamasında olursa olsun, Program Katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm Ekip Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.
 • Ekip Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.
 • TÜSİAD çalışanlarının, 2021 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının Programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin Programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Ekip Üyesi’nin dahil olduğu Ekip Program dışı bırakılacaktır.
 • Başvuruya konu iş fikri, Ekip Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,
 • Başvurudan önce Programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
 • Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
 • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
 • İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 • Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
 • TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Programdan diskalifiye etme, Program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

  Yarışma Değerlendirme

 • Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Ekip Üyeleri’nin TC kimlik numaraları, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.
 • Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Programa yapılan iş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir.

 • Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan müşteri segmentinin büyüklüğü nedir?
 • İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan segment kimlerdir?
 • İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl ölçümlemeyi hedefliyorsunuz?

Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

 • İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada size en yakın rakip ürünler neler?
 • Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir?

Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır.

 • Ekibinizin ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?
 • Ekibinizde iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı?
 • Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından Program kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Ekip, Program Katılımcısı olarak belirlenir ve Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.
 • TÜSİAD’ın Girişimcilik Programı’na seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Program Çerçevesinde Sunulan Fırsatlar ve Ekiplerin Yükümlülükleri

 • Her bir Ekip Üyesi, Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecine bakılmaksızın TÜSİAD Gençlik Ağı’nın doğal üyesi kabul edilir. Gençlik Ağı çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan başvuru formunda paylaşılan iletişim kanalları ile haberdar olur.
 • 2021 Program Katılımcıları Girişimcilik Programı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, dijital eğitim içeriklerini eksiksiz takip etmek ve kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.

Girişimcilik Kampı ve Dijital Eğitimler

 • 2021 Program Katılımcıları dijital ortamda en az iki hafta boyunca sürecek bir Girişimcilik Kampı’na alınır. Girişimcilik Kampı’nda Program Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır.
 • Asil ve yedek liste olarak ilan edilecek Program Katılımcısı Ekipler’den en az iki Ekip Üyesi’nin, Girişimcilik Kampı’na katılması ve bu çerçevede kendilerine yönlendirilen Girişimcilik Kampı başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu mevcudu sağlayamayan ve/veya verilen süre içerisinde kamp başvuru formunu TÜSİAD’a iletmeyen Ekipler’in Program Katılımcısı olma hakları düşer.

TÜSİAD Üyeleri İle Çalışma – Rehberlik

 • Girişimcilik Kampı’nın son gününde Program Katılımcısı Ekipler TÜSİAD Rehberleri ile bir araya gelerek, onlara iş fikri sunumlarını yaparlar. TÜSİAD Rehberleri, beraber çalışmak istedikleri ekipleri seçerek onları Programın bir sonraki aşamasına taşırlar. Böylelikle TÜSİAD Rehberleri ile eşleşen Ekipler “Yarı Finalist” olarak 3 ay boyunca TÜSİAD Rehberleri ve onların uzman kadroları ile beraber çalışırlar.
 • TÜSİAD Rehberleri deneyimlerini seçtikleri Ekipler ile paylaşarak, onların iş fikirlerini birer iş planına dönüştürmelerine katkı sağlar. Ayrıca TÜSİAD Rehberleri Yarı Final Jürisi’ne sunulacakların hazırlanması aşamasında ekiplerine destek verir.
 • Yarı Finalistler Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, Ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir. İlgili değişiklik ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapılır. Yarı Finalistler’in Ekip’e dahil etmeyi talep ettiği kişiler, Programa başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.
 • Yarı Finalistler iş planlarını TÜSİAD’ın belirleyeceği tarih ve saate kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Yarı Final Jürisi bu iş planlarını ve Yarı Final’de yapılan sunumları Programın değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirerek finale kalan Ekipler’i (“Finalistler”) belirler.

Final Süreci

 • Yarı Final’de Yarı Final Jürisi tarafından seçilen beş Finalist Ekibe toplamda 100.000 TRY’lik finansman ve teknoloji desteği sağlanacaktır. Finalist Ekipler, Yarı Final’in ardından Programın resmi internet sitesinden de duyurulur
 • Finalistler kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. TÜSİAD bu dönemde iş geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Program tarafından sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Finalistler’den detaylı bilgi isteme hakkına sahiptir.
 • Finalistler, Final Töreni öncesinde TÜSİAD’ın belirleyeceği süre içinde ve yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle yükümlüdür.
 • Final Jürisi Finalistler’in ilettiği belgeleri ve Final Töreni’nde yapılan sunumları Programın değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirerek 100.000 TRY’ye kadar ek finansal destek sağlar. Ek destek almaya hak kazanan Ekip veya Ekipler Final Töreni’nin ardından Programın resmi internet sitesinden de duyurulur.
 • Program kapsamında verilen Finansal Destek ödül niteliğinde olup karşılıksız ve geri ödemesiz olmak kaydıyla TÜSİAD’ın belirleyeceği koşullarla verilir.

Silikon Vadisi ve Yurtdışı Networklerle Etkileşim

 • Finalist Ekiplere ayrıca TÜSİAD’ın Silikon Vadisi ve diğer yurtdışı networkleri ile etkileşim imkanı sunulacaktır.

 TÜSİAD Girişimci Kulübü

 • Girişimcilik Kampı’nı başarıyla tamamlayan Ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine Programın internet sitesinde “2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri” başlığı altında yer verilir.
 • Programa katılım Ekipler halinde olsa da TÜSİAD Girişimci Kulübü üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri;
 • TÜSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma;
 • TÜSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme;
 • TÜSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma;
 • TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma;
 • TÜSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Türkiye genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.
 • 2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar;
 • TÜSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır;
 • TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir;
 • Linkedin hesaplarında “2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyesi” olduklarını belirtir ve
 • Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler.
 • Madde F.19’da belirtilen sorumlulukların mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi halinde, TÜSİAD tarafından bir kez yazılı uyarı yapılmasından sonra aynı durumun ya da başka ihlallerin devam etmesi halinde TÜSİAD’ın ve/veya Program Paydaşları’nın Girişimci Kulübü bünyesinde sundukları destekleri sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Yarışması Ödülleri

Finansal Destek

Seçilen ekiplere toplam 200.000TL’ye kadar finansal destek.

Kuluçka Fırsatı

Finalist ekipler için iş birliği geliştirilen kuluçkalara doğrudan girme fırsatı.

Silikon Vadisi Ziyareti

Programın birincisine TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve Silikon Vadisi Ağı ile etkileşim kurma imkânı.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 MART 2021

Girişimcilik Kampı: 20 NİSAN 2021 – 2 MAYIS 2021

Rehberlerle Çalışma Dönemi: 3 MAYIS 2021 – 8 TEMMUZ 2021

Yarı Final Töreni: 9 TEMMUZ 2021

Final Töreni Hazırlık Kampı: Eylül’ün İkinci Yarısı

Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2021

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bugenclikteisvar.com/basvuru#sart

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap