Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması

Büyükçekmece Belediyesi tarafından fotoğraf sanatına katkı sunmak ve yeni sanatçıları teşvik etmek amacıyla Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Amatör ve profesyonel sanatçıların katılımına açık olan ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Büyükçekmece Belediyesi veBüyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 
  Kategori: Fotoğrafçılık
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 10 TEMMUZ 2020 Saat: 23:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 TEMMUZ 2020
  Ödüller:

FIAP Altın Madalya

FIAP Gümüş Madalya

FIAP Bronz Madalya

TFSF Altın Madalya

TFSF Gümüş Madalya

TFSF Bronz Madalya

FIAP Mansiyon (Her kategori için 6 adet)

Kabul (En fazla 25 adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) “Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması-2020”nin amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek; fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ndan itibaren yarışmamızın ismine, fotoğraf sanatına verdiği  katkılardan ötürü değerli fotoğraf sanatçısı “Güler Ertan”ın adı eklenmiştir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2020, Sayısal (Dijital) kategoride ve 3 (üç) bölümden oluşmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):

a. Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color)> OC

b. Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome)> OM

c. Sayısal: Kadın (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Woman (ColororMonochrome)>DW

Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

Katılım Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme

Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları, TFSF Kısıtlamalılar Listesi ile FIAP Kırmızı Listesi’ndekiler yarışmaya katılamazlar.

c. Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.

d. Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.

Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.

e. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

f. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

g. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR: http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

h. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

i. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

j. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.

k. Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin www.bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un

www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.

l. Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

a. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.

b. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

c. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

d. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2020’de yer alacaktır.

e. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

f. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

g. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Albüm

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2020’dan itibaren www.bufod.org.tr ve www.bcekmece.bel.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile fotoğraf müzelerine ve FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece

i. Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

ii. İngilizce (English) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

c. Adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

d. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.

Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

e. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde

katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

h. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte,

7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

i. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç,

Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

j. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır

(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital:

Open (Color) > OC); Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM;

Sayısal: Kadın (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Woman (ColororMonochrome) > DW).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal:Serbest” (Renkli)bölümdeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilOC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal:Serbest” (Siyah-Beyaz)bölümündeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiOM2_suyun_getirdigi” veya “Sayısal: Kadın” (Renkli veya SiyahBeyaz) bölümdeki “dans eden kız” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilDW3_dans_eden_kiz” gibi olabilir.

8. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

9. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Anthony Georgieff Fotoğraf Sanatçısı, Bulgaristan

Burak ŞENBAK EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS, TR

Prof. Güler ERTAN Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı, TR

Prof. Oktay ÇOLAK Marmara Üniversitesi G.S.E. Müdürü, TR

Yuliy Vasilev EFIAP\b Bulgaristan

(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

Salon Başkanı: Hürriyet AKIN

TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR

Yarışma Yürütme Kurulu

Başak SANCAR Büyükçekmece Belediyesi, Başkan Yardımcısı

Hasan AKKUŞ Büyükçekmece Belediyesi, Koordinatör

Nazan KARAGÖZOĞLU Büyükçekmece Belediyesi, Kültür İşleri Müdürü

Hürriyet AKIN BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Ödülleri

FIAP Altın Madalya

FIAP Gümüş Madalya

FIAP Bronz Madalya

TFSF Altın Madalya

TFSF Gümüş Madalya

TFSF Bronz Madalya

FIAP Mansiyon (Her kategori için 6 adet)

Kabul (En fazla 25 adet)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 10 TEMMUZ 2020

Sonuç Bildirimi: 22 TEMMUZ 2020

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bcekmece.bel.tr/uluslararasi-guler-ertan-fotograf-yarismasi.html

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap