Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2022

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, küçülen mekânları ve mobilya sektörünün yapısını dikkate alarak, esnek, yeni koşullara uygulanabilen, çevreye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya daha fazla müdahale olanağı veren mobilya birimleri ve sistemleri tasarlamalarını teşvik etmek amaçlarıyla Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 13.’sü düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2022

Düzenleyen:Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Kategori:Mobilya Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri, Ön Lisans-Lisans Öğrencileri,
Akademisyenler ve Profesyoneller.
Son Başvuru Tarihi:31 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:29 Farklı Ödül – Toplam Ödül 182.000 ₺
(Detaylara Aşağıdaki Tablodan Erişebilirsiniz.)

Yarışmanın Amaçları ve Hedefleri

“13.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-22)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, bu tasarım yarışmasının 4 temel amacı vardır:

Birinci Amaç: Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.

İkinci Amaç: Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.

Üçüncü Amaç: Bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

Dördüncü Amaç: Yarışmaya orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini de davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz bu öğrencilerimiz henüz genç kuşaklardır. Ancak eğitimlerinin bu döneminde, yaratıcılık ve ticari düşüncelerle birlikte “Design for Export” hedefi ile de karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu temel amaçlara ilave olarak yarışmanın amaçları arasında;

 • Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,
 • Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,
 • İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,
 • Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
 • Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,
 • Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.

Yarışmada vurgu yapılan HEDEFLER:

 • Geleceğin farklı ülke ve toplumlarında, taleplerin ne yöne değişeceğini analiz, tespit ve ayırt edebilen “FARKINDALIK”
 • Ülkemizin dünya mobilya sektörüne yön vermesini sağlayacak “TASARIMLAR”
 • Maliyet ve kalite avantajıyla tercih edilen “ÜRETİMLER”

Yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için İHTİYAÇLAR:

 • Başarmak açısından “ERK”
 • Gerekli olan bilgilerin sistematik bir şekilde verildiği “EĞİTİM”
 • Yukarıdaki disiplinleri kapsayan bir “STRATEJİ”

gelişimini farklı çevrelerde teşvik etmektir.

Bu yarışma yukarıdaki nedenlerle,

 • Tasarım eğitimi gören tüm öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerden çeşitli kategorilerde tasarımları,
 • Tasarım kültürünü çok daha erken çağlarda edinilmesi amacıyla orta eğitim öğrencilerini mobilya tasarımı konusunda tasarım fikirlerini,
 • Devlet, akademi, sanayii, özel ve resmi tüm çevrelerden tasarım stratejileri konusunda görüşleri teşvik eder, toplar, değerlendirir, yayınlar ve ödüllendirir.

Yarışmanın Temaları

“13.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-22)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ön-lisans, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak dört farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

 1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (salon takımı, oturma grubu, yatak odası takımı, yemek odası takımı, çocuk odası takımı, koltuk, kanepe, sehpa, yatak, şifonyer, büfe, komodin, masa, sandalye, dolap, ev dekorasyonunda farklı iç mekan çözümleri, puf, oyuncak vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan ve sektöre ışık tutabilecek ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler (masalar, çalışma grupları, bekleme koltuğu, bölücü panel sistemleri, tamamlayıcılar vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Mutfak (mutfak mobilyası takımı, mutfak dolabı, modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (banyo mobilyası takımı, banyo dolabı, sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri). Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak-banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik  projelerin  geliştirilmesi  mümkündür.  Tekno-İnteraktif-Akıllı  Mobilya  temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı,

dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir. Söz konusu tema ile Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle, “Akıllı Mobilya” temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak ahşap, metal, cam, plastik, her türlü tekstil malzemeleri, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir. Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir. Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.

Ayrıca geleceğin mobilyalarını tasarlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizden de ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları), mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) ve akıllı mobilyayı çizmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmada;
 • “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
 • “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
 • “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile · “Ev Mobilyaları”

· “Ofis    Mobilyaları”

 • “Mutfak-Banyo Mobilyaları” ve
 • “Akıllı Mobilyalar olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.
 • Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve ön lisans- lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların statüsü, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.


 • Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b-  Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d-  Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.designforexport.org) duyurulacaktır.
 • Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile birlikte yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen işbirliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan büyük birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle¸ aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Yarışmanın Aşamaları

“13.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli, beyaz zeminde ve tek bir sayfadan oluşan pafta ile bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.
 • İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Ayrıca, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceğinden, İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 26.01.2022 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

“13.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 • Yarışmacılar aşağıda listelenen zorunlu 6 ve isteğe bağlı 2 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:
 • Kimlik Bilgi Formu
 • Taahhütname
 • A3 Boyutunda Proje Kâğıdı
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Proje Raporu (İsteğe Bağlı)
 • Kısa Özgeçmiş (İsteğe Bağlı)
 • Yukarıda sözü edilen 8 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:
 • Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,
 • Bunu müteakip tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,
 • Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 1) ve “Taahhütname”yi (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,
 • Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, ister bilgisayar ortamında hazırladıkları beyaz zemine, isterse dökümünü alıp elle çizip yaptıkları kağıdı tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.
 • Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, tercih edilen tema, katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ve kategori beyanı yer alacaktır. OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: ABC01234 AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ TEMA 1/Grup EV MOBİLYASI-PROFESYONEL

AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına, ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresiyazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecek, ancak tören sırasında çekilecek fotoğraflar gerekli alanlarda yayınlanacaktır. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve İkinci Aşamadan itibaren Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

 • Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

 • Tema ve Kategorisi
 • Tasarımın İsim Önerisi
 • Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri* (En fazla 2 cümle ile)
 • Üretimde Kullanılacak Malzeme*
 • Üretimde Kullanılacak Teknikler* (En fazla 2 cümle ile)
 • Tasarımı yapılan ürünün ihraç edilmesi durumunda, uluslararası paketleme ve ulaştırma kriterlerine uygunluğunu belirten rasyonel açıklama*

(Ürünün ambalajlanması, monte edilmesi ve taşınmasına ilişkin düşünceleri içeren açıklamalar çizilerek veya yazıyla yapılabilecektir)

Yanında (*) İşareti Bulunanlar İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir.

 • Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Diploma veya Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
 • Yarışmacılar isteğe bağlı olmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar vasıtasıyla “Proje Raporu” (Başvuru Belgesi 7) ve “Kısa Özgeçmiş”lerini (Başvuru Belgesi 8) WEB sitesine yükleyebilirler.
 • Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

Başvuru numarası ve yarışmacının kendisi tarafından oluşturulan şifrenin yarışmacı tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır. Çünkü projenin İkinci Aşamaya kalması durumunda, söz konusu başvuru numarası ve yarışmacı tarafından oluşturulan şifre ile tasarımın geliştirilmiş halinin yüklenmesi için yarışmacının sadece kendisi tarafından WEB sitesine giriş yapılması sağlanacaktır.

 • İkinci Aşamada Asli Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (A3 boyutunda, 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak tek bir sayfadan oluşan pafta ile ve en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermeleri gerekmektedir.
 • İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları İkinci Aşamada daha önce ödül alan lisanslı tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 26.01.2022 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır.
 • Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekretaryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Asli Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.
 • WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması ve ardından yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;
 • Yarışmaya başvuran kişi ya da kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve
 • b) Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Açıkçası, yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.
 • “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
 • Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 • Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekretaryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.
 • Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2022 Ödülleri

“13.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 29 ödül bulunmaktadır.

Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış ya da azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

1) EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 10.000 TL

Ersa Altın Ödülü: 5.000 TL

Lazzoni Altın Ödülü: 5.000 TL

Mikodam Altın Ödülü: 5.000 TL

2) OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 10.000 TL

Atagür Altın Ödülü: 5.000 TL

Bürotime Altın Ödülü: 5.000 TL

Madeş Altın Ödülü: 5.000 TL

3) MUTFAK VE BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 10.000 TL

Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 5.000 TL

Erpa Orman Sanayi Ürünleri Altın Ödül: 5.000 TL

4) AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 10.000 TL

Gentaş Altın Ödülü: 5.000 TL

Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü: 5.000 TL

5) GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 2.000 TL

Atagür Altın Ödülü: 1.000 TL

Bürotime Altın Ödülü: 1.000 TL

Erpa Orman Sanayi Ürünleri Altın Ödül: 1.000 TL

Ersa Altın Ödülü: 1.000 TL

Gentaş Altın Ödülü: 1.000 TL

Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 1.000 TL

Lazzoni Altın Ödülü: 1.000 TL

Madeş Altın Ödülü: 1.000 TL

Mikodam Altın Ödülü: 1.000 TL

Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü: 1.000 TL

NOT: 1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2021

Birinci Aşama Elemeleri: 5 ARALIK 2021

İkinci Aşama Elemeleri: 10 OCAK 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi ve Ödül öreni: 16 MART 2022

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.designforexport.org/TR/YarismaBuyukler/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap